Ἠλεκτρονικά παιχνίδια καί ἀντικοινωνική συμπεριφορά

  Μετά τήν τηλεόραση, πού ἀντικατέστησε τίς ἱστορίες τῆς γιαγιᾶς καί τοῦ παπποῦ, ἦρθαν τά ἠλεκτρονικά παιχνίδια, πού ἀντικατέστησαν τά ἀγαπημένα κινητικά, ἐπιτραπέζια, δημιουργικά, γνωσιολογικά παιχνίδια τῶν παιδιῶν. Πολλοί γονεῖς, βέβαια, εἶναι ἱκανοποιημένοι, ὅταν τό παιδί τους κάθεται ἥσυχα στόν ὑπολογιστή του καί δέν γυρνάει στίς γειτονιές οὔτε δημιουργεῖ φασαρίες. Στό κάτω-κάτω εἶναι κι αὐτό εὐχαριστημένο, διότι... παίζει. Θά ἄλλαζαν ὅμως γνώμη, ἄν γνώριζαν τά πορίσματα μιᾶς εἰδικῆς ἔρευνας πού δημοσιεύθηκαν στήν ἀγγλική ἐφημερίδα «The Observer».

 

   Ἰάπωνες ἐπιστήμονες ὑπό τόν κ. Kawashima, καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Tohoku, χρησιμοποιώντας ἐκλεπτισμένες τεχνικές ἀπεικόνισης τοῦ ἐγκεφάλου, διαπίστωσαν ὅτι τά παιχνίδια αὐτοῦ τοῦ εἴδους (τά ἠλεκτρονικά) ἀναστέλλουν τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου τῶν παιδιῶν, ὥστε νά ἐπηρεάζεται ἡ κοινωνικότητά τους.

 

   Στόν ἐγκέφαλο τῶν παιδιῶν, πού ἀσχολοῦνταν ἀποκλειστικά μέ ἠλεκτρονικά παιχνίδια, ἐνεργοποιήθηκε μόνο τό κέντρο τῆς ὅρασης καί τῆς κίνησης. Στά ἄλλα παιδιά, πού ἐπιδόθηκαν σέ μαθηματικές ἀσκήσεις καί μεγαλόφωνη ἀνάγνωση, ἐνεργοποιήθηκε ὁ πρόσθιος λοβός. Αὐτό σημαίνει ὅτι κινητοποιήθηκαν οἱ περιοχές τῆς μάθησης, τῆς μνήμης καί τοῦ συναισθήματος.

 

   Ἐπιπλέον, ἀπό τόν πρόσθιο λοβό τοῦ ἐγκεφάλου ρυθμίζεται ἡ αὐτοκυριαρχία τοῦ ἀτόμου. Μή ἀναπτυγμένος πρόσθιος λοβός σημαίνει ἔλλειψη αὐτοκυριαρχίας, δηλαδή ἀπρόβλεπτη, βίαιη, ἐχθρική, ἀνεξέλεγκτη, ἀντικοινωνική συμπεριφορά.

 

   Ἀρχικός σκοπός τοῦ ἰάπωνα καθηγητῆ ἦταν νά βρεῖ ἐπιστημονικές ἀποδείξεις, γιά νά ἐξουδετερώσει τήν φοβία μερικῶν γονιῶν, πού ἀνησυχοῦν βλέποντας τά παιδιά τους νά κάθονται πολλές ὧρες παίζοντας στόν ὑπολογιστή τους. Τά ἀποτελέσματα ὅμως τόν ἀνάγκασαν νά δηλώσει ὅτι ἡ κίνηση, ἡ ἐνασχόληση μέ μελέτη ἤ κάτι δημιουργικό, τό παιχνίδι μέ ἄλλα παιδιά, ὄχι μόνο βελτιώνει τήν κοινωνικότητα τῶν παιδιῶν, ἀλλά τά κάνει καί καλύτερους ἀνθρώπους.

 

Β. Σ.