Πρόγραμμα ὁμιλιῶν-μαθημάτων

Αἴθουσα «Ἀπολύτρωσις», Πέλοπος 7 :

      Κυριακή   6.30 μ.μ.  Γενικό κήρυγμα
(Κατά τή διάρκεια τοῦ κηρύγματος, τά παιδιά ἀπασχολοῦνται δημιουργικά σέ εἰδικούς χώρους)

      Τετάρτη   7.00 μ.μ.  Τμῆμα νεαρῶν ἐπιστημόνων γυναικῶν

      Πέμπτη     8.30 μ.μ. Τμῆμα φοιτητριῶν

      Σάββατο   4.00 μ.μ. Συνάντηση μαθητριῶν Γυμνασίου-Λυκείου

 

«Δημητρούλειον», Πέλοπος 2 - Ἁγ. Δημητρίου 93:

      Κυριακή      6.30 μ.μ.  Τμήματα παιδικῶν δραστηριοτήτων

                                       (λειτουργοῦν παράλληλα μέ τό κήρυγμα, πρός διευκόλυνση τῶν γονέων)

      Δευτέρα      8.30 μ.μ.  Κύκλος μελέτης ἁγ. Γραφῆς ἀνδρῶν 

      Τρίτη           8.30 μ.μ.  Ἑρμηνεία ἁγ. Γραφῆς

      Τετάρτη       5.00 μ.μ.  Κύκλος μελέτης ἁγ. Γραφῆς γυναικῶν

      Τετάρτη       8.30 μ.μ.  Σύναξη φοιτητῶν

      Παρασκευή  9.00 μ.μ.  Σύναξη ἐπιστημόνων ἀνδρῶν

      Σάββατο     10.00 π.μ. Συναντήσεις μαθητῶν Δημοτικοῦ

      Σάββατο     4.30 μ.μ.  Συναντήσεις μαθητῶν Γυμνασίου - Λυκείου

      

 Ἀνατολικό Παράρτημα, Μαυρομιχάλη 23, περιοχή Μαρτίου:

      Κυριακή   5.30 μ.μ.  Γενικό κήρυγμα.

      

 Δυτικό Παράρτημα, Ρήγα Φεραίου 72, Ἡλιούπολη:

      Κυριακή   6.00 μ.μ.  Γενικό κήρυγμα.