Τό μολύβι κάνει καλό!

paidi grafeiΣύμφωνα μέ πρόσφατη ἔρευνα, τό 70% ἐπί συνόλου 1.000 γονέων ἀπό τήν Αὐστραλία ἀνησυχοῦν ἐπειδή τά παιδιά τους ὅλο καί συχνότερα ἐπιλέγουν τήν πληκτρολόγηση ἀπό τή γραφή μέ στυλό. Εἶναι γνωστό ὅτι σήμερα 10% τῶν παιδιῶν προσχολικῆς ἡλικίας μαθαίνει πρῶτα νά πληκτρολογεῖ καί ὕστερα νά γράφει.
 Ἡ κ. Κάθι Γουόκερ, συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Parenting: A Practical Guide to Raising Preschool Children» καί σύμβουλος γονέων, τονίζει ὅτι ἡ ὑπερβολική χρήση τοῦ πληκτρολογίου ἀπό τά παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας ὑπονομεύει τόν πειραματισμό τοῦ ἀτόμου στό νά ζωγραφίζει, γιά παράδειγμα. Αὐτό ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στή δημιουργικότητά του, διότι «τό γράψιμο μέ τό στυλό, τό μολύβι ἤ τό μαρκαδόρο ἀποτελεῖ ἕνα πολύ σημαντικό τρόπο ἐπικοινωνίας γιά τόν καθένα μας πού στήν οὐσία προάγει τή δημιουργικότητα καί τή σωστή νοητική του ἐξέλιξη».
 Ἄς μάθουμε, λοιπόν, στά παιδιά νά χρησιμοποιοῦν τό μολύβι καί ὄχι μόνο τό ποντίκι καί τό πληκτρολόγιο· θά ἀσκηθοῦν ἔτσι καί στήν εὐανάγνωστη γραφή, πού τόσο λείπει στίς μέρες μας, ἀλλά καί στίς ἄλλες κινητικές δεξιότητες.