• 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Λευτεριά - Ἕνωση

Λευτεριά - Ἕνωση

  Ἡ πανέμορφη Κρήτη φορᾶ τά γιορτινά της. Ἕνα ἄρωμα λευτεριᾶς τήν περιλούζει ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη. Οἱ γαλανό­λευκες σημαῖες κυματίζουν κι οἱ πανηγυρισμοί ἀρχίζουν...

Περισσότερα

Τό μέτωπο τῆς Ἠπείρου (Α΄)

Τό μέτωπο τῆς Ἠπείρου (Α΄)

Πρωτοφανής ἐθελοντισμός 1913-2023. Συμπληρώνονται φέτος 110 χρόνια ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου.«483 χρόνια σκλαβιᾶς μᾶς γεμίζουνε μνῆμες...110 χρόνια λευτεριᾶς μᾶς γεμίζουν εὐθύνες!».  Τό κάλεσμα τῆς πατρίδας...

Περισσότερα

Τό μέτωπο τῆς Ἠπείρου (Β΄)

Τό μέτωπο τῆς Ἠπείρου (Β΄)

Ὁ ἀέρας τῆς λευτεριᾶς στά Γιάννενα!  Πολύμηνος, πεισματώδης ὁ ἀγώνας γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πρωτεύ­ου­σας τῆς Ἠπείρου, πού κινητοποίησε τόν ἁπα­νταχοῦ Ἑλληνισμό 110 χρόνια πρίν...

Περισσότερα

Τό γιορτάσι τῆς Σάμου

Τό γιορτάσι τῆς Σάμου

  Τό νησί τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἡ Σά­μος, μέ τά ξακουστά ἀγγεῖα, μέ τήν ὀργιώδη βλάστηση, τά πανέμορφα ἀξιο­θέ­­ατα, τό γλυκό κρασί «Νέκταρ», ἀποτε­λοῦσε στήν...

Περισσότερα

Ὅταν ἡ πατρίδα καλεῖ

Ὅταν  ἡ πατρίδα καλεῖ

Ἀρχές Ὀκτωβρίου στό ἀνήσυχο Γ΄3 καί ἔχουμε προκηρύξει διαγωνισμό: Ποιά «ὁ­μά­δα Ἱστορικῶν» θά καταφέρει νά κερ­δίσει τό ἐνδιαφέρον μας μέ κεντρικό θέμα τούς Βαλ­κανικούς Πολέμους.Ἡ...

Περισσότερα

Ἡ ἐπική μάχη τοῦ Κιλκίς (19-21 Ἰουνίου 1913)

Ἡ ἐπική μάχη τοῦ Κιλκίς (19-21 Ἰουνίου 1913)

 Στή μνήμη τοῦ πολιούχου της ἁγί­ου Δημητρίου (26-10-1912) ἡ Θεσ­σα­λονίκη πανηγυρίζει θριαμβευτικά τήν ἀποτίναξη τῆς μακραίωνης τουρ­κικῆς σκλαβιᾶς. Ἀντίθετα, τό Κιλκίς βυθί­ζε­ται πιότερο στό σκοτάδι...

Περισσότερα

Ποιός ἦταν ὁ πρωταγωνιστής στή ναυμαχία τῆς Ἕλλης;

Ποιός ἦταν ὁ πρωταγωνιστής στή ναυμαχία τῆς Ἕλλης;

 Τό τελευταῖο δίμηνο τό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης εἶχε τήν τιμητική του. Χιλιάδες οἱ ἐπισκέπτες πού ἔσπευδαν καθημερινά μέ πόθο καί λαχτάρα γιά νά θαυμάσουν ἕνα...

Περισσότερα

Ὁ ποιητής ἥρωας

Ὁ ποιητής ἥρωας

  «Ἑλλάς, τό μεγαλεῖο σου βασίλεμα δέν ἔχει.     Καί δίχως γνέφια τούς καιρούς ἡ δόξα σου διατρέχει.    Ὅσες φορές ὁ ἥλιος σου νά σέ...

Περισσότερα

Ἀμάραντο στεφάνι δόξας!

Ἀμάραντο στεφάνι δόξας!

  Γεννήθηκε στήν Πύλο τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1888. Καταγόταν ἀπό οἰκογένεια εὔ­πορη καί ἀριστοκρατική. Πρόκειται γιά τό γένος Τζικλητήρα τῶν μεγάλων πολιτικῶν, δικαστικῶν καί ἰατρῶν. Ὁ...

Περισσότερα

Τό δρᾶμα τῆς Δράμας

Τό δρᾶμα τῆς Δράμας

    Τόν βαρύ ζυγό τῆς βουλγαρικῆς κατοχῆς σηκώνει ἡ Δράμα στόν Α΄ Βαλκανικό πόλεμο τοῦ 1912. Μέ πόνο ψυχῆς παρακολουθεῖ τά ὑποχθόνια σχέδια τῶν Βουλγάρων...

Περισσότερα

Ἔτσι πήραμε τά Γιάννενα 21 Φεβρουαρίου 1913

Ἔτσι πήραμε τά Γιάννενα 21 Φεβρουαρίου 1913

  Στή μνήμη τοῦ πολιούχου της ἡ Θεσσαλονίκη ἀνασαίνει ἐλεύθερα. Μέ ὑψωμένες τίς γαλανόλευκες, μέσα σ᾿ ἕνα παραλήρημα χαρᾶς καί ἐνθουσιασμοῦ, γιορτάζει τήν ἀπελευθέρωσί της...

Περισσότερα

"Δέν ἔχομε καιρό γιά ἀσπασμούς"

"Δέν ἔχομε καιρό γιά ἀσπασμούς"

 Ὑπάρχουν ἥρωες πού ἀναδείχθηκαν μέ τήν αὐτοθυσία τους στήν ὥρα τῆς μάχης. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἥρωες πού τούς ἀνέδειξαν τέτοιους ἀκόμη καί οἱ μικρές λεπτομέρειες...

Περισσότερα

Δύο βαρυσήμαντα λησμονημένα ὀνόματα

26 ᾿Οκτωβρίου 1912. «᾿Εδῶ ἡ δόξα σταματᾶ καί ξαποσταίνει ἡ νίκη. ᾿Αρχόντισσα, βυζαντινή κυρά, Θεσσαλονίκη». ῾Η πόλη τοῦ ῾Αγίου Δημητρίου ξανασαίνει. Σπάζει ἐπιτέλους τίς ἁλυσίδες...

Περισσότερα

Βηματίζοντας πρός τήν ἐλευθερία

Βηματίζοντας πρός τήν ἐλευθερία

  Ἡ ἀνάρρηση τοῦ Ἐ­λευ­θερίου Βενιζέλου στήν ἐξουσία δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, φυσικά καί τῆς Μακεδονίας. Ὁ νέ­ος πολιτικός ἡγέτης μέ τή διορατικότητα...

Περισσότερα

Ὁ ναύαρχος τῆς νίκης

Ὁ ναύαρχος τῆς νίκης

 Πολύ σημαντική γιά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ πολέμου ἦταν ἡ δράση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τό ὁποῖο μάλιστα πέτυχε καί τούς δύο στόχους...

Περισσότερα

Μαθήματα ἀπό τούς Βαλκανιομάχους

  «Ἐδείξατε ... ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα καί ἡ περιφρόνησις πρός τόν θάνατον εἶναι τά κυριώτερα ὅπλα, ἐναντίον τῶν ὁποίων οὐδείς ἐχθρός δύναται...

Περισσότερα

Εὐτυχῶς προλάβαμε

Εὐτυχῶς προλάβαμε

 1430 μ.Χ. «Πῆραν τήν πόλιν, πῆραν την! Πῆραν τή Σαλονίκη!». Ντυμένη στά μαῦρα, πικραμένη καί ἁλυσοδεμένη ἡ Νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ ἀποχαιρετᾶ τή λευτεριά της καί...

Περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Τό μῆλο τῆς ἔριδος

Θεσσαλονίκη: Τό μῆλο τῆς ἔριδος

  Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης στά 1912 σέ πολλούς φαίνεται κάτι τό αὐτονόητο σήμερα. Στά τέλη τοῦ 19ου αἰ. ὅμως, μετά τήν ντροπιαστική ἥττα τοῦ...

Περισσότερα

Παῦλος Κουντουριώτης, ὁ πιστός ναύαρχος

Παῦλος Κουντουριώτης, ὁ πιστός ναύαρχος

 Μία ἰδιαίτερη μορφή στούς Βαλκανικούς Πολέμους, πού προκαλεῖ θαυμασμό καί συγκλονισμό, ὑπῆρξε ὁ γενναῖος ὑδραῖος ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης. Ξεκίνησε ἀπό ἁπλό ναυτόπουλο καί ἔφθασε νά...

Περισσότερα

Μέ ἄξονα τήν πίστη

Μέ ἄξονα τήν πίστη

 «Νά ξέρετε πώς ἄν τρέξουμε νά σώσουμε τή Μακεδονία, ἡ Μακεδονία θά μᾶς σώσει», ἐκλιπαροῦσε ὁ Δυτικομακεδόνας Ἴων Δραγούμης. Τή φωνή τῆς Μακεδονίας ἄκουσαν οἱ...

Περισσότερα

Ὁ «ἥρωας τῶν ἡρώων», ταγματάρχης Ἰωάννης Βελισσαρίου (1861-1913)

Ὁ «ἥρωας τῶν ἡρώων», ταγματάρχης Ἰωάννης Βελισσαρίου (1861-1913)

Ἑκατό ὁλόκληρα χρόνια κύλησαν ἀπό τόν ἡρωικό θάνατο τοῦ ταγματάρχη Ἰ. Βελισσαρίου, πού στίς 12 Ἰουλίου 1913 ἔπεσε γενναῖα στό ὕψωμα 1.378. Ἡ μορφή του...

Περισσότερα