ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

Ἀπό τήν Νέα σειρά "Μαθαίνω γιά τόν Θεό", τόμ. Α΄

Ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη

(Ἐκδόσεις "Χριστιανική Ἐλπίς" Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα)

 Βοήθημα Κατωτέρου Κατηχητικοῦ, Α΄

Μάθημα 1ο: Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ (Δημιουργία - Ἁγία Γραφή)
 
Μάθημα 2ο: Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων (Ἡ δυστυχία τῆς ἁμαρτίας)
 
Μάθημα 3ο: Κάιν καί Ἄβελ (Κάτω ἀπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ)
 
Μάθημα 4ο: Ὁ κατακλυσμός (Ἡ Ἐκκλησία κιβωτός σωτηρίας)
 
Μάθημα 5ο: Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ (Ἡ συμφορά τῆς ὑπερηφάνειας)
 
Μάθημα 6ο: Ἡ γιορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης (28η Ὀκτωβρίου)
 

Μάθημα 7ο: Ἡ γιορτή τῶν ἀγγελικῶν Δυνάμεων (8 Νοεμβρίου)

 

Μάθημα 8ο: Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ(Θυσίες γιά τόν Θεό)

 
Μάθημα 9ο: Σόδομα καί Γόμορρα (Ἀσφαλίζω τά παράθυρα τῆς ψυχῆς μου)
 
Μάθημα 10ο: Ὁ Ἰακώβ (Δυνατοί κοντά στόν Θεό)
 
Μάθημα 11ο: Ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ (Τό ἀγκάθι τῆς ζήλιας)
 
Μάθημα 12ο: Ἡ ἀνεξικακία τοῦ Ἰωσήφ (Ἡ μεγαλύτερη νίκη)
 
Μάθημα 13ο: Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)
 
Μάθημα 14ο: Ὁ ἅγιος Βασίλειος (Πρωτοχρονιά)
 
Μάθημα 15ο: Ὁ Μωυσῆς (Ἀνεπηρέαστοι ἀπό τό κακό)
 

Μάθημα 16ο: Ἡ ἔξοδος τῶν Ἰσραηλιτῶν (Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς)

 
Μάθημα 17ο: Ἡ πορεία στήν ἔρημο (Θ. Κοινωνία, τό μάννα τοῦ οὐρανοῦ)
 
Μάθημα 18ο: Οἱ Δέκα ἐντολές (Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ)
 
Μάθημα 19ο: Τό χρυσό μοσχάρι (Τό Καρναβάλι) 
 
Μάθημα 20ό: Βλασφημία (Ἕνα βαρύ ἁμάρτημα)
 
Μάθημα 21ο: Τό χάλκινο φίδι (Τό φάρμακο τῆς σωτηρίας - Ἐξομολόγηση)
 
Μάθημα 22ο: Τό παράπτωμα τοῦ Ἄχαρ (Ἡ κλεψιά)
 
Μάθημα 23ο: Οἱ τριακόσιοι τοῦ Γεδεών (Σύμμαχός μας ὁ Θεός)
 
Μάθημα 24ο: Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (25η Μαρτίου)
 
Μάθημα 25ο: Ὁ Σαμουήλ (Μέσα στό σπίτι τοῦ Θεοῦ)
 
Μάθημα 26ο: Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα (Πάσχα)
 
Μάθημα 27ο: Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση)
 
Μάθημα 28ο: Δαβίδ, τό παιδί πού ὑμνοῦσε τόν Θεό (Μουσική)
 
Μάθημα 29ο: Δαβίδ καί Ἰωνάθαν (Φιλία)
 
Μάθημα 30ό: Δαβίδ καί Ἀβεσσαλώμ (Σεβασμός στούς γονεῖς)