Σύλλογος θυέλλης παντός... ΚΑΙΡΟΥ!

  Μέχρι τώρα οἱ καλοί θεολόγοι ἦταν ἀσύνταχτοι «ἐλεύθεροι σκοπευτές» σέ σχολεῖα, σέ ἐπιτροπές, σέ γραψίματα, σέ ἀπομυθοποιήσεις, σέ ἀνανεωτικές καί μοντέρνες πρωτοβουλίες καί σέ πολλά ἄλλα, δικαιωματικά βεβαίως, νεόκοπα ἰδεολογήματα. Προσφάτως ὑπερβαίνοντες ἑαυτούς συγκροτοῦνται εἰς πέμπτην φάλαγγα «πολιτισμικῆς καί θρησκευτικῆς ἑτερογένειας», ὥστε τό «ὑποβαθμισμένο» ἤδη μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα νά γίνει «παράγοντας ἐμβάθυνσης καί ἐμπλουτισμός τῆς ἴδιας τῆς Δημοκρατίας» (!!), μέ σεβασμό στή θρησκευτική ἑτερότητα, «ὥστε νά ἀποβληθεῖ ὁ κατηχητισμός» καί (τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν) «νά χαρακτηρισθεῖ πολιτιστικό, βιβλικό, ἱστορικό, θρησκειολογικό»(!!). Ὅλα αὐτά θά ἐκπληρωθοῦν «ἀπό μιά κοινή θρησκευτική ἐκπαίδευση σέ ὅλους τούς μαθητές ἀνεξάρτητα ἀπό τίς θρησκευτικές ἐπιλογές... μέ τήν κατανόηση τῶν ἄλλων θρησκειῶν καί τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων»(!!). Ἄραγε οἱ καλοί συνάδελφοι θεολόγοι παντός «Καιροῦ» θεωροῦν πώς στόχος καί «ὅραμα» τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στόν τόπο αὐτό τῶν Ἁγίων εἶναι «νά ἐμπλουτίσει τήν Δημοκρατία» μέ “οὐδέτερους” καί ἄχρωμους μαθητές, καί ὄχι νά μιλήσει, πολιτισμένα, φυσικά καί ἀληθινά, γιά τήν Πίστη, ἡ ὁποία κρατάει τόν Κόσμο; Καί οὔτε γιά τήν ἐν ἡμῖν Ἐλπίδα; Καί οὔτε νά μορφώσει ἄνδρες τελείους, μέ ὑψηλά ἰδανικά, οἱ ὁποῖοι θά διαμορφώσουν μιά ὑγιῆ καί δυναμική προοπτική γιά τήν κοινωνία, ἀφοῦ κατά φυσική συνέπεια θά ἔχουν καταστεῖ χρηστοί καί ἔντιμοι πολίτες «διά βίου... μανθάνοντες» καί ἀσκούμενοι σέ ζωή θεάρεστη καί ἔργα φιλανθρωπίας;
   Δηλαδή, γιά νά μή σᾶς κουράζουμε ἄλλο, μέσα στό ἀλαλούμ καί τή σύγχυση “ὅλοι ἐναντίον ὅλων”, τώρα προστίθενται συντεταγμένοι θεολόγοι, πού θά... μελετοῦν καί θά εἰσηγηθοῦν μεταξύ ὅλων τῶν ἄλλων, πού ἐπιλεκτικά διαβάσατε παραπάνω ἀπ᾽ τήν «Διακήρυξη Ἀρχῶν», «νά διαλεχθοῦμε μέ τούς εὐρωπαίους συναδέλφους μας τίς θρησκειοπαιδαγωγικές ἐξελίξεις τους»(!!). Ποιές «θρησκειοπαιδαγωγικές ἐξελίξεις τους»; Τίς θεολογικές χωρίς Θεό, τίς ὁμοφυλοφιλικές, τίς παιδεραστικές, τίς ἰσλαμικές, τίς σατανιστικές, τίς μορμονικές, τίς πεντηκοστιανές, τίς σιωνιστικές, τίς ἰλουμινάτιες, τίς ναΐτικες, τίς παπαδίνες, τίς, τίς... Μέ ὅλες αὐτές θά διαλεχθοῦν ἄραγε οἱ καλοί συνάδελφοι, ἀλλά πότε θά βρεθεῖ ΚΑΙΡΟΣ νά διαλεχθοῦν μέ τόν Χριστό, μέ τήν Ἐκκλησία, μέ τούς Ἁγίους Πατέρες, μέ τήν Ὀρθοδοξία, μέ τήν ἁγιοπνευματική ἄσκηση; Στό καταστατικό μανιφέστο τους πουθενά δέν φαίνεται προγραμματισμένος ἕνας τέτοιος διάλογος!
   Μπράβο τους! Ἄς συνεχίσουν τό... ἔργο τους, καί μέσα ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ «Πανελληνίου Θεολογικοῦ Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ», θά βροῦν προθύμους συνεργάτες τούς κ. Γιαννάκου, Ρεπούση, Στυλιανίδη, Βερέμη, Διαμαντοπούλου, Δραγώνα, Θεοφιλοπούλου, Δρούτσα, μαζί καί τό Παρατηρητήριο τοῦ Σόρος, τίς Ἐξαρτημένες Ἀρχές... καί πᾶσαν ἐπισκοπήν μή ὀρθόδοξον παντός... ΚΑΙΡΟΥ, γιά νά ὑποβαθμισθεῖ (μέχρι νά καταργηθεῖ) τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς.

Στυλιανός Λαγουρός
Θεολόγος - Ἐκδότης