Ἡ ἁλυσίδα

chain Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἀρετές εἶναι δεμένες μεταξύ τους σάν μιά ἱερή ἁλυσίδα. Ἔτσι ἡ προσευχή ξεκινάει ἀ­πό τήν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη ἀπό τή χαρά. Ἡ χαρά ἀπό τήν πραότητα. Ἡ πραότητα ἀπό τήν ταπεινοφροσύνη. Ἡ ταπεινοφροσύνη ἀπό τή διακονία. Ἡ διακονία ἀπό τήν ἐλπίδα. Ἡ ἐλπίδα ἀπό τήν πίστη. Ἡ πίστη ἀπό τήν ὑπακοή. Ἡ ὑπακοή ἀπό τήν ἁπλότητα. Ἐπίσης καί οἱ κακίες εἶναι ἁλυσίδα. Τό μίσος ἀπό τό θυμό. Ὁ θυμός ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Ἡ ὑπερηφάνεια ἀπό τήν κενοδοξία. Ἡ κενοδοξία ἀπό τήν ἀπιστία. Ἡ ἀπιστία ἀπό τή σκληροκαρδία. Ἡ σκληροκαρδία ἀπό τήν ἀμέλεια.

Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος