• 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Οἱ μικροί ἥρωες τῆς Γενοκτονίας

Οἱ μικροί ἥρωες τῆς Γενοκτονίας

  Μελετώντας τήν ἱστορία τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τήν περίοδο 1914-1924 στέκει κανείς μέ δέος μπροστά στίς «πορεῖες τοῦ λευκοῦ θανάτου». Οἱ σφαγές τῶν Ἀρμενίων...

Περισσότερα

Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης (1923)

Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης (1923)

  Ἡ ἥττα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στή Μικρά Ἀσία καί ἡ σφαγή κι ἐκδίωξη τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν ἀνέτρεψε τή θνησιγενῆ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν. Ἐμπλεκόμενες ὅμως...

Περισσότερα

Καταστροφή

Καταστροφή

1922 (συνέχεια)  Ὁ Διχασμός πού εἶχε ἐπεκταθεῖ καί στό στράτευμα, ἡ ἐλλειμματική στρατιωτική ἡγεσία (ὁ ἀρχιστράτηγος Χατζανέστης διηύθυνε τίς ἐπιχειρήσεις ἀπό τή Σμύρνη, ἑκατοντάδες χιλιόμετρα...

Περισσότερα

Ἀδιέξοδο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα

Ἀδιέξοδο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα

1921 (συνέχεια)   Τό 1921 ξεκίνησε μέ ἄσχημους οἰ­ωνούς. Ἀρχικά, οἱ σύμμαχοι μέ ἀφορμή τήν ἐπάνοδο τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντίνου -ἀπό πίσω βέβαια κρύβονταν βαθύτερα αἴτια- ἀπέσυραν...

Περισσότερα

DÖNÜŞ

DÖNÜŞ

 Ὅταν ἤμουν φοιτήτρια εἶχα δια­βά­σει πολλά βιβλία, διηγήματα καί μυθι­στο­ρήματα, πού εἶχαν σχέ­ση μέ τή Μι­κρασιατική Καταστρο­φή καί τή Γε­νο­κτο­νία τῶν Πο­ν­τί­ων. Εἶχα ρίξει τόσα...

Περισσότερα

Τό μισοτελειωμένο σπιτικό

Τό μισοτελειωμένο σπιτικό

Τήν ἱστορία γιά τό ἀρχοντικό σπίτι τῆς οἰκογένειάς μας στό σημερινό Eren­koy τῆς Μ. Ἀσίας τήν εἶχα ἀκούσει πολλές φορές ἀπό τόν πατέρα μου. Ὅταν...

Περισσότερα

Μεγάλες Δυνάμεις καί συμφέροντα

Μεγάλες Δυνάμεις καί συμφέροντα

Τό σχέδιο τοῦ αἰγύπτιου στρατηλάτη Ἰμπραήμ νά ὑποτάξει τούς ἑλληνικούς πληθυσμούς καί νά καταστείλει τήν Ἐπα­νάσταση τοῦ 1821 ἀποτυχαίνει παταγω­δῶς. Δυόμισι χρόνια βρίσκεται στήν Πε­λοπόννησο...

Περισσότερα

Ἡ Ἑλλάδα τῶν δύο ἠπείρων καί τῶν πέντε θαλασσῶν

1920 (συνέχεια)   Τό 1920 ξεκίνησε μέ τούς καλύτερους οἰωνούς γιά τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Μέ θλιβερή ἐξαί­ρεση τή σφαγή τῶν 8.000...

Περισσότερα

Ὁ ἄγνωστος σωτήρας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Ὁ ἄγνωστος σωτήρας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

  Ὁ ἀμερικανός Asa Jennings (Ἔιζα Τζέν­ιν­γκς) ἔφτασε στή Σμύρνη τόν Ἰού­λιο τοῦ 1922 ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Χρι­στιανικῆς Ἕνωσης Νέων (YMCA), γιά νά ἐργαστεῖ ὡς...

Περισσότερα

Τό δρᾶμα τῆς ὀρχήστρας

Τό δρᾶμα τῆς ὀρχήστρας

«Νά ξερένεται ἡ γούλα μ’, ἄν ἀνασπάλω σε πατρίδα μ’». (Νά μοῦ στεγνώσει ὁ λαιμός, ἄν σέ ξεχάσω, πατρίδα μου).   Χιλιάδες ἄμαχους Ποντίους κατασφάζει ὁ...

Περισσότερα

Πατρογονική μικρασιατική γῆ (Γ΄)

Πατρογονική μικρασιατική γῆ (Γ΄)

  Στίς βορειοανατολικές ἀκτές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας δεσπόζει ὁ Πόντος. Στήν ἀρχαιότητα γίνεται πεδίο ἔντονου ἑλ­λη­νικοῦ ἀποικισμοῦ. Πρώτη ἡ Μίλητος τῆς Ἰωνίας ἀναπτύσσει μεγάλη ἀποι­κι­ακή...

Περισσότερα

Ἡ ὀκτάχρονη τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἡ ὀκτάχρονη τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Εἰσαγωγή  Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια ἀπό τήν πυρπόληση τῆς Σμύρνης, ἡ ὁποία ταυτίζεται συχνά μέ τή Μικρασιατική Καταστροφή. Πολλοί τή θεωροῦν ἀποτέλεσμα τῆς ἐμπλοκῆς τῶν...

Περισσότερα

Ὁ ἀφανισμός τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Ὁ ἀφανισμός τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Ἕνα ὀργανωμένο ἐγκληματικό σχέδιο τῶν Νεότουρκων   Ὁ ἀφανισμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τή Μικρά Ἀσία (Ἰωνία Πόντο) καί τήν Ἀνατολική Θράκη δέν ἦταν τόσο ἀποτέλεσμα τῆς...

Περισσότερα

Μικρασία: Ἁγίων καί μαρτύρων γῆ

Μικρασία: Ἁγίων καί μαρτύρων γῆ

  Ἀπό τότε πού ὁ μέγιστος τῶν Ἑλ­λή­νων ποιητῶν, ὁ Ὅμηρος, ἔψαλλε τά «κλέα» τῶν Παναχαιῶν στήν Ἰωνία, σφραγίστηκε ἐκεῖ ἡ ἑλληνικότητα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας...

Περισσότερα

Πατρογονική μικρασιατική γῆ (Β΄)

Πατρογονική μικρασιατική γῆ (Β΄)

  Συνεχίζουμε τό μικρό ὁδοιπορικό μας στίς ἀλύτρωτες πατρίδες, ὅπου ὅλα βοοῦν γιά τόν ἑλληνικό παλμό.   «Ἀπ᾽ ὅλες τίς πόλεις τῆς Ἀσίας, αὐ­τήν διάλεξα...

Περισσότερα

Πατρογονική μικρασιατική γῆ (Α΄)

Πατρογονική μικρασιατική γῆ (Α΄)

  Μέ τήν ἀνατολή τῆς νέας χρονιᾶς, τοῦ 2022, ἡ ἐθνική μνήμη γυρίζει ἕναν αἰώνα πίσω. Στέκεται μέ σεβασμό, μέ τιμή, ἀλλά καί μέ πόνο...

Περισσότερα

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ  ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Μνήμη - Ἀγώνας γιά τήν ἀναγνώρισή της.    Στίς 19 Μα­­ΐου, κάθε χρόνο, θυ­μόμαστε καί τιμοῦμε τήν ἀλησμόνη­τη πά­τρια ποντία γῆ καί τή Γενοκτονία τῶν Ποντίων...

Περισσότερα

Ὁ "ἄγγελος" τ' Ἀιβαλιοῦ

Ὁ "ἄγγελος" τ' Ἀιβαλιοῦ

Ὁ «Ἄγγελος» τ' Ἀιβαλιοῦ    Σεπτέμβριος· κι ἡ γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μαζί μ' ὅλες τίς σταυρωμένες καί ἀλύτρωτες πατρίδες μας ἀνασταίνει ἐνώπιόν μας...

Περισσότερα

Ὁ «ἄγγελος» τῆς Σμύρνης

Ὁ «ἄγγελος» τῆς Σμύρνης

   Τή γραφική κωμόπολη τῆς Προποντίδας, τήν Τρίγλια, ἐπισκέπτεται στά 1868 ὁ μητροπολίτης Προύσης Νικόδημος. ᾿Από τό πλῆθος πού τόν ὑποδέχεται ξεχωρίζει μία μητέρα μ᾿...

Περισσότερα

19 Μαϊου: Μνήμη γενοκτονίας ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ

19 Μαϊου: Μνήμη γενοκτονίας ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ

  Πέρα στή μακρινή Κολχίδα τοῦ Ἰάσονα, τά ἀνυπόταχτα, ἄγρια βουνά τοῦ Πόντου, ἀγέραστα καί πάντα θαλερά, ρίχνουν βαρύ τόν ἴσκιο τους στό διάβα τῆς...

Περισσότερα

ΠΟΝΤΟΣ… ΠΟΝΟΣ

ΠΟΝΤΟΣ… ΠΟΝΟΣ

- Γιαγιά, ποιοί εἶναι ὅλοι αὐτοί πού περπα­τᾶ­νε; Γιατί ἔχεις αὐτή τή φωτογραφία πάνω στό κομοδίνο σου; ρω­τοῦ­σα ἀπό μικρή τή γιαγιά κι ἐ­κεί­νη δέν...

Περισσότερα

«Ἀπ᾽ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά...»

«Ἀπ᾽ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά...»

Μάθημα ἱστορίας στήν Γ΄ γυμνασίου. Μπαίνω σκεπτική στήν αἴθουσα μετά ἀ­πό μία συζήτηση στό γραφεῖο. Τό Γ3 ὅ­μως ἔχει πάντοτε τόν τρόπο νά μέ αἰ­φνιδιάζει...

Περισσότερα

Ποιό σπίτι τοῦ Κεμάλ;

Ποιό σπίτι τοῦ Κεμάλ;

Στίς 19 Μαΐου 2010, ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν 353.000 Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τοῦ ξεριζωμοῦ 1.500.000 ὁμοεθνῶν μας ἀπό τίς πανάρχαιες ἑλληνικές κοιτίδες, στίς πανελλήνιες...

Περισσότερα

Μνήμη γενοκτονίας Ποντίων

Μνήμη γενοκτονίας Ποντίων

    Σινώπη, ᾿Αμάσεια, Σαμψούντα, Κερασούντα, Τραπεζούντα... πόλεις πανάρχαιες τῆς ἑλληνικῆς γῆς τοῦ Πόντου. Μία στατιστική στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, τό 1913, σηματοδοτεῖ τήν πνευματική...

Περισσότερα