Σχολικά

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Προηγούμενο Επόμενο

Δίχως πατρίδα τί νά κάνεις τόν…

Δίχως πατρίδα τί νά κάνεις τόν πλοῦτο, τή δόξα ἤ τίς χαρές;

  -Κυρία, σήμερα εἴχατε πεῖ ὅτι μᾶς ἑτοιμάσατε ἕνα ἀφιέρωμα, μοῦ λένε οἱ μαθητές τοῦ Γ1 μόλις μπαίνω.  -Καλημέρα, παιδιά! Ναί, σήμερα θά ἤθελα νά...

Περισσότερα

Ἕνα μητρικό δάκρυ φτάνει

Ἕνα μητρικό δάκρυ φτάνει

- Σήμερα, παιδιά, θέλω νά μελετήσουμε κάτι ἀπό τή ζωή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, πού θά μᾶς δώσει ἀφορ­μή μετά νά συζητήσουμε, λέω μπαίνοντας στό Α3...

Περισσότερα

Ὅποιος δέν ἔχει χτές καί αὔριο…

Ὅποιος δέν ἔχει χτές καί αὔριο...

-Σήμερα θά σᾶς ἐξετάσω στό μάθη­μα τῆς Ἱστορίας ἕναν-ἕναν, λέω μέ νό­ημα καί ἀνοίγω τό ντοσιέ τῶν βαθμῶν μέ ἐπισημότητα στό Β2.-Ὤχ, κυρία… γιατί σήμερα;...

Περισσότερα

Πρόσθεση ἤ πολλαπλασιασμός;

Πρόσθεση ἤ πολλαπλασιασμός;

  Συννεφιασμένος ὁ «καιρός» στό Β2. Ἀκόμα καί ὁ Ἀνέστης, πού πάντα μέ ὑποδέχεται χαρούμενα, σήμερα εἶναι κατσουφιασμένος. Εἶναι ὅλοι στενοχωρημένοι, για­τί στή γιορτή τῆς...

Περισσότερα

Τώρα πού ἀνθίζουν τά σχολεῖα

Τώρα πού ἀνθίζουν τά σχολεῖα

Σεπτέμβριος! Ἀνοίγουν τά σχολειά μέ τοῦ Σταυροῦ τή χάρη. Γιορτάζουνε οἱ μαθητές, γιορτάζουν κι οἱ δασκάλοι.   Κάθε Σεπτέμβριο γιορτάζουμε ὅλοι τήν...

Περισσότερα

ΛΕΞΟΜΑΧΙΑ ΘΑΡΣΟΣ-ΘΡΑΣΟΣ

ΛΕΞΟΜΑΧΙΑ ΘΑΡΣΟΣ-ΘΡΑΣΟΣ

-  Χριστός ἀνέστη!- Ἀληθῶς ἀνέστη, κυρία!- Θέλετε νά ξεκινήσουμε σήμερα τό μάθημα μέ ἕνα παιχνίδι, μέ μία... λεξομαχία; Τό Γ΄2 στό ἄκουσμα τῆς λέξης «παιχνίδι» ἠλεκτρίζεται!-...

Περισσότερα

Ἐμεῖς κοιτᾶμε πρός τήν Ἑλλάδα

Ἐμεῖς κοιτᾶμε πρός τήν Ἑλλάδα

«Ἐμεῖς κοιτᾶμε πρός τήν Ἑλλάδα»Παρασκευή καί ὥρα ἕκτη... Νεοελληνική Λογοτεχνία μέ τό Β2 καί τά παιδιά δηλώνουν πολύ κουρασμένα ἀπό ὅλη τήν ἑβδομάδα. Μπαίνω μέ...

Περισσότερα

Φωκίων Ἀθηναῖος ὁ χρηστός

Φωκίων Ἀθηναῖος ὁ χρηστός

- Κυρία, θά ἤθελα νά ἀνακοινώσω κάτι στό τμῆμα, ἀλλά διστάζω. Μπορεῖ­τε νά πεῖτε νά μέ ἀκούσουν γιά λίγα λε­πτά; μοῦ λέει παρακλητικά ὁ Γιῶργος...

Περισσότερα

ΠΡΑΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗ

ΠΡΑΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗ

  Οἱ μαθητές στό Α1 σήμερα εἶναι ἀρ­κετά ἀνήσυχοι καί ὁ πρόεδρος τοῦ τμήματος, ὁ Θοδωρής, μετά τόν ποδο­σφαιρικό ἀγώνα μέ τό Α2 φωνάζει μαζί...

Περισσότερα

Οἱ εὐλογημένες προστακτικές

Οἱ εὐλογημένες προστακτικές

Οἱ εὐλογημένες προστακτικέςΦάε κάτι!Βάλε ζακέταΜολών λαβέ!Σταμάτα πιάΥπόγραψέ τοΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ -Χριστός ἀνέστη, παιδιά!-Ἀληθῶς ἀνέστη!-Πῶς εἴμαστε σήμερα;-Κυρία, δέν ἀντέχουμε ἄλλο. Ἕκτη ὥρα Ἀρχαῖα;!-Ἔχει τόσο ὡραῖο καιρό ἔξω κι...

Περισσότερα

Σχολική βία καί ἐκφοβισμός

Σχολική βία καί ἐκφοβισμός

Ὁ σχολικός ἐκφοβισμός, τά τελευταῖα χρόνια παρουσιάζεται σέ ὅλο καί περισσότερα σχολεῖα ἰδιαίτερα τῆς Δευτε­ροβάθμιας Ἐκ­παίδευσης καί τείνει νά πά­ρει τή μορ­φή σύγχρονης μάστιγας. Σχεδόν...

Περισσότερα

Ἡ διχόνοια ἡ δολερή

Ἡ διχόνοια ἡ δολερή

- Κυρία, φωνάζει ὁ Γιῶργος ἀπό τό τελευταῖο θρανίο μόλις μπαίνω, μᾶς εἴ­χατε ὑποσχεθεῖ ὅτι στό πρῶτο μάθημα τῆς νέας χρονιᾶς θά ἀναλύσουμε τούς τελευταίους...

Περισσότερα

Ἡ κορυφή τῶν κορυ­φῶν

Ἡ κορυφή τῶν κορυ­φῶν

- Καλημέρα, παιδιά! Πῶς πέρασε τό Σαβ­βατοκύριακο;– Κυρία, πέρασε πολύ δημιουργικά! Καί ἡ ὁμάδα μας εἶναι ἕτοιμη!– Πολύ χαίρομαι. Ὁ χωρισμός σέ ὁ­μάδες γιά τή...

Περισσότερα

Δεύτερη Ἀναπνοή

Δεύτερη Ἀναπνοή

- Καλησπέρα, παιδιά! Τί κάνετε;- Ἔ, τί νά κάνουμε κυρία... Δύ­σκο­λα τά πράγματα! - Κουραστήκαμε σήμερα... εἶναι καί αὐτές οἱ μάσκες! Μιά ἀναπνοή νά πάρουμε!-...

Περισσότερα

Ὁ δικός μας... Γουτεμβέργιος

Ὁ δικός μας... Γουτεμβέργιος

- Κυρία, θά θέλαμε νά μᾶς μιλήσετε γιά τόν Διονύσιο Σολωμό.- Ὁ μουσικός μᾶς εἶπε νά βροῦ­με κάποιες πληροφορίες γιά τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο, μέ...

Περισσότερα

Τό θαῦμα τῆς θέλησης

Τό θαῦμα τῆς θέλησης

Ἡ ἀναστάσιμη φύση μέ τῆς ἄνοιξης τίς εὐωδιές προκαλεῖ γιά μία ἔξοδο… Οἱ μαθητές μου σήμερα εἶναι ἰδιαίτερα ἀνήσυχοι.- Κυρία, θέλουμε νά βγοῦμε ἔξω, νά...

Περισσότερα

Βασιλεῦ Οὐράνιε. . .

Βασιλεῦ Οὐράνιε. . .

  Ἡ νέα τάξη πραγμάτων τήν ἔβγαλε ἀπό τήν πραγματική της τάξη καί τήν ἐγκα­τέστησε στήν ἠλεκτρονική!  Οἱ ὑπολογιστές ἔγιναν ὁ δίαυλος ἐ­πικοινωνίας μέ τούς...

Περισσότερα

Ἕνα γραμματόσημο μᾶς μαθαίνει …

Ἕνα γραμματόσημο μᾶς μαθαίνει ἱστορία...

- Παιδιά, ξεκί­νη­σα μπαίνοντας στήν τά­ξη καί ἀφή­νον­τας ἐπιδεικτι­κά ἕναν φά­κελο στήν ἕδρα, ξέρετε ὅτι τά γραμ­­ματόση­μα κλείνουν μέσα τους ἱστορία; - Κυρία, ἐγώ ἔχω...

Περισσότερα

Μιά ἀλλιώτικη τηλε-διδασκαλία

Μιά ἀλλιώτικη τηλε-διδασκαλία

Αὐτή τή φορά ἡ τάξη μου εἶναι τόσο περιορισμένη... Χωράει μέσα σέ μιά μικρή ὀθόνη καί μέ κάνει νά αἰ­σθάνομαι περίεργα, κάπως μουδιασμένη. Στό μικρό...

Περισσότερα

Τόν Μάρτιο μιλᾶμε Ἑλληνικά

Τόν Μάρτιο μιλᾶμε Ἑλληνικά

-Welcome teacher! How are you? Ὁ Σταῦρος ἔχει ἀνοίξει τήν πόρτα τοῦ Γ´3 καί μέ ὑποδέχεται χαρού­μενα!-Τί ἔγινε, Σταῦρο; Γιατί μιλᾶς στά ἀγγλικά; Δέν ξέρεις...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΣ ΒΗΜΑ

ΠΡΟΣΘΕΣ ΒΗΜΑ

Μελετᾶμε τή ζωή στήν ἀρχαία Σπάρ­τη στήν Ἱστορία τῆς Α´ Γυμνασίου καί παρόλο πού μοιάζει τόσο ἀ­πό­μα­κρη, δέν παύει νά εἶναι διδακτι­κή, μιά καί μᾶς...

Περισσότερα

Ὅλα γιά τήν Ἑλλάδα

Ὅλα γιά τήν Ἑλλάδα

- Νέα χρονιά, νέα ἀρχή! Καλή καί εὐ­λογημένη, παιδιά, εὔχομαι καθώς περνῶ ἀπό τά θρανία τους καί τά χαιρετῶ ἕνα- ἕνα.- Ἔ, κυρία... τί νέα...

Περισσότερα

Ἡ δύναμη τῆς ταπείνωσης

Ἡ δύναμη τῆς ταπείνωσης

-Εἶμαι δυνατότερός σου καί πρέπει νά τό παραδεχτεῖς! Ἔχω ἄλλωστε καί τό ὄ­νομα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀκούω τόν Ἀλέξανδρο νά λέει στόν Νῖκο μπαίνοντας στό...

Περισσότερα

Σέ βλέπω...

Σέ βλέπω...

- Κυρία, νά βγοῦμε μιά φωτογραφία σήμερα, τελευταία μέρα στό σχολεῖο; μέ ρωτοῦν μόλις μπαίνω στό Γ΄3. - Γιά νά θυμόμαστε τά ὄμορφα πού περάσαμε...

Περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Τά μικρά τῆς Α´Γυμνασίου μπαίνουν ξαναμμένα στήν τάξη. -Ἔ, ὄχι, κυρία!... Δέν πάει ἄλλο! Δέν μποροῦμε μιά φορά νά νικήσου­με τό Α3 στό ποδόσφαιρο; Ὅλο...

Περισσότερα

Ἔκανε τούς τυφλούς νά βλέπουν

Ἔκανε τούς τυφλούς νά βλέπουν

- Ξέρετε ὅτι στή βάση τοῦ ἀγάλ­μα­τος τῆς Ἐλευθερίας στό λιμάνι τῆς Νέας Ὑόρκης μπορεῖ νά διαβάσει κανείς χαραγμένο ἕνα ἑλληνικό ὄνομα;- Κυρία, δέν ἔχουμε...

Περισσότερα

῾Υπάρχουν ἀκόμη δικαστές

῾Υπάρχουν ἀκόμη δικαστές

Μέ χαρά ὑποδεχτήκαμε τήν πρόσ­φατη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά τίς ἀλλαγές πού εἶχε σχεδιάσει ὁ πρώην ὑπουργός Παιδεί­ας Ν. Φίλης -καί διατήρησε καί...

Περισσότερα

ΚΑΙ ΕΥΖΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ!

ΚΑΙ ΕΥΖΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ!

Εἶναι ὑπέροχη ἡ ὥρα πού τά μικρά κεφαλάκια σκύβουν πάνω στό γραπτό νά ἀποτυπώσουν τή σκέψη τους, νά γράψουν τά ὅσα ἔχουν στό μικρό τους...

Περισσότερα

…δέν ὑπάρχει δημιουργός!

- Δέν μπορῶ νά καταλάβω, κυρία, πῶς ἐπιμένετε νά λέτε ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο! Ὁ καθηγητής τῆς Φυσικῆς μᾶς ἀποκάλυψε σήμερα τήν ἀλήθεια:...

Περισσότερα

Χτίστες τοῦ αὔριο

Χτίστες τοῦ αὔριο

Α΄Κουρασμένη, μαραμένη γυρίζει σήμε­ρα στό σπίτι της ἡ νεαρή δα­σκάλα. Ποῦ εἶναι ἐκείνη ἡ ἄλλοτε χα­ρούμενη κυρία Φω­τεινή μέ τή φτε­ρω­τή περπατησιά καί τό ἀετήσιο...

Περισσότερα

Προβληματισμοί γιά τά νέα σχολ…

Προβληματισμοί γιά τά νέα σχολικά Θρησκευτικά

 Μέ τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους βρεθήκαμε μάρτυρες μιᾶς ριζικῆς ἀλλα­γῆς στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Μέχρι πρίν λίγο, τό μάθημα...

Περισσότερα

Γιά τή φανέλα

Γιά τή φανέλα

 Ἀγώνας ποδοσφαίρου στό σχολεῖο… Στό ἄκουσμα τῆς ἀνακοίνωσης οἱ μαθητές ἠλεκτρίζονται! Ξεκινοῦν ἀμέσως οἱ ἑτοιμασίες καί τά σχέδια, τό στήσιμο τῆς ὁμάδας, τά ὄνειρα… Σκέφτονται...

Περισσότερα

Τό παράπονο ἑνός δασκάλου

Τό παράπονο ἑνός δασκάλου

   Πλησιάζει ἡ μέρα τῆς μεγάλης γιορτῆς τοῦ ἔθνους καί τῆς χριστιανοσύνης. Ξημερώνει ἡ 25η Μαρτίου, πού χρόνια τώρα γεμίζει μέ χαρά καί ἐνθουσιασμό τήν...

Περισσότερα

Σέ μία ἐπιτήρηση

Σέ μία ἐπιτήρηση

 Ὑπογράψαμε στήν κατάσταση, παραλάβαμε τούς φακέλους μέ τά τετράδια τῶν πανελλαδι­κῶν ἐξετάσεων καί κατευθυνθή­κα­με ἀνά δύο στίς αἴθουσες. Μέ τή συνά­δελ­φο πού θά ἐπιτηρούσαμε μα­ζί...

Περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;

ΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;

  - Δεν το έκανα εγώ! Ο Ελτόν το έκανε.  - Όχι κυρία, δεν το έκανα εγώ, ο Ραφαήλ το έκανε.      Μια σβήστρα που...

Περισσότερα

Ἀνοικτή ἐπιστολή σ' ἕναν ἀπόφο…

Ἀνοικτή ἐπιστολή σ' ἕναν ἀπόφοιτο Λυκείου

    Νά πού ἔφτασες στήν πολυπόθητη ᾿Ιθάκη! Νά ἦταν ἄραγε μακρύς ὁ δρόμος; Νά στάθηκε γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις; Τήν ἀπάντηση ὀφείλεις νά τή δώσεις...

Περισσότερα

Κατευόδιο

Κατευόδιο

   Σέ σένα πού ἑτοιμάζεσαι ν᾿ ἁπλώσεις τίς φτεροῦγες σου μακριά ἀπό τή φωλιά τῆς τάξης σου, γιά νά πραγματώσεις τά ὄνειρά σου,   σέ σένα...

Περισσότερα

Διαμάντι-Γραφίτης

Διαμάντι-Γραφίτης

 Τό κείμενο τό εἶχα διαβάσει καί τό εἶ­χα παραδώσει στούς μαθητές μου ἄ­πειρες φορές. Μά τώρα σταμάτησα καί τοποθέτη­σα τό βιβλίο ἀπέναντί μου σάν καθρέφτη...

Περισσότερα

Προβλήματα καί ...προβλήματα

Προβλήματα καί ...προβλήματα

 Ἔχει ξεκινήσει ἤδη ἡ νέα σχολική χρονιά. Παρουσιάζονται ὅμως ἀρκετές ἐλλείψεις καθηγητῶν. Ἔτσι ἄλλα τμήματα κάνουν μάθημα κι ἄλλοι μαθητές ἀπολαμβάνουν τό «κενό» τους παίζοντας...

Περισσότερα

Ἔ, παιδιά, μιά στάλα ντροπής!

Ἔ, παιδιά, μιά στάλα ντροπής!

  Εἶναι λυπηρό καί πολλές φορές ἀποκαρδιωτικό τό φαινόμενο τῆς λεξιπενίας τῶν παιδιῶν μας. Φτάνει ὅμως στά ὅρια τῆς τραγικότητας καί προκαλεῖ καί τήν ἀγανάκτησή...

Περισσότερα

Ἡ μικρή ζύμη

Ἡ μικρή ζύμη

«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...». Μιά φωνή σταμάτησε τό βιαστικό μου περπάτημα μέ τό ξεκίνημα τῆς μέρας. Τό μικρόφωνο ἔδωσε τό δικαίωμα στήν ἴδια...

Περισσότερα

Μέ ἀγάπη γιά τό Θεό

Μέ ἀγάπη γιά τό Θεό

   Φέτος τό ξεκίνημα τῆς σχολικῆς χρονιᾶς ἦταν τό δυσκολότερο γιά μένα. Σοβαρά προβλήματα ὑγείας στήν οἰκογένεια, πού δέν ἀφήνουν πολλά περιθώρια νά τά παραβλέψεις...

Περισσότερα

Καταλήψεις

  Οἱ καταλήψεις τείνουν νά καθιερωθοῦν ὡς θεσμός σέ μία χώρα ἡ ὁποία ἐπιφυλάσσει γιά τά παιδιά της ζοφερό μέλλον καί πρός ἐξιλέωσή της τά...

Περισσότερα

Προδομένα νιάτα

Προδομένα νιάτα

Κάποιοι τά εἴπανε ὀργισμένα νιάτα. Κάποιοι ἄλλοι τά ὀνόμασαν ἐπαναστατημένη γενιά. Ἔτσι δικαιολόγησαν ὅλους τούς βανδαλισμούς καί ὅλες τίς βαρβαρότητες πού διαπράξανε στό ὄνομα τῆς...

Περισσότερα

Ὅμως έγώ ξέρω...

Ὅμως έγώ ξέρω...

  Σ᾿ ἕνα ἐπαρχιακό Γυμνάσιο ἡ φιλόλογος προσπαθεῖ νά παρουσιάσει στούς μαθητές τά στοιχεῖα τοῦ τέλειου ἀνθρώπου ὅπως αὐτά διαφαίνονται μέσα ἀπό τά κλασικά κείμενα...

Περισσότερα

Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητ…

Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου...

Πολλές φορές ὥς τώρα δίδαξε τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Α΄ Γυμνασίου. Μετρᾶ τά δάχτυλα τῶν δυό χεριῶν της δυό φορές, καί πάλι λίγα τά...

Περισσότερα

Παραδειγματισμός ἤ παράδειγμα;

Παραδειγματισμός ἤ παράδειγμα;

  Εἶχε χτυπήσει τό κουδούνι καί κατέβαινα στό ἰσόγειο γιά τό ἑπόμενο μάθημα. Τό τμῆμα τῆς Α´ Λυκείου πού μέ περίμενε ἦταν ἕνα ἀπό τά...

Περισσότερα

Ὑπάρχει ἐλπίδα

  Τελευταία μέρα στό σχολεῖο σήμερα. Μέ ἀνακούφιση ξεκίνησα γιά νά ὁλοκληρώσουμε τή φετινή σχολική χρονιά μέ τήν τελευταία συνεδρίαση τοῦ συλλόγου διδασκόντων.   Μπῆκα στό...

Περισσότερα

Σάν τούς βοσκούς

Σάν τούς βοσκούς

- Πῶς τό εἴπατε, κυρία, τό μουσικό ὄργανο τοῦ Δαυΐδ; ρώτησε ὁ Παρασκευᾶς. Νωπές ἦταν ἀκόμα οἱ ἐντυπώσεις μας ἀπό τό Μουσεῖο Μουσικῶν Ὀργάνων, πού ἐπισκεφτήκαμε...

Περισσότερα