Παραίτηση ἀπό τήν ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ κυριαρχία

 stilesΣτίς 2 Δεκεμβρίου 2010 ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Ἀθηνῶν ἀνακοίνωσε ὅτι μέ τό ἄρθρο 14 παρ. 5 τῆς δανειακῆς σύμβασης ἡ Ἑλλάδα παραιτεῖται ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ καί ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ἀπό τίς ἀσυλίες προστασίας τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Μέ τόν ὅρο αὐτό, ὑπογραμμίζει, παραβιάζονται θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ διεθνοῦς, τοῦ εὐρωπαϊκοῦ καί τοῦ ἐθνικοῦ δικαίου. «Τέτοιος πρωτόγνωρος ὅρος δέν συναντᾶται οὔτε σέ ἀποικιοκρατικές συμβάσεις... Παραβιάζει τή θεμελιώδη ἀρχή σεβασμοῦ τῆς κυριαρχίας τοῦ κράτους· ἀπειλεῖ, θέτει σέ κίνδυνο καί προσβάλλει στόν πυρήνα τους τά κυριαρχικά δικαιώματα, τήν ἴδια τήν κυριαρχία καί τήν ὑπόσταση τῆς χώρας». Σύμφωνα μέ τό Δικηγορικό Σύλλογο «ἡ δανειακή σύμβαση εἶναι ΕΚΝΟΜΗ».
  Τό θέμα εἶναι ἄκρως σοβαρό καί φλέγον, ἄν μάλιστα λάβουμε ὑπ’ ὄψη μας τόν ὅρο τῆς σύμβασης ἡ ὁποία διέπεται ἀπό τό ἀγγλικό δίκαιο ὅτι οἱ δανειστές μποροῦν νά μεταβιβάσουν σέ τρίτη χώρα τά δικαιώματά τους. Δηλαδή εἶναι δυνατό νά ἐκχωρηθεῖ ἤ νά «πουληθεῖ» τό ἑλληνικό χρέος σέ ἄλλες ἐνδιαφερόμενες χῶρες ἤ στήν Τουρκία, χωρίς ὁ δανειολήπτης (ἡ Ἑλλάδα) νά μπορεῖ νά ἀντιτάξει ἀντιρρήσεις. Μποροῦν ἐνδεχομένως νά κατασχεθοῦν ἀκόμη καί τό κτήριο τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς ἤ καί τά ὑπό παραγγελία πολεμικά ἀεροπλάνα -κάποιοι ἔγραψαν καί ἡ Ἀκρόπολη- ἀπό τρίτους δανειστές μας πού θά ἀντλοῦν δικαιώματα ἀπό τήν παραπάνω δανειακή σύμβαση ἤ θά ἐμφανιστοῦν στούς σχετικούς πλειστηριασμούς ὡς ὑπερθεματιστές.
  Ἀντιλαμβανόμαστε τίς συνέπειες τῆς ἐπαίσχυντης σύμβασης μέ τούς ἐπαχθέστατους ὅρους της; Μέ μία μόνον ὑπογραφή παραδώσαμε τήν ἐθνική μας κυριαρχία καί ὁλόκληρη τή δημόσια περιουσία μας! Τότε, γιατί ἐνόχλησε ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τό λαό: «Δηλώνουμε ὅτι εἴμαστε μία χώρα ὑπό κατοχή καί ἐκτελοῦμε ἐντολές τῶν κυρίαρχων δανειστῶν μας»;
  Γιά ποιά δημοκρατία μιλᾶμε; Μήπως δημοκρατία εἶναι «ἑνός ἀνδρός ἀρχή», ψηφισμένου μάλιστα ἀπό τό 32,8% -τό 29,9 % δέν ψήφισε- περίπου τῶν ἐγγεγραμμένων ἑλλήνων πολιτῶν; Ὠχριοῦν οἱ δικτατορίες μπροστά στά στυγνά τεκταινόμενα εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καί οἱ ἀξιότιμοι ἀκριβοπληρωμένοι βουλευτές μας τί κάνουν; Ἐλαχιστότατοι εἴδαμε νά ἐκφράζουν τούς προβληματισμούς τους γιά τή σύμβαση. Οἱ ὑπόλοιποι πιθανόν νά εἶναι ἀπασχολημένοι μέ τήν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος τοῦ πρωθυπουργοῦ γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία «ὀφείλει νά γίνει τό κέντρο εὐζωίας τῆς Εὐρώπης», πού ἀναλυόμενο μέ βάση τά ἀνά τόν κόσμο ὁμοειδῆ σημαίνει νά μετατραπεῖ σέ τόπο ἐκπόρνευσης τῶν γηγενῶν, ἄνθισης τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος καί γενικότερης κατάπτωσης τῆς κοινωνίας.
  «Οἱ Ἕλληνες εἶναι λαός δυσκολοκυβέρνητος, γι’ αὐτό πρέπει νά τούς χτυπήσουμε στόν πολιτισμό, στή γλῶσσα, στή θρησκεία, στήν ἱστορία τους, γιά νά μήν τούς δώσουμε τήν εὐκαιρία νά ξαναναπτυχθοῦν στή Νοτιοανατολική Μεσόγειο», δήλωνε κάποτε ὁ πολύς ἀμερικανοεβραῖος Χένρυ Κίσσινγκερ, πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Καί τώρα ἡ ἐπίθεση εἶναι γενικευμένη καί ὀργανωμένη.
  Ἀδελφοί συνέλληνες, ἡ πατρίδα μας κινδυνεύει ὅσο ποτέ μέχρι σήμερα, κι ἄς εἶναι πλουσιότατη σέ ὀρυκτό καί ὑποθαλάσσιο πλοῦτο. Καταστράφηκε -ἀνθρωπίνως- τό μέλλον τό δικό μας, ὄχι βεβαίως τῶν πολιτικῶν μας· ἐκείνων ἐξασφαλίστηκε περίλαμπρο. Ὑποθηκεύσαμε τό μέλλον τῶν ἐπερχομένων γενεῶν, στοιχειώνοντας ἀκόμη καί τά σχολειά μας. Ἕως πότε θά ἀδιαφοροῦμε γιά τά ὅσα εἰς βάρος μας ἀποφασίζουν; Ἕως πότε θά βουλιάζουμε στόν καναπέ τῆς τηλοψίας, δεχόμενοι τήν πλύση ἐγκεφάλου τῶν στρατευμένων, γιά τήν κατεδάφιση τῆς πατρίδας μας, δημοσιογράφων; Ἕως πότε θά ἀνεχόμαστε ἡ Ἑλλάδα μας νά «παζαρεύεται», νά παραδίδεται, νά σκλαβώνεται; Θά ὑποκύψουμε στούς τοκογλύφους, πού δανείζουν μέ τά μισά ἐπιτόκια στίς ὑπόλοιπες χῶρες, χωρίς νά διεκδικοῦν παράδοση τῆς ἐθνικῆς τους κυριαρχίας; Αὔριο θά εἶναι ἀργά. Ἄς μή μᾶς διαφεύγει τί προβλέπει ἡ ἀκροτελεύτια διάταξη τοῦ Συντάγματος: «Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων πού δικαιοῦνται καί ὑποχρεοῦνται νά ἀντιστέκονται μέ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νά τό καταλύσει μέ τή βία».


 Εὐδοξία Αὐγουστίνου
Φιλόλογος-Θεολόγος