Μακεδονικός ἀγώνας

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Βελίκα Τράικου

Βελίκα Τράικου

   Καυτές ἱστορικές μνῆμες κουβαλᾶ τοῦτος ὁ μήνας. Ζωντανεύει μπροστά μας καί τούς νικηφόρους βαλκανικούς...

Περισσότερα

Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ Παύλου Μ…

Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ Παύλου Μελᾶ

 Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904. Ὥρα 10 π.μ.  Ζήτω ἡ Μακεδονία!  Ἐτελείωσαν, Νάτα μου, τά βάσανά...

Περισσότερα

Γερμανός Καραβαγγέλης

Γερμανός Καραβαγγέλης

                            Ὁ βιγλάτορας ΜητροπολίτηςΓερμανός  Καραβαγγέλης  (1866-1935) Εἶναι κάποιες φυσιογνωμίες πού θαρρεῖς, ὅσο κυλοῦν τά χρόνια, πιότερο...

Περισσότερα

Ἄννα Μελᾶ-Παπαδοπούλου, ἡ μάνα…

Ἄννα Μελᾶ-Παπαδοπούλου, ἡ μάνα τοῦ στρατιώτη

 «Ποτέ δέν εἶναι ἀργά», ἐπαναλάμβανε συχνά. Ἡ φράση αὐτή ἔγινε τό σύμβολό της, ὁ κανόνας...

Περισσότερα

Ὁ ἥρωας τοῦ «Βάλτου»

Ὁ ἥρωας τοῦ «Βάλτου»

   Εἶναι μερικοί ἄνθρωποι πού διαφέρουν ἀπό τούς ἄλλους, πού δέν ἐπαναπαύονται στά κοινά καί...

Περισσότερα

Ὁ ἀνθυπίλαρχος

Ὁ ἀνθυπίλαρχος

  Ὁ Μακεδονικός ἀγώνας ὑπῆρξε ἀγώνας αἱμάτων καί θυσιῶν. Ὅμως κανενός ἥρωα τό αἷμα δέν...

Περισσότερα

Γράμμα ἀπό τή Μακεδονία τοῦ 19…

Γράμμα ἀπό τή Μακεδονία τοῦ 1904

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904,  ὥρα 10π.μ.Ζήτω ἡ Μακεδονία!Ἐτελείωσαν, Νάτα μου, τά βάσανά μας• ἀπό τάς 4...

Περισσότερα

Βηματίζοντας πρός τήν ἐλευθερί…

Βηματίζοντας πρός τήν ἐλευθερία

  Ἡ ἀνάρρηση τοῦ Ἐ­λευ­θερίου Βενιζέλου στήν ἐξουσία δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης...

Περισσότερα

Δύο βαρυσήμαντα λησμονημένα ὀν…

26 ᾿Οκτωβρίου 1912. «᾿Εδῶ ἡ δόξα σταματᾶ καί ξαποσταίνει ἡ νίκη. ᾿Αρχόντισσα, βυζαντινή κυρά, Θεσσαλονίκη»...

Περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Τό μῆλο τῆς ἔριδο…

Θεσσαλονίκη: Τό μῆλο τῆς ἔριδος

  Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης στά 1912 σέ πολλούς φαίνεται κάτι τό αὐτονόητο σήμερα. Στά...

Περισσότερα

Εὐτυχῶς προλάβαμε

Εὐτυχῶς προλάβαμε

 1430 μ.Χ. «Πῆραν τήν πόλιν, πῆραν την! Πῆραν τή Σαλονίκη!». Ντυμένη στά μαῦρα, πικραμένη καί...

Περισσότερα

Μαθήματα ἀπό τούς Βαλκανιομάχο…

  «Ἐδείξατε ... ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα καί ἡ περιφρόνησις πρός τόν θάνατον...

Περισσότερα

Εἰς τόν θάνατον τοῦ Παύλου Μελ…

Εἰς τόν θάνατον τοῦ Παύλου Μελᾶ

Tόν Ζέζα τόν γνωρίσατε, τόν ἴδατε τόν Μίκη, πού σήμερα λαχτάρησε βουνό κι ἀρματολίκι;Κοντά σέ...

Περισσότερα

Στά χρόνια τοῦ χαλασμοῦ

Στά χρόνια τοῦ χαλασμοῦ

  Νοέμβρης μήνας στά 1903. Γιά τίς γυναῖκες τῆς ἐπαρχίας καί τῆς ὑπαίθρου δέν ὑπάρχει...

Περισσότερα

Μέ ἄξονα τήν πίστη

Μέ ἄξονα τήν πίστη

 «Νά ξέρετε πώς ἄν τρέξουμε νά σώσουμε τή Μακεδονία, ἡ Μακεδονία θά μᾶς σώσει», ἐκλιπαροῦσε...

Περισσότερα

Ὁ θάνατος τοῦ παλληκαριοῦ

Ὁ θάνατος τοῦ παλληκαριοῦ

Ὁ Παῦλος Μελᾶς ὑπῆρξε γόνος οἰκογενείας ἀπ᾿ ἐκεῖνες τίς λίγες πού ἔχουν τάξει τή ζωή...

Περισσότερα