Οἰκουμενισμός

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία!

Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία!

   ῾Ο ζῆλος καί ἡ σ&pi...

Περισσότερα

Ἰησουίτες καί Ρωμιοσύνη

Ἰησουίτες καί Ρωμιοσύνη

Τό διαβόητο τάγμα τῶν Ἰησουιτῶν φέρει τήν εὐθύνη γιά τίς ἀπαράδεκτες, ἕως καί ἐγκλημα...

Περισσότερα

Ἔργα καἰ ἡμέραι Ἰησουϊτῶν

Ἔργα καἰ ἡμέραι Ἰησουϊτῶν

Μετά ἀπό 700 χρόνια παραιτεῖται πάπας, ἐνῶ πρώτη φορά ἐκλέγεται πάπας ἀπό τή Νότια Ἀμ...

Περισσότερα

Μηδέν νόθον δόγμα

Μηδέν νόθον δόγμα

«Μηδέν νόθον δόγμα τῷ τῆς ἀγάπης προσχήματι παραδέχεσθε» (Χρυσόστομος, PG 62,191) ...

Περισσότερα

Ἕνωση ἤ ὑποταγή;

    Μέσα στή χαρακτηριστική τῶν καιρῶν μας γενική σύγχυση καί ἀνατροπή...

Περισσότερα

Νέα ἐκκλησία = Οὐνία

   Στίς μέρες μας, πού τόσος λόγος γίνεται γιά τήν περίφημη «νέα τάξη πραγμ...

Περισσότερα

Δέν εἶναι Ἐκκλησία!

   Κάτι δέν πάει καλά «κι ἡ βάρκα μας μπάζει νερά». Αὐτή ἡ διαπίστωση ἐνισχ...

Περισσότερα

Ἡ μόνη ἐλπίδα

   ῾Η σθεναρή προσήλωση τῆς ᾿Ορθοδοξίας στά ἱερά δόγματά της δέν ἀντιβαίνει...

Περισσότερα

Ἀγωνία, ὄχι φοβία

   Κατά τήν ἐκτίμηση μεγάλων συγχρόνων πνευματικῶν πατέρων, ὁ οἰκουμενισμός...

Περισσότερα

Ἅγ. Νεκτάριος καί Παπισμός Α΄

    Ἐπίμονη καί ἀκάματη ἡ προσπάθεια τῶν Oἰκουμενιστῶν γιά τήν ἐπιβολή...

Περισσότερα

Ἅγ. Νεκτάριος καί Παπισμός Β΄

Πρίν ἀπό τό σχίσμα τοῦ 1054    Στόν δεύτερο τόμο τοῦ βιβλίου «Μελέτη Ἱστορ...

Περισσότερα

Ἅγ. Νεκτάριος καί Παπισμός Γ΄

Αἴτια τοῦ σχίσματος     Γιά τά αἴτια τοῦ σχίσματος ὁ ἅγιος Νεκτάριος ...

Περισσότερα

Ἅγ. Νεκτάριος καί Παπισμός Δ΄

Ψευδοένωση     Δυστυχῶς ἡ ἄσχημη πολιτική κατάσταση ὁδήγησε τόν αὐτοκ...

Περισσότερα

Ἅγ. Νεκτάριος καί Παπισμός Ε΄

Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας    Τά γεγονότα τῆς Συνόδου Φερράρας - Φλωρεντί...

Περισσότερα