ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2013-2014

 

1. κ. Εὐάγγελος Δάκας, δρ Θεολογίας, Φιλόλογος

     Θέμα: "Ἡ σχέση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τούς συνανθρώπους του".

 

Download Name Play Duration
download Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΚΑΣ

1:06:42 min

 

2. κ. Ἀθανάσιος Γκάτζιος, Οἰκονομολόγος, Φιλόλογος, Θεολόγος

    Θέμα: "Ἡ αὐτοεκτίμηση. Πῶς θά βοηθήσουμε τά παιδιά νά τήν ἀποκτήσουν".

 

Download Name Play Duration
download Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ

42:58 min

 

3. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

    Θέμα: "Τό πρόβλημα τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας".

 

Download Name Play Duration
download ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

58:18 min

 

4. κ. Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος, Ἀντεισαγγελέας Ἐφετῶν Μ.Δ.Ε., πτυχιοῦχος Θεολογικοῦ Τμήματος ΕΚΠΑ, καθηγητής Ποινικοῦ Δικονομικοῦ Δικαίου τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.

   Θέμα: "Οἱ ἀνήλικοι παραβάτες στό κοινωνικό status καί στό δικαιικό μας σύστημα".

 

Download Name Play Duration
download ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ STATUS ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

57:58 min

 

5. κ. Δημήτριος Νικήτας, καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

    Θέμα: "Ἡ κατανόηση τῆς νεότητος προϋπόθεση τῆς παιδαγωγίας".

 

Download Name Play Duration
download Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

51:34 min

 

6. ἀρχιμ. π. Αὐγουστῖνος Μύρου, δρ Θεολογίας, Φιλόλογος.

   Θέμα: "Ἡ καλλιέργεια τῆς ὑπευθυνότητος καί τοῦ χρέους στά παιδιά".

 

Download Name Play Duration
download Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΥΡΟΥ

53:50 min

 

7. κ. Ρωξάνη Κουτσουρίδου, Μαιευτήρας-Χειρουργός, Γυναικολόγος.

    Θέμα: "Ἡ ζωή πρίν ἀπό τή γέννηση".

 

Download Name Play Duration
download Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
ΡΩΞΑΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ

40:25 min