Τό κύρος τοῦ Κίρο

gligorow Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ πολύς Κίρο Γκλιγκόροφ κατά τή διάρκεια τοῦ 94χρονου βίου του ὑπέστη πολλές πολιτικές μεταλλάξεις. Ἀρχικά ἐμφανίσθηκε ὡς Βούλγαρος· στή συνέχεια προσχώρησε στούς κομμουνιστές Παρτιζάνους τοῦ Τίτο, δηλώνοντας Γιουγκοσλάβος. Ὅταν τόν Αὔγουστο τοῦ 1944 ὁ Τίτο κατασκεύασε τό κρατικό μόρφωμα τῶν Σκοπίων, ὁ Γκλιγκόροφ παρουσιάστηκε ὡς φανατικός «Μακεδόνας» καί διατέλεσε πρῶτος πρόεδρός του. Τό 1991 -κατά τή διάλυση τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας- δημιούργησε μετά ἀπό ἕνα διάτρητο καί ἀλλοιωμένο δημοψήφισμα τό ἀνεξάρτητο κράτος τῶν Σκοπίων.
 Εἶναι πολύ ἀναγκαῖο, καθώς καί πάλι διαπραγματεύονται τά ἀδιαπραγμάτευτα καί πωλοῦνται τά ἀτίμητα, νά θυμηθοῦμε μερικές ἀπό τίς θέσεις τοῦ Γκλιγκόροφ, ἐξαιτίας τῶν ὁποίων προφανῶς καταδικάσθηκε στήν περιθωριοποίηση ἀπό τό χαϊδεμένο παιδί τῆς Δύσης, τόν Γκρούεφσκι, πρώην ὑπάλληλο παγκοσμίων τραπεζῶν καί στή συνέχεια πρωθυπουργό τῶν Σκοπίων.
  Στό βιβλίο του «Ἀπομνημονεύματα» (σελ. 259) ὁ Γκλιγκόροφ ἀναφέρει ὅτι στή δεξίωση πού ἔγινε στή Νέα Ὑόρκη τήν ἑπομένη τῆς ἀναγνώρισης τῶν Σκοπίων ὡς ἀνεξάρτητου κράτους, μιά ὁμάδα νέων ἀπό τήν Αὐστραλία τοῦ εἶπε: «Ἐσεῖς μιλήσατε, ἀλλά δέν εἴπατε τό σημαντικότερο. Δέν εἴπατε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Αὐτό μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ὅτι ἀρνηθήκαμε τήν καταγωγή μας, τούς προγόνους μας». «Δυσκολεύτηκα νά βρῶ ἀπάντηση ἀμέσως -συνεχίζει ὁ Γκλιγκόροφ- καί τελικά τούς εἶπα: “Ξέρετε, σέβομαι τίς σκέψεις καί τίς πεποιθήσεις σας. Εἶναι δικαίωμά σας. Ἀλλά σύμφωνα μέ τήν ἱστοριογραφία στόν Μακεδονικό λαό ἐπικρατεῖ ἡ γνώμη ὅτι εἴμαστε Σλάβοι. Ἔχουμε ἔλθει στά Βαλκάνια τόν 6ο καί 7ο αἰώνα καί ἔχουμε ἐγκατασταθεῖ στά ἐδάφη πού ὀνομάζονται Μακεδονία. Δέν γνωρίζω κατά πόσο στίς φλέβες μας συνεχίζει νά ρέει κάποια σταγόνα αἵματος τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων! Ἀλλά ἀκόμα καί ἔτσι, δέν εἶναι αὐτό πού δίνει τήν ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας”. Ἔμειναν ἀκόμη ... μισή ὥρα στήν αἴθουσα καί ἔφυγαν ἀνικανοποίητοι, ὅπως μοῦ φάνηκε».
  Ἐπίσης στήν ἐφημερίδα «Toronto Star» τοῦ Καναδᾶ στίς 15 Μαρτίου 1992 δήλωνε: «Δέν εἴμαστε “Μακεδόνες” ἀλλά Σλάβοι. Δέν ἔχουμε συγγένεια μέ τόν Ἀλέξανδρο τόν Ἕλληνα καί μέ τή Μακεδονία του»!
  Τρεῖς μῆνες ἀργότερα, στίς 3 Ἰουνίου 1992, ἐπανέλαβε τή δήλωσή του μπροστά στίς κάμερες λέγοντας: «Ἐμεῖς εἴμαστε Σλάβοι, δέν ἔχουμε καμιά σύνδεση μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο. Ἤρθαμε στήν περιοχή τόν 6ο μ.Χ. αἰώνα»!
  Στίς 25 Ὀκτωβρίου 2009 ὁ Κίρο Γκλιγκόροφ σέ συνέντευξή του στήν ἐφημερίδα «Πρῶτο Θέμα» ἐπιβεβαίωνε ἀπόλυτα τά παραπάνω:
  Ἐρώτηση: Τό 1992 στά Τίρανα εἴχατε δηλώσει ὅτι ὁ λαός σας εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς, ὅτι δέν συνδέεται μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο καί ὅτι βρεθήκατε στήν περιοχή τόν 6ο αἰώνα μ.Χ.
  Γκλιγκόροφ: Ἐξακολουθῶ καί σήμερα νά πιστεύω καί νά δηλώνω ἀκριβῶς τά ἴδια.
  Ἐρώτηση: Γιατί τότε τό ἀνθελληνικό κλίμα καί ἡ ἐμμονή στόν «ἀρχαιομακεδονισμό» τά τελευταῖα χρόνια στή χώρα σας, δηλαδή νά ἀποδείξουν κάποιοι ἐπίσημα πώς κατάγεστε ἀπευθείας ἀπό τούς ἀρχαίους Μακεδόνες;
  Γκλιγκόροφ: Σοβαροί ἱστορικοί γελοῦν μέ ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν στή χώρα μου τά τελευταῖα χρόνια. Ἡ ἱστορία εἶναι ἕνα παγκόσμιο ἀγαθό· αὐτό ἀσφαλῶς σημαίνει πώς ἡ ἱστορική καί πολιτιστική κληρονομιά δέν μπορεῖ νά μήν εἶναι καί ἑλληνική. Οἱ Ἕλληνες νομίζουν πώς ἐμεῖς θέλουμε νά ἀφαιρέσουμε ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορικῆς καί πολιτιστικῆς τους κληρονομιᾶς. Δέν λέω πώς οἱ ἀνησυχίες αὐτές εἶναι ἄνευ λόγου, ἀφοῦ ὑπάρχουν ὑπερβολές καί ἀπό τή δική μας πλευρά. Ὑπάρχουν ἱστορικοί στή χώρα μου πού ὑποστηρίζουν πώς ἐμεῖς βρισκόμαστε στά χώματα αὐτά 2.000 χρόνια πρίν ἀπό τόν Μέγα Ἀλέξανδρο. Γιά γέλια, δηλαδή... Ἔλεγα σέ ἕναν φίλο μου ἱστορικό ὅτι ἔτσι, ὅπως πᾶμε, θά βγοῦμε ἀπευθείας ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας καί θά ἀποδειχτεῖ καί ὅτι ὁ Παράδεισος εἶναι «μακεδονικός» καί ἰδιοκτησία μας... Σιγά σιγά θά ποῦμε πώς καί οἱ πρωτόπλαστοι ἦταν «Μακεδόνες»!
  Στήν ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου γιά ἐκείνους πού μιλοῦν γιά Μεγάλη Μακεδονία ὁ Γκλιγκόροφ ἀπάντησε: «Αὐτά εἶναι ἀστειότητες. Κομμάτι τῆς Ἑλλάδος εἶναι σήμερα τό μεγαλύτερο τμῆμα τῆς γεωγραφικῆς Μακεδονίας. Ἀσφαλῶς κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος στά ἐδάφη αὐτά καί βεβαίως τό δικαίωμα νά τό διατηρήσει» (Βλ. Ν. Μάρτη, Ἡ ἀφετηρία δημιουργίας τοῦ ψευδομακεδονικοῦ Ἔθνους τῶν Σκοπίων).
  Ὅλα αὐτά τά ὑπενθυμίζουμε, καθώς συνεχίζεται ἡ ἀτελέσφορη διαδικασία τῶν διαπραγματεύσεων μεταξύ Σκοπίων καί ἡμῶν...
 Τό τέλος ὅμως τοῦ ἀείμνηστου συντρόφου Γκλιγκόροφ δηλώνει ὅτι ὅποιος στά Σκόπια τολμήσει νά διαφοροποιηθεῖ ἀπό τίς θέσεις τοῦ «δημοκρατικοῦ» Γκρούεφσκι θά ταφεῖ σάν προδότης, «σάν τό σκυλί στ’ ἀμπέλι».

Εὐδοξία Αὐγουστίνου
Φιλόλογος-Θεολόγος