Ἡ κορυφή

Φλογερός θαυμαστής καί ἐγ­κωμι­α­στής τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὁ ἅγιος Ἰω­άννης ὁ Χρυσόστομος ἔχει στίς ὁμιλίες του συχνές ἀναφο­ρές στήν προσωπικό­τητα τοῦ μεγάλου ἀποστόλου. Ἀφιερώνει μά­λι­στα ἑπτά ὁμιλίες εἰδικά «Εἰς τὸν…

Ἔξοδος ἡ μόνη διέξοδος

Ἔξοδος ἡ μόνη διέξοδος

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εὐεργέτης τοῦ Ἑλληνισμοῦ

  Μορφή πρώτου μεγέθους, κορυφαία καί μοναδική γιά τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας! Ἄρχισε τή δράση του ὡς φανατικός διώκτης τῶν χριστιανῶν καί στή συνέχεια ἔγινε ὁ πιό φλογερός καί ἀκάματος…

Ἀξόδευτη ἀγάπη

 Μία πλατειά ἀγκαλιά ἀγάπης ἔκανε τήν ὕπαρξή της ἡ ὁσία Μελανία, μία πηγή μέ γάργαρο νερό ἀλήθειας καί στοργῆς πού ἀνάβλυζε θαυμαστά ἀπό τόν βράχο τῆς ἀκλόνητης πίστης στόν Χριστό. Θυγατέρα…

Ψήγματα Παριανά

 Συμπληρώθηκαν ἤδη διακόσια ἕνα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ὁσίου πατρὸς καὶ διδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου (1721-1813) καί εἴκοσι χρόνια ἀπό τήν ἁγιοκατάταξή του. Ὁ Ἅγιός μας -κατά κόσμον Ἀθανάσιος Τούλιος-…

Συνεργάτες τοῦ Θεοῦ

   Τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Ἰουνίου τελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας τή Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Ἐκτός δηλαδή ἀπό τή μνήμη τοῦ κάθε ἀποστόλου, συνάzει καί τιμᾶ ὅλους μαζί. Ἀξίζει, λοιπόν,…

Σάν τούς ἀποστόλους

 «Ὦ Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς! Θεέ τοῦ Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ, Θεέ τῶν ἀποστόλων, τῶν πατέρων καί διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα εἰς τήν σύγχρονον γενεάν ἀκούεται καί πάλιν…

Ἡ θαυμαστή ἀλλοίωση

  Χρόνος, περιβάλλον καί ποικίλοι ἄλλοι παράγοντες συνεργάζονται μέ ἀποτέλεσμα νά μεταβάλλουν, ν᾿ ἀλλοιώνουν τό σῶμα καί τό πνεῦμα τό ἀνθρώπινο. Πεπερασμένο, βλέπετε, δημιούργημα ὁ ἄνθρωπος ἐκ φύσεως ὑπόκειται στήν…

Νεομάρτυς Μιχαήλ Πακνανᾶς

 Μεγαλόπρεπο μές στήν ἁπλότητά του, σαφέστατο, ἐνθουσιαστικό, ἀλλά συγχρόνως ὑψηλότατο καί ἐλεγκτικό τό μήνυμα τοῦ μήνα μᾶς ἔρχεται ἀπό μία ἁπλή, τρυφερή ἀλλά γενναία καί ἀσυμβίβαστη μορφή, τόν νεομάρτυρα Μιχαήλ…

Τό ὄνομα τοῦ Παύλου

 Πρίν κλείσει τόν κύκλο τῶν ἡμερῶν του ὁ Ἰούνιος, προβάλλει τή μορφή τοῦ κορυφαίου ἀποστόλου Παύλου. Ἀπό τή γιγάντια προσωπικότητα αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ὁποίου ἡ λαλιά ἀκούστηκε ὅπου φυτρώνει…

Ὑπερέχει ὁ ἀπόστολος Πέτρος τῶν ἄλλων ἀποστόλων;

 Τό παπικό πρωτεῖο ἀποτελεῖ τό βασικό καί ἀδιαπραγμάτευτο δόγμα τῆς λεγόμενης ρωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας. Ὁ προηγούμενος πάπας Βενέδικτος παλαιότερα, ὡς καρδινάλιος Ἰωσήφ Ράτσιγκερ, σέ 16σέλιδο δημοσίευμά του διακήρυξε ὅτι ἡ μία…

Σκεῦος ἐκλογῆς

᾿Ανταγωνιστική στό ἔπακρο ἡ ἐποχή μας· καθημερινό θέμα οἱ ἐπιλογές, οἱ διαγωνισμοί, οἱ ἐξετάσεις σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. ᾿Από τόν μαθητή-ὑποψήφιο τῶν ἀνωτέρων καί ἀνωτάτων σχολῶν, μέχρι τόν ἐνήλικα πού…