Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ

Ἀπό ραδιοφωνικές ἐκπομπές μέ τόν καθηγητή κ. Στέργιο Σάκκο

Αἱρέσεις

    Ἡ λέξη αἵρεση παράγεται ἀπό τό ρῆμα αἱροῦμαι, πού σημαίνει ἐκλέγω...

Περισσότερα

Ἐμφάνιση τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχω…

    Ἡ αἵρεση τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» εἶναι ἡ πιό μεγάλη αἵρεση ὅλων ...

Περισσότερα

Ἐπιχειρήματα ἐναντίον τοῦ Χιλι…

    Τό πρῶτο ἐπιχείρημα εἶναι πολύ ἁπλό· στηρίζεται στήν στοιχειώδη γν...

Περισσότερα

Τό ὄνομα Ἰεχωβᾶ

    ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε καθηγητά, θά ἐπιθυμούσαμε νά ἀκούσουμε σήμερα γιά τ...

Περισσότερα

Τί διδάσκουν γιά τό πρόσωπο το…

    ΕΡΩΤΗΣΗ: Ἀπ’ ὅσα μᾶς εἴπατε, κ. καθηγητά, στίς προηγούμενες συνεντ...

Περισσότερα

Τί διδάσκουν γιά τό ἅγιο Πνεῦμ…

    ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιμένουμε ν’ ἀκούσουμε σήμερα, κ. καθηγητά, γιά τό ἅγιο...

Περισσότερα

«Τελειώνει ὁ καιρός γιά τό ἀνθ…

    ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε καθηγητά, παρακαλέσαμε νά μᾶς δώσετε καί πάλι μιά ν...

Περισσότερα

Συντέλεια τοῦ αἰῶνος

    ΕΡΩΤΗΣΗ: Στήν προηγούμενη συνέντευξη μᾶς εἰπατε, κ. Καθηγητά, ὅτι ...

Περισσότερα

Ἔσχατος καιρός

    ΕΡΩΤΗΣΗ: Ὥστε τό 1914 ἐνθρονίστηκε ὁ Χριστός βασιλεύς; Προηγουμένω...

Περισσότερα

Γιά τό 1914

    ΕΡΩΤΗΣΗ: Σήμερα περιμένουμε νά ἀκούσουμε, κ. καθηγητά, τή διδασκαλ...

Περισσότερα