Ἐκπαιδευτικά

  • 1
  • 2
  • 3
Προηγούμενο Επόμενο

Λειτουργός Θεοῦ

Λειτουργός Θεοῦ

   «῎Α! ᾿Εκπαιδευτικός! Σπουδαία δουλειά! Πᾶς - ἔρχεσαι, δέν κάνεις τίποτα...». Τήν κοίταξα γιά λίγο σιωπηλή, δίχως νά δώσω ἀπάντηση. Στά...

Περισσότερα

Οἱ ἀρετές τοῦ δασκάλου κατά τόν ἅγιο Ἰω. Χρυσόστομο

Οἱ ἀρετές τοῦ δασκάλου κατά τόν ἅγιο Ἰω. Χρυσόστομο

   Ὁ δάσκαλος, ὅπως καί κάθε ἄρχοντας, δέν πρέπει νά ξεχωρίζει ἀπό τήν ἐπιθυμία τῶν τιμῶν, ἀλλά ἀπό τίς ἀρετές...

Περισσότερα

Μποροῦμε νά κάνουμε "πλούσιους ἐγκεφάλους";

Μποροῦμε νά κάνουμε "πλούσιους ἐγκεφάλους";

Οἱ νοητικές λειτουργίες καί ἰδιαίτερα ἡ λειτουργία τῆς μνήμης, τῆς μάθησης καί τῆς κριτικῆς ἱκανότητας ἐπιδέχονται βελτίωση; Μποροῦμε νά διατηρήσουμε...

Περισσότερα

Πῶς θ' ἀγαπήσουν τα γράμματα;

Πῶς θ' ἀγαπήσουν τα γράμματα;

  Μέ ἀγωνία, ὄνειρα καί ἐλπίδες γιά τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν καί μαθητῶν μας, ἀρχίζουμε τή νέα σχολική χρονιά. Ἄραγε...

Περισσότερα

Οὐδείς: ἡ λέξη πού ξεκλειδώνει

Οὐδείς: ἡ λέξη πού ξεκλειδώνει

   Πόσες φορές διαπιστώσαμε πως οι συνδυασμοί μικρογεγονότων στην καθημερινότητά μας κρύβουν μέσα τους μεγάλα μηνύματα. Αρκεί να έχουμε δέκτες...

Περισσότερα

Ὁ ἀποχαιρετισμός

Ὁ ἀποχαιρετισμός

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Ἡμερολόγιον Ἐκστρατείας, τοῦ Β. Κανελλοπούλου, δημοδιδασκάλου    «Κατά τό τέλος τοῦ Φεβρουαρίου 1918 ὑπηρέτουν ὁ ὑποφαινόμενος ὡς δημοδιδάσκαλος...

Περισσότερα

Μέ τήν ὀρχήστρα τῶν… ματιῶν μου

Μέ τήν ὀρχήστρα τῶν… ματιῶν μου

«Μέ τήν ὀρχήστρα τῶν… ματιῶν μου»* - Κυρία, ἄς μήν κάνουμε μάθημα σήμερα... πρώτη ὥρα τοῦ 2019… Δέν ἔ­χου­με ὄρεξη γιά...

Περισσότερα

Σωστά διάλεξες

Σωστά διάλεξες

 Ἄν εἶδες γύρω σου μιά ἔρημο καί ὀνειρεύτηκες ὅτι ἐκεῖ θ᾽ ἀνθίσουν τρι­αντάφυλλα, τότε σωστά τό διάλε­ξες νά γίνεις ἐκπαιδευτικός. Ἄν...

Περισσότερα

Τά Θρησκευτικά σέ νεοβουδιστικά πλοκάμια

Τά Θρησκευτικά σέ νεοβουδιστικά πλοκάμια

 Βάσει τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος (ἄρ­θρα 16 καί 13) καί τῶν ἀποφάσεων 3356/1995 καί 2176/1998 τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ἡ Πολιτεία ἔχει...

Περισσότερα

Ἡ μεγάλη ἀνάγκη

Ἡ μεγάλη ἀνάγκη

  - Μαρία, πάλι δέν ἔκανες τήν ἀντιγραφή σου;  Ὁ τόνος τῆς φωνῆς μου ἦταν αὐ­στηρός καί ἡ Μαρία, πού...

Περισσότερα

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες γιά τήν παιδεία

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες γιά τήν παιδεία

  Τό πρόβλημα τῆς παιδείας εἶναι τό πρόβλημα τῆς ζωῆς καί κάτω ἀπ᾿ αὐτήν τήν προοπτική τό ἐπεξεργάστηκαν στό νοῦ...

Περισσότερα

Γιά τή μητέρα γλῶσσα μας τά λάβαρα κρατῆστε

Γιά τή μητέρα γλῶσσα μας τά λάβαρα κρατῆστε

«Γιά τή μητέρα γλῶσσα μας τά λάβαρα κρατῆστε» (Παλαμᾶς)  «Προφανῶς εἶναι παρά φύσιν αὐτό πού συμβαίνει σήμερα, νά διδάσκονται τρεῖς ὧρες...

Περισσότερα

Ἀναζητώντας τή χαμένη ἀθωότητα

Ἀναζητώντας τή χαμένη ἀθωότητα

   Ἡμερήσια ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν προανήγγειλε ὅτι μέ τό προσεχές φύλλο τῆς Κυριακῆς θά προσέφερε καί ἀνάτυπο ἀλφαβηταρίου τῆς Α΄...

Περισσότερα

Χρύσανθος ὁ Αἰτωλός

Χρύσανθος ὁ Αἰτωλός

 Μιά ἀκόμη λησμονημένη ἱερή μορ­φή! Εἶναι ἀδελφός τοῦ γνωστοῦ μας ἁ­γίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Γεννήθηκε πι­θανόν τό 1712 στό χωριό...

Περισσότερα

Ἀπόστειλόν με

Ἀπόστειλόν με

 Ἔγιναν ὅλα τόσο γρήγορα... πρίν καλά-καλά ἐγκαταλείψω τά φοιτητικά ἕδρανα, προτοῦ κορνιζώσω καί καμαρώσω τό πολυπόθητο πτυχίο μου, πρίν συνειδητοποιήσω...

Περισσότερα

Ἐκπαιδευτικό Συνέδριο 2014

 Τό θέμα τοῦ ΙΒ´ Ἐκπαιδευτικοῦ Συνεδρίου τῆς ὀρθοδόξου ἀδελφότητος «Χρ. Ἐλπίς», πού πραγματοποιήθηκε στίς 4 καί 5 Ὀκτωβρίου στίς ἐγκαταστάσεις...

Περισσότερα

Τό μολύβι κάνει καλό!

Τό μολύβι κάνει καλό!

Σύμφωνα μέ πρόσφατη ἔρευνα, τό 70% ἐπί συνόλου 1.000 γονέων ἀπό τήν Αὐστραλία ἀνησυχοῦν ἐπειδή τά παιδιά τους ὅλο καί...

Περισσότερα

Ἰσλαμικές σπουδές;

Ἰσλαμικές σπουδές;

Πρίν ἀπό χρόνια ὁ ἀμερικανός Samuel Huntington στό βιβλίο του «Ἡ σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν» ἔγραφε γιά τήν Ἑλλάδα «προφητικά» ὅτι...

Περισσότερα

Ἡ γλῶσσα μας κινδυνεύει

Greeklish = διολίσθηση πρός τόν γρυλισμό   ῎Ερευνα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας (κατά τή σχολική χρονιά 2008-09) σέ μαθητές δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης τῆς...

Περισσότερα

Ὑπουργεῖο Ἀπροσδιόριστης Παιδείας

   Ἀπό τά πρῶτα Ὑπουργεῖα πού ἱδρύθηκαν μετά τή σύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ὑπῆρξε τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας. Ποιά ἡ...

Περισσότερα

Τραυματίζουν τά Φυλακισμένα Μνήματα

Τραυματίζουν τά Φυλακισμένα Μνήματα

Στήν Κύπρο ἐπί προεδρίας Χριστό­φια ἡ Ἐπίτροπος γιά τό παιδί εἰση­γή­θη­κε νά ἀπαγορευθοῦν οἱ ἐπισκέψεις τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ στόν...

Περισσότερα

Μεταλλαγμένα Θρησκευτικά

Μεταλλαγμένα Θρησκευτικά

«Τά ἄθεα γράμματα ὑφαίνουν τό σάβανο τοῦ Γένους», κήρυττε πρίν ἀπό 150 περίπου χρόνια ὁ πρωτομάρτυρας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ Χριστοφόρος...

Περισσότερα

Συνωστισμός ὀλισθημάτων

Συνωστισμός ὀλισθημάτων

Μετά ἀπό τόν «συνωστισμό» στό λιμάνι τῆς Σμύρνης, τήν ἀποχώρηση ἀπό τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ὅταν αὐτό ἀπέτισε φόρο τιμῆς στόν...

Περισσότερα

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας (Β΄)

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας (Β΄)

Εἶναι δεδομένο ὅτι γιά ὅλους τούς λαούς, πού θέλουν νά διατηρήσουν τήν ἱστορική τους συνέχεια καί μνήμη, ἡ γλώσσα...

Περισσότερα

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας (Α΄)

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας (Α΄)

  ῾Ο ὅρος ταυτότητα τούς τελευταίους καιρούς λέγεται καί γράφεται συχνά. Συνήθως συνοδεύεται καί ἀπό ἕνα ἐπιθετικό προσδιορισμό· ἐθνική ταυτότητα...

Περισσότερα

Ἡ κρίση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας

Ἡ κρίση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας

Δέν θά ἦταν ὑπερβολή, ἄν λέγαμε ὅτι ἡ ἑλληνική παιδεία περνᾶ μιά κρίση, ὅτι ἀκολουθεῖ κρίσιμη καί παράκρημνη πορεία. Αὐτό...

Περισσότερα

Σύλλογος θυέλλης παντός... ΚΑΙΡΟΥ!

  Μέχρι τώρα οἱ καλοί θεολόγοι ἦταν ἀσύνταχτοι «ἐλεύθεροι σκοπευτές» σέ σχολεῖα, σέ ἐπιτροπές, σέ γραψίματα, σέ ἀπομυθοποιήσεις, σέ ἀνανεωτικές...

Περισσότερα

Σχολικά ἐγχειρίδια (Β΄)

Ἀπό τή θεματολογία τῆς διαθεματικότητας   ῾Η τριβή καί ἡ ἐνασχόληση μέ τά νεά σχολικά βιβλία, τά ὁποῖα χαρακτηρίζονται ἀπό «τή...

Περισσότερα

Σχολικά ἐγχειρίδια (Α΄)

Σχολικά ἐγχειρίδια (Α΄)

«Σπουδή» στά νέα σχολικά βιβλία   Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις στό χῶρο τῆς Παιδείας ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ ἰθύνοντες ὑλοποιοῦν πρότυπα ξένα πρός...

Περισσότερα

Τά νέα βιβλία Θρησκευτικῶν τοῦ Γυμνασίου

Κριτικὴ προσέγγιση   Ἡ πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὰ νέα ἐγχειρίδια Θρησκευτικῶν τοῦ Γυμνασίου πρὸ δύο περίπου ἐτῶν πρέπει νὰ προκάλεσε σὲ...

Περισσότερα

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος (Γ΄)

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος (Γ΄)

 Ἄν οἱ Ἕλληνες ἦταν ἕνα ἔθνος μέ βραχύβια ἱστορία καί φτωχές ἐπιτεύξεις στόν πολιτισμό, θά εἶχαν τό δικαίωμα τῶν εὔκολων...

Περισσότερα