Λατρευτικές συνάξεις

naos analypseos

Στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, στήν Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Χριστιανική Ἐλπίς», στήν περιοχή Φιλύρου Θεσ/νίκης, 

τελεῖται κάθε Κυριακή Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.

 

Τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

ΤΕΤΑΡΤΗ: Προηγιασμένη  6:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Χαιρετισμοί  7:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἔναρξη Ὄρθρου 7:15 π.μ.