Κοινωνικά

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Προηγούμενο Επόμενο

᾽Επικοινωνία

᾽Επικοινωνία

  Βασικό ζητούμενο τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου εἶναι ὅπου κι ἄν βρεθεῖ νά ὑ­πάρχει ἄμεσος τρόπος πρόσβασης στό διαδίκτυο.Στό βουνό ἤ στή θάλασσα, στό σπί­τι ἤ...

Περισσότερα

Ἡ κατάντια τῆς Εὐρώπης

Ἡ κατάντια τῆς Εὐρώπης

  Ὁ διαγωνισμός τραγουδιοῦ τῆς Eurovision 2024, ἡ 68η διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε στό Μάλμε τῆς Σουηδίας‚ μέ τή συμμετοχή 37 χωρῶν.   Μετά ἀπό ὅσα διεξήχθησαν ἐκεῖ...

Περισσότερα

Ἡ PISA 2022 μᾶς δείχνει τόν δρόμο

Ἡ PISA 2022 μᾶς δείχνει τόν δρόμο

  Ὁ διαγωνισμός «PISA» τοῦ Ο.Ο.Σ.Α. ἔχει τήν ἀφετηρία του στό 2000 καί ἀπό τότε ὀργανώνεται κάθε τρία χρόνια γιά μα­θη­τές 15-16 ἐτῶν. Τά μαθήματα...

Περισσότερα

Σύμπαν 26;

Σύμπαν 26;

  Ξανάρθε πρόσφατα στήν ἐπικαιρότητα τό πείραμα τοῦ ἀμερικανοῦ ἐ­πι­στήμονα John Calhoun, πού ξεκίνησε τό 1968 στό Ἐθνικό Ἰνστιτοῦτο Ψυχικῆς Ὑγείας τοῦ Μέριλαντ. Ἴσως ὁ...

Περισσότερα

Προσφιλής μου πατρίδα, ἄκου

Προσφιλής μου πατρίδα, ἄκου

  Πᾶνε χρόνια πού ὅλα τά θεριά πέ­σαν πάνω σου καί πασχίζουν νά φᾶνε τίς σάρκες σου. Φοβισμένα κάποτε ἔβγα­ζαν ποῦ καί ποῦ τό ἄγριο...

Περισσότερα

Οὐκέτι ἔσται

Οὐκέτι ἔσται

  Μέρες πολλές μέσα στό νοσοκομεῖο ἡ μητέρα τους, μιά εὐσεβής χήρα μικρασιάτισσα. Ἐνενήντα καί πάνω πλέ­­ον, πέρασε τή ζωή της μέσα σέ ἀγρυπνί­ες καί...

Περισσότερα

Woke τό νέο πολλαπλό σόκ

Woke τό νέο πολλαπλό σόκ

  Ἀκοῦμε νά γίνεται λόγος σήμερα ἀ­πό τούς πάσης φύσε­ως διαπρύσιους κήρυκες τῆς ξέφρε­νης πολιτικῆς ὀρθό­τητας καί τοῦ «δικαι­ωματικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ» γιά τό «wo­ke», τή woke...

Περισσότερα

Ὁ σύνθετος χαρακτήρας τῆς ὀρθόδοξης Ἑλλάδας

Ὁ σύνθετος χαρακτήρας τῆς ὀρθόδοξης Ἑλλάδας

ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ  «Μέ ποιούς θέλετε νά εἴμαστε; Μέ αὐτούς τούς λαούς ἤ μέ ἐκείνους;». Αὐ­τά ἔλεγε ὁ ἐπισπεύδων ὑπουργός, ὅταν...

Περισσότερα

Αἰδώς, Ἀργεῖοι

Αἰδώς, Ἀργεῖοι

  Ἡ βεβήλωση τῆς μνήμης προσώ­πων πού ἀποτελοῦν σύμβολα διαχρο­νικά ἀ­πο­δεικνύει τή γενικότερη σήψη τῆς κοι­νω­νίας μας καί τήν ἀποπτωτική κα­τά­σταση τῆς ἄκρως παρακμιακῆς ἐ­ποχῆς...

Περισσότερα

Ἡ Ἑλλάδα στό λυκόφως;

Ἡ Ἑλλάδα στό λυκόφως;

 Τήν τελευταία εἰκοσαετία, στήν ἀρχή τοῦ χρόνου, δίνεται μεγάλη δημοσιότη­τα στό δημογραφικό πρόβλημα τῆς Ἑλ­λά­δας, μέ ἀφορμή τήν ὅλο καί μεγαλύ­τερη μείωση τῶν γεννήσεων καί...

Περισσότερα

Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων… λίχνοι ἤ θηρευτές;

Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων… λίχνοι ἤ θηρευτές;

  Μελετῶ κάποιες ὠδές τοῦ Ὀρατίου καί σταματῶ σέ μία γνωστή φράση, de te­nero ungui (=ἀπό τρυφερό νύχι), ἡ ὁ­ποία ἀποδόθηκε στά ἑλληνικά «ἐξ ἁ­πα­λῶν...

Περισσότερα

Ἐλεύθερη πτώση

Ἐλεύθερη πτώση

  Καιρό τώρα σείεται ἡ ἐπικαιρότητα. Συνταρακτικές εἰδήσεις. Δυστυχήματα, διαρρήξεις, δολοφονίες, δικαστικές διαμάχες… Δέν τολμᾶ κανείς νά ἀνοίξει σελίδα εἰδησεογραφικοῦ ἱστότοπου. Ἡ θλί­ψη καί ἡ...

Περισσότερα

Ώρα ευθύνης

Ώρα ευθύνης

  Κλῆρος καί λαός στή συμπρωτεύ­ουσα Θεσσαλονίκη τήν Κυριακή 11 Φεβρουαρίου σύσσωμος ἐξέφρασε τήν ἀ­­­ντίθεσή του στό ὑπό ψήφισιν νομο­σχέ­διο ὑπέρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυ­λο­φί­λων...

Περισσότερα

Ἄλλοθι

Ἄλλοθι

  Ὁ Βασιλιάς ξεκίνησε τήν πορεία του γιά τήν Ἰερουσαλήμ. Ρυθμίζει τίς τελευ­ταῖες λεπτομέρειες. Δύο μαθητές θά πᾶ­νε νά ψάξουν γιά τό ὀνάριο, ὄχι ἐδῶ...

Περισσότερα

Πρός τόν πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Ἀξιότιμε κ. πρωθυπουργέ,   Κανονικά ἔπρεπε νά ἀφιερώσω αὐτή τή στήλη σέ κάποιο πνευματικό θέμα, τό ὁποῖο νά ἀποβλέπει στήν οἰκοδομή καί στόν καταρτισμό τῶν Χριστιανῶν...

Περισσότερα

«Ἀπόδοτε» τά γλυπτά τοῦ Παρθενώνα καί ὄχι μόνον

«Ἀπόδοτε» τά γλυπτά τοῦ Παρθενώνα καί ὄχι μόνον

  Ἀσφαλῶς ὅλοι οἱ Ἕλληνες συμμεριζόμαστε τήν ἄποψη τοῦ πρωθυπουργοῦ μας ὅτι τά γλυπτά τοῦ Παρθενώνα πρέπει νά ἐπιστραφοῦν, διότι εἶ­ναι κλεμ­μένα. Καί ὄντως ἦταν...

Περισσότερα

Τί συμβαίνει μέ τά παιδιά μας;

Τί συμβαίνει μέ τά παιδιά μας;

  «Ἀθήνα: Ἡ ἀστυνομία συνέλαβε τέσσερις ἀ­νηλίκους γιά ἐπίθεση σέ μαθητές διαφορετικοῦ σχολείου, στό πλαίσιο σχο­λι­κῆς ἐκδρομῆς στήν Ἀκαδημία Πλά­τω­νος».    «Πάτρα: Ξυλοδαρμός 16χρονου μαθητῆ σέ...

Περισσότερα

Τό φῶς θά νικήσει

Τό φῶς θά νικήσει

  Ἀναζητώντας ἡ ἀνθρωπότητα τό δικό της φῶς, πέρασε κάποια στιγμή στήν ἱστορία της τόν «διαφωτισμό» της. Ἔδωσε αὐτή τήν ὀνομασία σέ μία περίοδο κατά...

Περισσότερα

Εἰρήνη-εἰρήνη. Καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη; (Ἰε 6,14)

Εἰρήνη-εἰρήνη. Καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη; (Ἰε 6,14)

  Ποῦ θά βρεθεῖ Ἰε­ρε­μίας νά θρηνήσει ἐ­πά­ξια τίς συμφορές τῆς γῆς, ὅ­που ἀ­κού­στηκε ὁ ἀγγελι­κός ὕ­μνος «Δόξα ἐν ὑψί­στοις Θε­­ῷ... καὶ ἐπὶ γῆς εἰρή­νη...»;...

Περισσότερα

Νύχτα

Νύχτα

  Δέν εἶχε βραδιάσει ἀκόμα. Χτυποῦ­σαν οἱ κα­μπάνες τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἀκολούθησε σφαγή μέσα σέ κραυγές. Δέν ξεχάστηκε ποτέ αὐτός ὁ Ἑσπερινός τοῦ 1268 μ.Χ., «ὁ...

Περισσότερα

νά κάνω τόν Θεό νά χαμογελᾶ

νά κάνω τόν Θεό νά χαμογελᾶ

  Θυμᾶμαι πώς, στά παιδικά μου χρόνια, εἶχα ἐντυπωσιαστεῖ μέ μία εἰκόνα πού εἶδα σέ ἕνα περιοδικό γιά πολυτέκνους: Ἕνα ἔμβρυο στή μήτρα κρατοῦ­σε μία...

Περισσότερα

Ἔρχονται Χριστούγεννα

Ἔρχονται Χριστούγεννα

  Ἡ ἑλλαδική κοινωνία βυθίζεται ὁλοέ­να καί περισσότερο στή μιζέρια καί τήν ἀ­θλιότητα μέσα σέ κάθε λογῆς -κυριολεκτι­κά καί μεταφορικά- ἀποκαΐδια, λασπόνε­ρα καί ἀπόνερα… Κοινός...

Περισσότερα

Ὁ μεσότοιχος

Ὁ μεσότοιχος

  «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν». Ὥρα νά πιστέψω καί εἰς ἕναν ἄνθρωπον. Τό πρῶ­το φαίνεται εὔκολο. Ὁ Θεός βρίσκεται μακριά στούς οὐρανούς μέσα στή μεγαλοσύνη του...

Περισσότερα

Νόσος τῆς πόλεως

Νόσος τῆς πόλεως

  Ἡ αἰδώς καί ἡ δίκη ἀποτελοῦν στοι­­χειώδεις προϋποθέσεις τῆς πολιτικῆς τέχνης, τῆς ἱκανότητας δηλαδή μέ τήν ὁποία ἐφοδιάστηκε ὁ ἄνθρωπος, γιά νά ὀργανώνει πολιτεῖες...

Περισσότερα

Στά ἔσχατα… τί μετράει;

Στά ἔσχατα… τί μετράει;

   Καθώς τό πολιτικό ἡμερολόγιο βαδίζει πρός τά ἔσχατα τοῦ ἔτους, τό ἐκκλησιαστικό βρίσκεται ἀκόμη στήν ἀρχή του. Σέ αὐτό τό χρονικό μεταίχμιο ὁ λειτουργι­κός...

Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΟΙ

 Στίς ἀρχές τοῦ Σεπτεμβρίου πού πέ­ρασε, εἴδαμε τίς ἀπίστευτες εἰκόνες τῆς βιβλικῆς καταστροφῆς ἀπό τήν κακο­και­ρία Daniel πού ἔπληξε τή Θεσ­σαλία. Ἀ­κού­σαμε τίς ἱστορίες ἀπό­γνω­σης...

Περισσότερα

Ἀσπασμός

Ἀσπασμός

  Ὀκτώβριος καί ἄρχισε ἡ σπορά τοῦ λόγου. Στήν Εὐρώπη, τήν Ἀφρική, τήν Ἀμερική, τήν Αὐστραλία. Μέ τήν κατήχηση καί τήν ἱεραποστολή, τό κήρυγμα καί...

Περισσότερα

Αὐθεντικά ἑλληνικές!

Αὐθεντικά ἑλληνικές!

  Ἡ εἰκόνα μᾶς πάγωσε, ἡ ἀνάλυσή της μᾶς φόβισε. Ἕνας ἄν­θρωπος γλιστρᾶ στόν καταπέλτη τοῦ πλοίου καί πέφτει στή θάλασσα, γιατί οἱ ὑπεύθυνοι ἐκνευρίστηκαν...

Περισσότερα

Νικόλαος Δούμπας, ὁ ἐθνικός εὐ­εργέτης τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Αὐστρίας

Νικόλαος Δούμπας, ὁ ἐθνικός εὐ­εργέτης τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Αὐστρίας

  Ἄν ποτέ ἐπισκεφθεῖτε τή Βιέννη, μήν ἀπορήσετε ὅταν δεῖτε τήν ὁδό «Δού­μπα» (Dumbastraße), στήν ὁποία βρίσκεται τό Μέγαρο Μουσικῆς τῆς Βιέννης. Πρόκειται γιά τό...

Περισσότερα

Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ

Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ

Κάθε Αὔγουστο πού οἱ Παρακλήσεις στήν ὑπεραγία Θεοτόκο ἀντηχοῦν σέ ὅλες τίς γωνιές τῆς πατρίδας μας ἔρχεται ἀβίαστα στή σκέψη ἡ γιαγιά μου. Ὅσο ζοῦσε...

Περισσότερα

Καυτό θέμα ἡ ἀγάπη

Καυτό θέμα ἡ ἀγάπη

 Πολλά ἀσφαλῶς εἶναι τά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν∙ προσωπικά, οἰκογενειακά, ἐ­παγ­γελματικά, ἐθνικά, κοινωνικά κτλ. Ὡσ­τόσο, δέν θά διαφωνήσετε, νομίζω, ὅτι ἕνα ἀπό τά πιό «καυτά»...

Περισσότερα

Μήνυμα S.O.S. ἀπό τόν βυθό

Μήνυμα S.O.S. ἀπό τόν βυθό

  Ὑπάρχουν στιγμές πού βρίσκεται κα­νείς μετέωρος ἀπέναντι σέ ἀνθρώπινα ναυάγια καί τραγωδίες. Καί διερωτᾶται ἄν αὐτά θά μποροῦσαν νά ἀ­ποφευχθοῦν ἤ τά προκάλεσε ἡ...

Περισσότερα

Ἡ θάλασσα

Ἡ θάλασσα

  Καλοκαίρι πιά καί ἡ θάλασσα, ἡ καταγάλανη θάλασσα τῆς πατρίδας μας, μᾶς προσκαλεῖ σαγηνευτικά. Δέν εἶναι μόνο πού μᾶς ἑλκύει μέ τή δροσιά της...

Περισσότερα

Κυρίου κατατρύφηση

Κυρίου κατατρύφηση

  Γεμάτη ἀπαιτήσεις ἡ ζωή καί ἡ πορεία διεκδικήσεων ἀμφίδρομη. Ὅσο αὐξάνουν οἱ ἐπιθυμίες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, τόσο καί ἡ ζωή του διαμορφώνεται ἀπαιτητική ἀπέναντί...

Περισσότερα

Τό πρωταρχικό δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ…

Τό πρωταρχικό δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ…

  Τίς τελευταῖες δεκαετίες ὁλοένα καί βαίνει αὐξανόμενο τό αἴτημα περί δια­σφά­­λισης δικαιωμάτων πάσης φύσεως. Μέσα σέ αὐτό τό γενικευμένο κλίμα δι­εκδικήσεων ἔκανε τήν ἐμφάνισή...

Περισσότερα

Περί παίδων ἀνα(διασ)τροφῆς

Περί παίδων ἀνα(διασ)τροφῆς

  Τρομερό γεγονός! Στό Βελιγράδι, ἕνας 13χρονος μαθητής πυροβόλησε καί σκό­τωσε ὀκτώ μαθητές, καθώς ἐπίσης καί τόν φύλακα τοῦ σχολείου· τό μι­κρό­τερο θύμα ἦταν ἡλικίας...

Περισσότερα

Ἐπίκαιρος προβληματισμός

Ἐπίκαιρος προβληματισμός

  Ἡ μακρόχρονη ἱστορία τοῦ περιοδικοῦ μας μαρτυρεῖ ὅτι δέν συνηθίζουμε νά πολιτικολογοῦμε. Οὔτε βεβαίως εἴμαστε σέ θέση νά ὑπο­δεικνύουμε καί νά προ­τεί­νουμε νά ψη­φισθοῦν ὑποψήφιοι...

Περισσότερα

Ἔψιλον, ὅπως Ἑλλάδα

Ἔψιλον, ὅπως Ἑλλάδα

«Καλύτερα, ἀδελφέ μου, νά ἔχεις ἑλ­ληνικό σχολεῖο στόν τόπον σου, πα­ρά νά ἔχεις βρύσες καί ποτάμια. Γιατί οἱ βρύσες ποτίζουν τό σῶμα, τά δέ σχολεῖα...

Περισσότερα

Ἀετοί τῆς ἄνοιξης

Ἀετοί τῆς ἄνοιξης

  Ἡ ἄνοιξη φέτος δέν μπῆκε ὅπως τήν περιμέναμε. Τίς εὐχές γιά «καλό μή­να» πά­γωσε ἡ εἴδηση τῆς προηγού­μενης βρα­διᾶς γιά τό πολύνεκρο δυστύ­χημα στά...

Περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τά τουρκικά σχολικά βιβλία συ­γκεντρώνουν τό ἐνδιαφέρον τῶν ἱ­στορικῶν ἐπιστημόνων στήν Ἑλλάδα, ἐ­πει­δή ὑ­πάρχει ἡ ἐπιθυμία νά μάθου­με πῶς μᾶς βλέπουν οἱ γείτονές μας οἱ...

Περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Γ΄ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Στή δεκαετία τοῦ ᾽30 ἀναπτύχθηκαν ἀπό τούρκους ἱστορικούς, διανοούμενους καί πολιτικούς δύο θεωρίες σχετικά μέ τήν ἱστορία τῶν Τούρκων...

Περισσότερα

Ἀποκάλυψη

Ἀποκάλυψη

  Σέ ἕνα ἔξοχο ξένο διήγημα, ὁ δήμαρχος μιᾶς πόλης ρωτάει τόν νεκραναστημένο κυνηγό Γράκχο, ἕνα εἶδος Περι­πλα­­νώμενου Ἰουδαίου ἤ Γέρου Ναυτικοῦ, πό­­σο σκοπεύει νά...

Περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΥΚΟΛΑΛΗΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΥΚΟΛΑΛΗΤΗ

  Τή γιορτάζουμε κάθε μέρα, καθώς τή μιλοῦμε καί τή χαιρόμαστε, καθώς τή διαβάζουμε καί ἐν­θουσιαζόμαστε. Εἶναι ἡ ἑλληνική γλώσσα, πού ἐδῶ καί ἕξι χρόνια...

Περισσότερα

Ματωμένο Μουντιάλ 2022

Ματωμένο Μουντιάλ 2022

Εἶναι ἤδη βέβαιο ὅτι τό Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 πού πραγματοποιήθηκε στό Κατάρ εἶναι τό πιό ἀκριβό πού ἔχει διεξαχθεῖ ἀπό τό 1930. Ἐ­κτι­μᾶται μάλιστα ὅτι...

Περισσότερα

Γιατί, Θεέ;…

Γιατί, Θεέ;…

  Τό μεγαλύτερο ἴσως «γιατί;» πού ἐπικαλεῖται ὁ ἄνθρωπος τῶν «χριστιανικῶν» κοινωνιῶν, προσπαθώντας νά δικαιολογήσει τήν ἄρνησή του ἀπέναντι στόν Θεό, εἶναι τό πρόβλημα τοῦ...

Περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α´   Οἱ καθημερινές ἀναφορές τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς...

Περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ_Β

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ_Β

Β´  ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ὁ Μουσταφά Κεμάλ προβάλλεται στήν ἐπίσημη τουρκική ἱστορία ὡς ἡ στρα­τιωτική ἰδιοφυΐα, πού ἔθεσε τέλος στό Χαλιφάτο καί ἵδρυσε τή...

Περισσότερα

Κατάπτυστη ἀπόφαση

Κατάπτυστη ἀπόφαση

  Ἀλγεινή ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου τῆς Φλώρινας, μέ τήν ὁποία ἐπικύρωσε τό καταστατικό τῆς Μή Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης «Κέντρο Μακεδονικῆς Γλώσσας»· σκοπός της...

Περισσότερα

Ὑπέρλογοι χρονισμοί

Ὑπέρλογοι χρονισμοί

  Ἤμουν ἑπτά χρονῶν, ὅταν οἱ γονεῖς μου μοῦ δώρισαν ἕνα βιολετί ρολογάκι. Ὡστόσο, θυμᾶμαι πώς ἤδη ἀπό τή νηπιακή ἡλικία ἔνιωθα μία ἀκαθόριστη, πάντως...

Περισσότερα

Ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας

Ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας

  Αὐτή τή φορά οἱ μάγοι δέν εἶχαν ξεκινήσει μόνον ἀπ᾽ τήν Ἀνατολή. Εἶχαν ἔρθει ἀπό διάφορα μέρη. Ἕνας ἦταν Ἰσπανός, ἕνα ἀνδρόγυνο ἦταν Ὀλλανδοί...

Περισσότερα

Οὐαὶ ὑμῖν

Οὐαὶ ὑμῖν

  Γιατί τόση ἔκπληξη καί ἀπορία; Γιατί περισσεύει τόσο ἡ ὑποκρισία; Σείεται ὁ τόπος ἀπό τίς ἀποκαλύψεις τῆς διαφθορᾶς, τίς κακοποιήσεις ἀνηλίκων καί τό κακό...

Περισσότερα

Παιδική συναυλία

Παιδική συναυλία

  Βάδιζε ἀργά στίς αἴθουσες τῆς Πινακοθήκης. Ὁ χρόνος δέν τήν πίεζε. Μπο­ροῦ­σε μέ τήν ἄνεσή της νά περιερ­­γάζεται τά ἔργα τέχνης πού γέμιζαν τούς...

Περισσότερα

Ὁρίζοντας τήν Ἑλλάδα

Ὁρίζοντας τήν Ἑλλάδα

  Ὁ Ὀκτώβριος εἶναι γιά τήν πατρίδα μας ἕνας μήνας γεμάτος ἀπό ἐθνικές μνῆμες. Μνῆμες, πού ὅσο κι ἄν κάποιοι προσπάθησαν τά τελευταῖα χρόνια νά...

Περισσότερα

Νέα προσπάθεια ἀπαξίωσης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Νέα προσπάθεια ἀπαξίωσης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀπρόκλητα, λίγο πρίν τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, μᾶς αἰφνιδίασε ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα μέ τό ἐνδιαφέρον της καί τή σπουδή της...

Περισσότερα

Δικαίωμα καί ὑποκρισία

Δικαίωμα καί ὑποκρισία

Σχόλιο στήν ἐπικαιρότητα  Πολιτισμός! Καυχιόμαστε -ἰδιαίτερα στή Δύ­ση- γιά τόν πολιτισμό μας, γιά τήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας, γιά τίς κοι­νωνικές κατακτήσεις μας καί τήν...

Περισσότερα

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  Ἔντονα ἀπασχόλησε πρόσφατα τά μέσα ἐνημέρωσης ἡ ἔξαρση τῆς βίας κα­τά γυναικῶν μέ θύτες ἄνδρες. Ὡς συνήθως ἡ εἴδηση προβάλλεται μέ ἑ­στίαση στή στατιστική...

Περισσότερα

Τή γλώσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική!

Τή γλώσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική!

Ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐθνικοῦ μας ποι­η­τῆ Διονυσίου Σολωμοῦ ἡ 9η Φεβρου­α­ρίου ἔχει καθιερωθεῖ ὡς Παγκόσμια Ἡ­μέ­ρα Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ ὁποία γλώσ­σα, παρά τίς κατά καιρούς...

Περισσότερα

Ἡ στημένη δίκη

Ἡ στημένη δίκη

Ἄν ἤθελε κανείς νά ἐντοπίσει τή λέξη πού χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη κατά τή δεύτερη δεκαετία τοῦ 21ου αἰώνα, σέ παγκόσμια κλίμακα, θά ἦταν...

Περισσότερα

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

  Τά Φῶτα εἶναι ἀπό τίς παλαιότερες γιορτές τῆς Ἐκκλησίας. Κατ’ αὐτήν πανηγυρίζεται ἡ βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἀκολούθησε ὁ τριετής δημόσιος βίος του...

Περισσότερα

Χριστούγεννα: Ἡ λύση στήν τραγωδία μας

Χριστούγεννα: Ἡ λύση στήν τραγωδία μας

    Χριστούγεννα: Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ πού, ἄν καί μοιάζει μέ ὅλα τά παιδιά τοῦ κόσμου, εἶναι τόσο ξεχωριστό! Ἀπό τήν παγωμένη Ἀρκτική μέχρι τό...

Περισσότερα

Ψαλμός 103ος

Ψαλμός 103ος

Ἡ καμπάνα τοῦ Ἑσπερινοῦ χτυπά­ει. Ἡ μέρα τελείωσε, ὁ ἥλιος ξέρει πότε νά δύσει. Ὁ ἄνθρωπος σταματάει κι αὐτός τή δουλειά του. Κάνει τόν σταυ­ρό του. Ξύπνησε χαράματα...

Περισσότερα

Ὅλα ἀρχίζουν τώρα

Ὅλα ἀρχίζουν τώρα

  Πέμπτη, 7 Ὀκτωβρίου, 3 μ.μ., με­τά τήν κηδεία τοῦ κ. Νικολάου.  Προσ­παθῶ νά βάλω τίς σκέψεις μου σέ τάξη, ἀλλά δέν τά κατα­φέρ­νω... Τί...

Περισσότερα

Ἔργα καὶ ἡμέραι τῆς παποσύνης

Ἔργα καὶ ἡμέραι τῆς παποσύνης

Ἀνακοινώθηκε ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στήν πατρίδα μας, προκειμένου νά τιμήσει μέ τήν παρουσία του τούς ἑορτασμούς γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἐθνική μας παλιγγενεσία...

Περισσότερα

Σημεῖα τῶν καιρῶν

Σημεῖα τῶν καιρῶν

  «Μεσαιωνική» καί «ἀντιφεμινιστική» χαρακτήρισαν τήν προσπάθεια γιά τή διεξαγωγή τοῦ 1oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Γονιμότητας καί Ἀναπαραγωγι­κῆς Αὐτονομίας, πού θά γινόταν στίς ἀρχές Ἰουλίου στά...

Περισσότερα

Δέν ἔχω ἕναν ἄνθρωπο...

Δέν ἔχω ἕναν ἄνθρωπο...

  Ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰ. στήν Εὐρώπη καί γενικά στή Δύση βιώνει μιά τραγική ἀντινομία: Ἐνῶ ἔχει κατορθώσει νά γεφυρώσει κάθε χάσμα καί νά...

Περισσότερα

Τό δημογραφικό πρόβλημα

Τό δημογραφικό πρόβλημα

  Τό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ πρόβλημα τῆς χώ­ρας μας εἶναι τό δημογραφικό, τό ὁποῖο ἔχει ὡς αἰτίες τήν ὑπογεν­νη­τικό­τητα καί τή μετανάστευση, μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τή μεί­ωση ἀλλά...

Περισσότερα

ΑΤΟΝΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

ΑΤΟΝΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Ἡ παράταση τῆς ἐπιδημίας ἀποτελεῖ σημαντικό ἄλλοθι γιά τόν ἀτονικό ἑορτασμό τῆς διακοσιοστῆς ἐπετείου τῆς ἔν­αρξης τῆς Ἐπανάστασης. Βέβαια κάποια δείγματα ἐνεργειῶν τῆς κυβερνητικῆς ἐπιτροπῆς...

Περισσότερα

Μέ γεμάτη καρδιά

Μέ γεμάτη καρδιά

Βούρκωσε ὁ παπα-Χριστόδουλος1. Κρατιόταν νά μήν τρέξουν τά δάκρυα. Δάκρυα συγκίνησης, δάκρυα εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεό πού τόν ἀξίωσε νά βρεθεῖ λειτουργός Του στήν πολύπαθη...

Περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ἀλλά πῶς;

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ἀλλά πῶς;

   Πρό ἡμερῶν ἡ πρόε­δρος τῆς Ἐπιτρο­πῆς «Ἑλλάδα 2021» γιά τόν ἑορτασμό τῆς διακοσιο­στῆς ἐπετείου τῆς Παλιγγενεσίας ἐπι­σκέ­φθηκε τόν μακα­ρι­ότατο ἀρχιεπίσκο­πο. Ἡ πρόεδρος χαρακτήρισε ἐξαιρετικό...

Περισσότερα

Ναί, προτιμῶ τή σκλαβιά...

Ναί, προτιμῶ τή σκλαβιά...

Μεγάλη Πέμπτη (29 Ἀπριλίου), 9:00 μ.μ.. Ἔπρεπε νά μοῦ συμβεῖ κι αὐτό. Χθές τό πρωί, καθώς κατέβαινα ἀπό τή σκά­λα, γλίστρησα καί μέ συ­νο­πτικές διαδι­κασίες...

Περισσότερα

Τό μυστικό τοῦ παπποῦ

Τό μυστικό τοῦ παπποῦ

  Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, 9:00 π.μ.. Τό ξημέ­ρω­μα μέ βρῆκε μισοκοιμισμένο στή με­γά­λη πολυθρόνα τοῦ παπποῦ. Πρω­τό­γνω­ρη ἐμπειρία. Ὁ ἀγαπημένος μου παπ­πούς ἄρρωστος, κι ἐγώ...

Περισσότερα

Τόσων δακρύων

Τόσων δακρύων

Ὁ γερο-Συμεών περιμένει στήν πόρ­­τα τῆς Ὑπαπαντῆς. Κοιτάζει μακριά μέ προσμονή, ἀλλά δέν φαίνεται κανένας στόν δρόμο. Ἐρήμωσε αὐτός ὁ τόπος ἀπό μανάδες μέ παιδιά στήν...

Περισσότερα

ΚΟΡΟΝΟ-ΙΟΣ 2020-21

ΚΟΡΟΝΟ-ΙΟΣ 2020-21

Παραφρονήσαμε, Κύριε...Θέλαμε ἕναν κόσμο διαφορετικό, καλύτερο ἀπό αὐτόν πού ἡ ἀγάπη Σου δημιούργησε.Χωρίς φραγμούς καί περιορισμούς στή Νομοτέλεια.Ἕναν κόσμο χωρίς τή δική Σου σφραγίδα, Κύριε.Προγραμματίσαμε...

Περισσότερα

Πατριωτισμός διασωληνωμένος

Πατριωτισμός διασωληνωμένος

  Τήν ἡμέρα πού οἱ Τοῦρκοι ἀνανέωσαν προκλητικά τή Navtex τους γιά τίς σεισμογραφικές ἔρευνες τοῦ «Ὀ­ρούτς Ρέις», τό Σάββατο 21/11/20, τό Γενικό Ἐ­πιτελεῖο Ἐ­θνι­κῆς...

Περισσότερα

Γεννᾶται

Γεννᾶται

  Ἦταν λιγοστά παιδιά. Παραμονές Χριστουγέννων στή διπλανή αἴθουσα τοῦ ναοῦ, τά λιγοστά παιδιά τῶν κατηχητικῶν τῆς ἐνορίας. Χριστούγεννα 2019. Μιά ἁπλή, παιδική γιορτή. «Ἅ­για...

Περισσότερα

Στή φωτιά τοῦ καθήκοντος

Στή φωτιά τοῦ καθήκοντος

   Διανύουμε μία τόσο ἰδιάζουσα σαρακοστή φέτος... Ἀσφυκτικός κλοιός ἀπό δυσάρεστες ἐξελίξεις πανταχόθεν... Ἀ­φήνω στήν ἄκρη τά γεγονότα τῆς τραγικῆς ἐπικαιρότητας καί προσ­παθῶ ὅ­πως καί...

Περισσότερα

Οἱ μικρές στιγμές

Οἱ μικρές στιγμές

Χαμογελῶ καθώς μαζεύω τό χρι­στου­γεννιάτικο τραπέζι… Τό γιορτινό γεῦμα μόλις ἔχει τελειώσει καί στό παιδικό δωμάτιο ἐπικρατεῖ μία σπάνια ἡσυχία, καθώς ὅλοι ἀσχολοῦνται μέ τά...

Περισσότερα

Ἦρθε ἡ ὥρα

Ἦρθε ἡ ὥρα

Ἕνα ἀχνό χαμόγελο ζωγραφίστηκε στά χείλη τοῦ Γιώργη, ὅταν τό μάτι του ἔπεσε στήν παλιά εἰκόνα. Τήν πῆρε στά χέρια του μ’ εὐλάβεια καί τήν...

Περισσότερα

Ἀμερικανοθρεμμένο τό 1821;

Ἀμερικανοθρεμμένο τό 1821;

«Σέ λίγο θά γιορτάσουμε τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης· μιά Ἐπανάσταση, ἡ ὁποία ἐμπνεύ­στη­κε ἀπό τήν Ἀμερικανική Ἐπανάσταση. Καί νο­μί­ζω ὅτι θά εἶναι μία...

Περισσότερα

Δικαιωματιστής

Δικαιωματιστής

Κυριακή 15/11, 5:00 μ.μ. Γράφω ἔ­χον­τας συνέχεια μπροστά μου τήν τραγική εἰκόνα πού ἀντίκρισα τό μεση­μέρι στό σπίτι τῆς θείας Ἄννας: Ὁ θεῖ­ος Ἀπόστολος, ἔξω...

Περισσότερα

Γιατί ἡ ἔλλειψη συγχωρητικότητας εἶναι ἁμαρτία;

Γιατί ἡ ἔλλειψη συγχωρητικότητας εἶναι ἁμαρτία;

   Ἡ ἔλλειψη συγχωρητικότητας εἶναι ἁμαρτία διότι ἀποκλείοντας τούς ἀντίθετους σέ ἐμᾶς ἤ ἀκόμα ποσοτικοποι­ών­τας τή βαρύτητα τῶν ἀπόψεών τους, ἐμποδίζουμε τόν Θεό νά χρησιμοποιήσει...

Περισσότερα

Διακοπές χωρίς διακόπτη

Διακοπές χωρίς διακόπτη

   Τό πιό μεγάλο καί τό πιό εὐχάριστο διάλειμμα στή ζωή μας εἶναι οἱ διακοπές τοῦ καλοκαιροῦ. Μᾶς χαμογελοῦν γλυκύτατα μέσα ἀπό καταγάλανες ἀκρογιαλιές ἤ...

Περισσότερα

Η ΕΥΛΟΓΙΑ TOY ΠONOY

Η ΕΥΛΟΓΙΑ TOY ΠONOY

 Ὁ πόνος καί οἱ θλίψεις συνοδεύουν ἀνα­πό­φευκτα τόν ἄνθρωπο ἀπό τίς πρῶτες στι­γμές τῆς ζωῆς του. Θά μποροῦσα μάλιστα νά πῶ χωρίς νά πέφτω ἔξω...

Περισσότερα

Ἰχνηλάτηση στόν ἐπιδημιολόγο Ἱπποκράτη

Ἰχνηλάτηση στόν ἐπιδημιολόγο Ἱπποκράτη

  Μέσα στή μεγάλη λαίλαπα τοῦ κο­­ρωνοϊοῦ καί τήν παγκόσμια ἀναστάτωση πού ἐπιφέρει, ἀναδεικνύεται γιά μία ἀκόμα φορά ἡ αὐτοθυσία καί ἡ σπουδαία προσφορά τῶν...

Περισσότερα

Κορωνο-λαός

Κορωνο-λαός

Εἴχαμε συνηθίσει(;) τά τελευταῖα χρόνια ἁπλῶς νά παρακολουθοῦμε καί νά καταγράφουμε τή μεθοδική ἀ­πο­μεί­ω­ση ὅλων ἐκείνων τῶν παραδοσιακῶν ἀ­ξιῶν πού ἐπί αἰῶνες καθι­στοῦσαν τή χώρα...

Περισσότερα

Οἱ παγκόσμιες ἡμέρες κι ἡ παγκοσμιότητα τῶν ἁγίων

Οἱ παγκόσμιες ἡμέρες κι ἡ παγκοσμιότητα τῶν ἁγίων

«8 Ἰουλίου, Παγκόσμια ἡμέρα Ἀλ­λεργίας…», διαβάζω στό διαδίκτυο μέ μεγάλα γράμματα, καθώς ἀνοίγω τόν ὑπολογιστή. Δέν ξέρω ποιός ἀποφασίζει γιά τήν ἀνακήρυξη τῶν Παγκόσμιων Ἡμερῶν...

Περισσότερα

Δήμιοι οἱ πανδημίες

Δήμιοι οἱ πανδημίες

   «Ἄχ ἡ ἐπιδημία! Ὤχ, ὤχ, ὤχ! Ἔρ­χεται, ἔρχεται, ἔρχεται, ἔρχεται! Ἔρ­χεται ἐπιδημία, ὄχι γρίπη σάν τήν γριπούλα αὐτή, πού πέφτεις στά κρεβάτια, ἀλλά, σύμφωνα...

Περισσότερα

Ὀργή καί ἀγάπη

Ὀργή καί ἀγάπη

Ζοῦμε σέ καιρούς ἀποκαλυπτικούς ἤ, σύμφωνα μέ τήν ὁρολογία τῆς Βίβλου, σέ καιρούς «ἐσχάτους». Ἔσχατοι καιροί εἶναι οἱ περίοδοι τῆς κρίσης, τῆς δοκι­μα­σίας, ὅταν δοκιμάζεται...

Περισσότερα

...ἢ ἀναπνευστέον

Βγῆκα στό μπαλκόνι νά πά­ρω ἀέ­ρα καθαρό. Τόσο, ὅ­σο τό ἔχουν ἀ­νάγ­κη τά πνευμόνια μου κι ὄχι ὅσο μοῦ ἐπιτρέπει τό φίλτρο τῆς μάσκας. Σύντομα...

Περισσότερα

Μία γενναιόδωρη ψυχή ἐνσαρκώνει μεγαλόπνοα ὄνειρα

Μία γενναιόδωρη ψυχή ἐνσαρκώνει μεγαλόπνοα ὄνειρα

  Κυριακή 12 Μαρτίου 1895 τοποθετήθηκε στήν πόλη τοῦ Ἁι-Δημήτρη ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ὀρφανοτροφεί­ου «Ὁ Μελιτεύς», κατά τήν ἐπιθυμία τοῦ πάντοτε διακριτικοῦ ἱδρυτῆ αὐ­τοῦ...

Περισσότερα

Ὡς πτωχοί

Ὡς πτωχοί

Στή μητρόπολη Σιγκαπούρης στή μα­κρινή Ἰνδονησία, σέ οἰκόπεδο δω­ρεά μιᾶς οἰκογένειας τῆς περιοχῆς κοντά σ᾽ ἕνα ποτάμι ὁ ἐπίσκοπος Χρυσόστομος Manaly ὁραματίζεται νά χτίσουν ἕναν...

Περισσότερα

Ὁ πλοῦτος τῆς ὀλιγάρκειας

Ὁ πλοῦτος τῆς ὀλιγάρκειας

Γνωστό παραμύθι μιλάει γιά ἕναν δυστυχισμένο βασιλιά μέ ἀμύθητα πλού­τη, πού φθόνησε τήν προσωπική καί οἰκογενειακή χαρά τοῦ φτωχοῦ εὐ­τυχισμένου γείτονά του τσαγκάρη καί θέλησε...

Περισσότερα

YΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

YΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Ἕνα δυσοίωνο μέλλον γιά τή  χώρα μαςΑ´Ὑπογεννητικότητα εἶναι ὁ μειωμένος ἀριθμός γεννήσεων σέ μία χώρα, ἰδιαίτερα ὅταν εἶναι μικρότερος ἤ ὄχι σημαντικά μεγαλύτερος ἀπό τόν...

Περισσότερα

Στοχασμός, θλίψη καί ἀποτέφρωση

Στοχασμός, θλίψη καί ἀποτέφρωση

  Κύριε διευθυντά  Εἶμαι μία μοναχή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου, πού ἐπί 55 χρόνια τῆς πολύτιμης ζωῆς μου ἀφιέρωσα γιά νά ζήσω μία ἄλλη...

Περισσότερα

Βραδυφλεγής βόμβα

Βραδυφλεγής βόμβα

   Ἀναντίλεκτα, τό κρισιμότερο, πρωταρχικό ἐθνικό καί κοινωνικό πρόβλη­μά μας σήμερα εἶναι τό μετανα­στευτικό. Μέ δεδομένο μάλιστα τόν ἐξελισσόμενο δημογραφικό μας «θάνατο», πού σκοπίμως μᾶς...

Περισσότερα

Μία ἐξαιρετική ἐκδήλωση-ἐνημέρωση

Μία ἐξαιρετική ἐκδήλωση-ἐνημέρωση

   Θερμά συγχαρητήρια στό κίνημα «Ἀφῆστε με νά ζήσω» καί στά 22 χρι­στια­νικά σωματεῖα τῆς Θεσσα­λονίκης, πού στίς 30 Νοεμβρίου τοῦ πε­ρα­σμέ­νου ἔτους συνδιοργάνωσαν τήν...

Περισσότερα

Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη;

Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη;

 «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ἀντιλάλησαν τά βουνά τῆς Βηθλεέμ τή νύχτα πού γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἔψαλαν οἱ ἄγ­γελοι...

Περισσότερα

Ὁ διωγμός τῶν Χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή

Ὁ διωγμός τῶν Χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή

  «Δέν πιστεύω σ᾽ αὐτές τίς δυό λέξεις “ἀνθρώπινα δικαιώματα”. Δέν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐδῶ. Στίς χῶρες τῆς Δύσης ὑπάρχουν δικαιώματα γιά τά ζῶα. Στήν...

Περισσότερα

Παιδοκτόνοι

Παιδοκτόνοι

   Λίγο πρίν τήν ἑβδόμη πρωινή ὥρα, διέσχιζα τήν κεντρική ὁδό μεγαλοχωρίου. Αἴ­φνης ἀντίκρισα ὁμάδα ἐφήβων, περί τούς τριάντα, πού στέκονταν ἔξω ἀπό καφετερία. Θά...

Περισσότερα

Δούρειος ἵππος

Δούρειος ἵππος

Μέ τυμπανοκρουσίες καί διθυράμβους τά συστημικά ΜΜΕ γνωστοποίησαν μία «ἱστορική ἀπόφαση» τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ τήν ὁ­ποία τερματίζεται ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος καί...

Περισσότερα

Τοῦ φρονίμου οἰκονόμου

- Ποῦ πᾶς πάλι, Τατιανή, μέ τόν τενεκέ; ρωτά­ει ὁ σύζυγος.  - Νά πετάξω σκουπίδια. - Ἔ, πόσα σκουπίδια ἔχουμε πιά σ᾽ αὐ­τό τό σπίτι καί...

Περισσότερα

Περί πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν

Περί πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν

  Εὐτυχής ἐκεῖνος πού γνωρίζει τήν ἱστορία, ἔγραψε ὁ τραγικός Εὐριπίδης. Δέν γνωρίζω ἄν αὐτό ἰσχύει γιά ὅλους. Γι᾽ αὐ­τούς οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν τή...

Περισσότερα

Νίκησε τήν πικρία

Νίκησε τήν πικρία

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό κοινωνικός. Δέν μπορεῖ νά ζήσει μό­νος του. Χρειάζεται συντρόφους καί συνοδοιπόρους. Αὐτό φαίνεται ξεκάθαρα στήν διήγηση τῆς Γενέσεως γιά...

Περισσότερα

Σκηνικό

Σκηνικό

Τό χιόνι ἀπ᾽ τό πρωί πέφτει πυκνό. Τριζοβολοῦν τά ξύλα στό τζάκι. Χορεύουν οἱ νιφάδες τοῦ χιονιοῦ στόν βοριά, χορεύουν τρελά ἀπό χαρά τά παιδιά...

Περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ

ΑΚΡΙΤΑΣ

Μεγάλωσα στά σύνορα. Στόν γαλαξία τῶν στεναγμῶν καί τοῦ πολικοῦ ψύχους. Σέ μία κουκκίδα τοῦ χάρτη πού πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς πού νιώθουν ἀσφαλεῖς δέν εἶναι...

Περισσότερα

Καταστροφολογία καί ὑποκρισία

Καταστροφολογία καί ὑποκρισία

  Πολύς ὁ λόγος στήν ἐποχή μας γιά τήν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη καί τίς ἐξ αὐ­τῆς ἐπιπτώσεις. Ὁ μέ ἔμφαση τονισμός αὐ­τῶν ἀπό πολιτικούς, δημοσιογράφους...

Περισσότερα

ΑΡΙΣΤΑ

ΑΡΙΣΤΑ

Τό τέταρτο ἔτος τῆς Φαρμακευτικῆς διανύει. Ἄριστος φοιτητής. Στά γράμματα καί στό ἦθος. Συνειδητά ἀγωνιζόμενο παιδί τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνελλιπής μαθητεία στή χρι­στια­νική του συντροφιά καί...

Περισσότερα

Καρποί τῆς Νέας Ἐποχῆς

Καρποί τῆς Νέας Ἐποχῆς

  «Αἰδοῦ σαὐτόν, καὶ ἄλλον οὐκ αἰ­σχυν­θή­σῃ», ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας. Σεβάσου τόν ἑαυτό σου καί κανέναν δέν θά ντραπεῖς. Πόσο δίκαιο εἶχαν! Στίς...

Περισσότερα