Στά χέρια Σου

Φυλλομετρῶ τά χρόνια πού διαβήκανε...
Πολύτροπη, Θεέ μου, ἡ ἀγάπη Σου·
παράδοξα μακρόθυμη κι ὡραία.
Πολύμορφη φροντίδα ἀγαπητική·
συμμαζεύεις τά κομμάτια τῆς ψυχῆς,
τό «εἶναι» μου ἀνακαινίζεις,
σάν βασιλόπαιδα μέ μεγαλύνεις.

Μετρῶ καί τά ἐρχόμενα...
Τά τῆς ψυχῆς μου τ᾿ ἀναδέματα
καί τά δεινά τοῦ κόσμου
δέν εἶναι μπορετό νά τά δρομολογήσω.
Στά χέρια σου τά πατρικά τά ἀσφαλίζω.

᾿Ενδόμυχος ὁ ψίθυρος
τῆς ἀνεπάρκειάς μου σοῦ κραυγάζει·
Τῆς νέας τῆς χρονιᾶς ἡ ἀρχή καί τό τέλος
νά εἶσαι Σύ, ὁ Θεός μου ὁ ᾿Αγαπημένος.

Γ.Δ.