Νεοελλ. λογοτεχνία

Μία ἑρμηνεία τῆς "Φόνισσα…

  ῾Η «Φόνισσα» τοῦ ᾿Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τό ἀριστούργημα αὐτό τῆς παγκόσμιας...

Περισσότερα

Κωστῆς Παλαμᾶς (1859-1943)

Κωστῆς Παλαμᾶς (1859-1943)

  Κάποιον σκοτεινό Φεβρουάριο, γράφτηκε ὁ ἐπίλογος τῆς ζωῆς τοῦ ...

Περισσότερα

Γ. Βερίτης (Α΄)

Γ. Βερίτης (Α΄)

Ὁ λογοτέχνης, ὁ ἀγωνιστής      Ὁ Ἀλέξανδρος Γκιάλας, πού πολιτογραφή...

Περισσότερα

Γ. Βερίτης (Β΄)

Γ. Βερίτης (Β΄)

   Τό προηγούμενο σημείωμα τό εἶχα κλείσει μ' ἕνα σχόλιο γιά τό πρῶτο ποίημ...

Περισσότερα