Ἡ φύση μᾶς διδάσκει

  eforbia Χρειάζονται μόνο μερικά φρέσκα φυτά τῆς γαλατσίδας (τό εἶδος «εὐφορβία δενδροειδής»), γιά νά παραχθεῖ ἕνα λίτρο βενζίνης, ἐνῶ ἡ αντίστοιχη ποσότητα ἀπό τό γνωστό μας πρατήριο χρειάστηκε 26 τόνους προϊστορικῶν φυτῶν γιά νά παραχθεῖ.
   Μικρή καί ἀσήμαντη μέχρι τώρα ἡ γαλατσίδα φυτρώνει στήν Ἑλλάδα σέ περισσότερα ἀπό 60 εἴδη. Ἴσως νά τήν προσπεράσαμε πολλές φορές, νά τή μαδήσαμε ἄλλες ἤ καί νά τήν τσαλαπατήσαμε πιθανόν. Κι ἐκείνη δέν «σήκωσε ποτέ κεφάλι» νά μᾶς γνωστοποιήσει τήν ἀξία της καί νά διεκδικήσει τιμή καί ἀναγνώριση. Ὥσπου ἦρθαν οἱ ἐρευνητές τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γιούτα, γιά νά ἀνακαλύψουν ὅτι τό ποσοστό τῶν ὑδρογονανθράκων πού περιέχει ξεπερνᾶ συχνά τό 8% τοῦ ξηροῦ της βάρους καί τήν καθιστᾶ ἕνα πολύτιμο πετρελαιογόνο φυτό.
  Βέβαια, ἡ γαλατσίδα θά παραμείνει ταπεινή κι ἄς μήν εἶναι πλέον ἀσήμαντη γιά τούς ἀνθρώπους. Αὐτό πού μπορεῖ κανείς νά φοβηθεῖ στήν προκειμένη περίπτωση εἶναι ἡ ἀπληστία τῶν ἀνθρώπων, πού μπορεῖ ἀργά ἤ γρήγορα νά τήν ὁδηγήσει στήν τάξη τῶν μεταλλαγμένων φυτῶν γιά μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου. Δέν εἶναι καθόλου ἀπίθανο... Καί τότε θά νοσταλγήσει ἡ καημένη τούς αἰῶνες τῆς ἀφάνειας καί τῆς περιφρόνησης!

Παραμυθένια οὐράνια τόξα
 Τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε «οὐράνιο τόξο»; Καί ποιός δέν ξέρει τήν ἑπτάχρωμη γέφυρα πού ἐμφανίζεται μετά τήν καταιγίδα. Ὅμως δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Μπορεῖ κανείς νά δεῖ πάμπολλα οὐράνια τόξα, χωρίς νά στάξει ὁ οὐρανός μιά σταγόνα.
 Συγκεκριμένα στή Ν. Ἀμερική, στά σύνορα Βραζιλίας καί Ἀργεντινῆς, κυλᾶ καί χύνεται σέ 21 ἐντυπωσιακούς καταρράκτες καί 250 μικρότερους ὁ ποταμός Ἰγκουασοῦ. Τά νερά του, καθώς πέφτουν ἀπό ὕψος 70μ. περίπου, δημιουργοῦν νέφη ἀπό σταγονίδια νεροῦ, πού λειτουργοῦν σάν πρίσματα. Τό ἡλιακό φῶς διαθλᾶται καί ἀναλύεται σέ πολλά παραμυθένια οὐράνια τόξα. Παρόμοιο φαινόμενο συναντᾶ κανείς καί στή Ν. Ἀφρική. Τά νερά τοῦ ποταμοῦ Ζαμβέζη χύνονται ἀπό ὕψος 108μ. καί δημιουργοῦν τούς ὑπέροχους καταρράκτες τῆς Βικτώρια, ἐνῶ συγχρόνως ὁλόγυρα σκορποῦν δεκάδες θαυμαστά οὐράνια τόξα.  καταρράκτης

Ἐπιπλέετε...
 Ἄν δέν ξέρετε κολύμπι, μείνετε ἥσυχοι. Ὑπάρχει κάτι γιά σᾶς πού καί νά θέλετε νά πνιγεῖτε δέν θά τά καταφέρετε.
 Εἶναι, βέβαια, λίγο δαπανηρό, ἀλλά ἀξίζει νά τό γνωρίσετε. Κοστίζει ὅσο ἕνα ταξιδάκι στή... Μέση Ἀνατολή.
 Ἐκεῖ, λοιπόν, ὑπάρχει μιά πελώρια θάλασσα 10 φορές πιό ἁρμυρή ἀπό τή Μεσόγειο καί πιό πηχτή ἀπό σιρόπι. Εἶναι ἡ περιβόητη Νεκρά θάλασσα. Ὅποιος βουτήξει σ᾿ αὐτήν ἐπιπλέει. Δέν ξέρουμε, βέβαια, ἄν μετά γίνεται στήλη ἅλατος!