Μακεδονικός ἀγώνας

Βελίκα Τράικου

Βελίκα Τράικου

   Καυτές ἱστορικές μνῆμες κουβαλᾶ τοῦτος ὁ μήνας. Ζωντανεύει μπροστά μας καί τούς νικηφόρους βαλκανικούς...

Περισσότερα

Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ Παύλου Μ…

Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ Παύλου Μελᾶ

 Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904. Ὥρα 10 π.μ.  Ζήτω ἡ Μακεδονία!  Ἐτελείωσαν, Νάτα μου, τά βάσανά...

Περισσότερα

Γερμανός Καραβαγγέλης

Γερμανός Καραβαγγέλης

                            Ὁ βιγλάτορας ΜητροπολίτηςΓερμανός  Καραβαγγέλης  (1866-1935) Εἶναι κάποιες φυσιογνωμίες πού θαρρεῖς, ὅσο κυλοῦν τά χρόνια, πιότερο...

Περισσότερα

Ἄννα Μελᾶ-Παπαδοπούλου, ἡ μάνα…

Ἄννα Μελᾶ-Παπαδοπούλου, ἡ μάνα τοῦ στρατιώτη

 «Ποτέ δέν εἶναι ἀργά», ἐπαναλάμβανε συχνά. Ἡ φράση αὐτή ἔγινε τό σύμβολό της, ὁ κανόνας...

Περισσότερα

Ὁ ἥρωας τοῦ «Βάλτου»

Ὁ ἥρωας τοῦ «Βάλτου»

   Εἶναι μερικοί ἄνθρωποι πού διαφέρουν ἀπό τούς ἄλλους, πού δέν ἐπαναπαύονται στά κοινά καί...

Περισσότερα

Ὁ ἀνθυπίλαρχος

Ὁ ἀνθυπίλαρχος

  Ὁ Μακεδονικός ἀγώνας ὑπῆρξε ἀγώνας αἱμάτων καί θυσιῶν. Ὅμως κανενός ἥρωα τό αἷμα δέν...

Περισσότερα

Γράμμα ἀπό τή Μακεδονία τοῦ 19…

Γράμμα ἀπό τή Μακεδονία τοῦ 1904

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904,  ὥρα 10π.μ.Ζήτω ἡ Μακεδονία!Ἐτελείωσαν, Νάτα μου, τά βάσανά μας• ἀπό τάς 4...

Περισσότερα

Εἰς τόν θάνατον τοῦ Παύλου Μελ…

Εἰς τόν θάνατον τοῦ Παύλου Μελᾶ

Tόν Ζέζα τόν γνωρίσατε, τόν ἴδατε τόν Μίκη, πού σήμερα λαχτάρησε βουνό κι ἀρματολίκι;Κοντά σέ...

Περισσότερα

Στά χρόνια τοῦ χαλασμοῦ

Στά χρόνια τοῦ χαλασμοῦ

  Νοέμβρης μήνας στά 1903. Γιά τίς γυναῖκες τῆς ἐπαρχίας καί τῆς ὑπαίθρου δέν ὑπάρχει...

Περισσότερα

Ὁ θάνατος τοῦ παλληκαριοῦ

Ὁ θάνατος τοῦ παλληκαριοῦ

Ὁ Παῦλος Μελᾶς ὑπῆρξε γόνος οἰκογενείας ἀπ᾿ ἐκεῖνες τίς λίγες πού ἔχουν τάξει τή ζωή...

Περισσότερα