Ἵδρυση-ἐξέλιξη

istoria-mas

 Στή Θεσσαλονίκη τό 1928, σέ μιά ἐποχή πνευματικῆς ξηρασίας, κατά τήν ὁποία μόνο ἕνα ἑσπερινό κήρυγμα ἀκουγόταν τήν ἑβδομάδα, σέ μιά πόλη μέ χιλιάδες πρόσφυγες ἑτερο­γλώσ­σους καί πλῆθος λαοῦ πού ζητοῦσε στήριγμα πνευματικό, ἄναψε ἕνα κεράκι, πού φώτισε τό σκοτάδι... Τέσσερις χριστιανοί, ὁ Εὐστάθιος Στουγιαννάκης (φιλόλογος), ὁ Ἰωάννης Δαμπα­σίνας, ὁ Ἀναστάσιος Χατζηαναστασίου καί ὁ Μιχαήλ Καρνοῦτσος, ἵδρυσαν τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἀδελ­φό­τητα «Ἡ Ἀποστολική Διακονία».

  Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου στίς 14 Σεπτεμβρίου 1928:

Χ. Χαραλαμπίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Ἰ. Δαμπασίνας, Μ. Παπαμιχαήλ, Μ. Καρνοῦτσος, Ἰ. Σαμακίδης, Ἀ. Χατζηαναστασίου, Σ. Στουγιαννάκης.

Ἐκλέχτηκαν:

Πρόεδρος:


Ἀντιπρόεδρος:


Ταμίας:


Γραμματεύς:

Γ. Παπαδόπουλος


Μ. Καρνοῦτσος


Χ. Χαραλαμπίδης


Γ. Βαχάρης

 

  Ὅταν ἱδρύθηκε ἡ «Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ἡ Ἀδελφότητα μετονομάσθηκε «Ἀπολύτρωσις».