Λειτουργικά κηρύγματα

  • Πεντηκοσταρίου

Πάσχα

Θωμᾶ

Μυροφόρων

Παραλύτου

Σαμαρείτιδος

Τυφλοῦ

Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου

Πεντηκοστῆς

 

  • Κυριακῶν Ματθαίου
Α΄
Ζ΄ ΙΓ΄
Β΄ Η΄ ΙΔ΄
Γ΄ Θ΄  ΙΕ΄
 Δ΄  Ι΄  ΙΣΤ΄
 Ε΄  ΙΑ΄  ΙΖ΄
ΣΤ΄ ΙΒ΄  

 

  • Κυριακῶν Λουκᾶ
Α΄ ΣΤ΄ ΙΑ΄
Β΄ Ζ΄ ΙΒ΄
 Γ΄ Η΄ ΙΓ΄
 Δ΄  Θ΄  ΙΔ΄
 Ε΄  Ι΄  ΙΕ΄

 

 

  • Τριωδίου

Τελώνου καί Φαρισαίου

Ἀσώτου

Ἀπόκρεω

Τυρινῆς

Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας)

Β΄ Νηστειῶν (Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Γ΄ Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

Δ΄ Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ε΄ Νηστειῶν (Μαρίας Αἰγυπτίας)

Βαΐων