Ὁ ἅγ. Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης γράφει...

osios isidoros pilousiotisΔιάλεξε τό σύμμαχό σου!

῾Ο Θεός ἀντιτάσσεται στούς ὑπερήφανους, ἐφόσον ἀπό τήν ἀρχή ἀντιτάχθηκε στόν ἀρχηγό τους. Πρόσεξε, λοιπόν, μήν κάνεις ἀντίμαχό σου τόν Θεό καί τόν ἀρχαῖο ἀντάρτη σύμμαχο!
Μαρτυρίῳ Ι 164· ΡG 78,292Β

Μάθε ν᾿ ἀγωνίζεσαι!

᾿Επειδή στήν ἐπιστολή σου μέ ρωτᾶς τί πρέπει νά κάνεις, σοῦ ἀπαντῶ πώς δέν χρειάζεται τίποτε ἄλλο παρά νά ἀσκεῖς τήν ἀρετή καί νά καλλιεργεῖς τήν ἡσυχία· νά περιμένεις τήν ὥρα τῆς κρίσεως καί νά ἀποκρούεις τίς διαβολικές μεθόδους. Εἶναι, πράγματι, φοβερός καί πολυμήχανος ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου... Δέν συνηθίζει τήν κατά μέτωπο ἐπίθεση. Πλησιάζει συχνά μέ τό προσωπεῖο τοῦ φίλου κρατώντας κρυφά τά βέλη τῆς ἁμαρτίας. Μέ τό πρόσχημα νά ὁδηγήσει στή θέωση τόν ἄνθρωπο, τόν κατήντησε ἀθλιότερο ἀπό τά ἄλογα ζῶα... ᾿Εντούτοις, πολλοί ἀνακάλυψαν τίς μεθοδεῖες του καί κατέστησαν ἀνενεργά τά ὅπλα του. Γι᾿ αὐτό, ὅσοι μέ φρόνηση θέλουν ν᾿ ἀγωνίζονται γιά τή σωτηρία τους, ἄς ἐξιχνιάσουν τά σχέδιά του κι ἄς λάβουν τά μέτρα τους!

Διδύμῳ πρεσβυτέρῳ G 28· ΡG 78,1341

᾿Απόδοση Β. Τ.