Κατευόδιο

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Σέ σένα πού ἑτοιμάζεσαι ν᾿ ἁπλώσεις τίς φτεροῦγες σου μακριά ἀπό τή φωλιά τῆς τάξης σου, γιά νά πραγματώσεις τά ὄνειρά σου,
   σέ σένα πού διψᾶς νά ἐξερευνήσεις τά πεδία τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας,
   σέ σένα πού ἡ ἐφηβική σου καρδιά φλέγεται γιά ἰσότητα, δικαιοσύνη, ἀγάπη, ἀδελφοσύνη,
   σέ σένα πού ὁραματίζεσαι νά φτιάξεις ἕναν κόσμο καλύτερο κι εὐτυχέστερο ἀπό τό δικό μας,
   σέ σένα πού ὅλη τή χρονιά προσπαθοῦσα νά σοῦ δείχνω δύο ἐπάλξεις νά κατακτήσεις, τῆς γνώσης καί τῆς ἀρετῆς,
   σέ σένα πού σέ θωρῶ στυλοβάτη τοῦ αὔριο,
   σέ σένα ἀπευθύνω τοῦτα τά στερνά καρδιόβγαλτα λόγια μου.
   Πόσο θέλω νά προκόψεις στή ζωή σου,
   πόσο θέλω οἱ κόποι σου νά καρποφορήσουν,
   πόσο θέλω τά σχέδιά σου νά πετύχουν, μά προπάντων,
   πόσο θέλω νά γίνεις μία προσωπικότητα ἄρτια, γιά νά προσθέσεις κι ἐσύ τό δικό σου λιθαράκι γιά τήν ἀναβάθμιση τοῦ τόπου μας!

   Καλό μου παιδί, σοῦ ἐκμυστηρεύομαι ὅμως καί τούς φόβους μου.
   Πρωτοτάξιδο καραβάκι, πού ξανοίγεσαι στό πέλαγος τῆς ζωῆς, πόσο φοβᾶμαι μήπως ἀλλάξεις ρότα, ἀποπροσανατολιστεῖς καί ξεθωριάσουν τά ὄνειρά σου!
   Πόσο φοβᾶμαι μήπως σέ παρασύρει τό ρεῦμα τῆς ἀσωτείας κι ἡ θέλησή σου παραλύσει, ἡ χαρούμενη μορφή σου σκοτεινιάσει καί ὁ ἐσωτερικός σου κόσμος ἀλλοτριωθεῖ!
   Ὥς τώρα βημάτιζα δίπλα σου,
   ὥς τώρα μποροῦσα διακριτικά νά παρακολουθῶ τά ὀλισθηρά σου σημεῖα καί νά σοῦ ἀνάβω τό σῆμα κινδύνου.
   Μά ἀπό δῶ καί πέρα πού ἡ μαθητεία σου στό Λύκειο τελείωσε καί οἱ δρόμοι μας χωρίζουν, σέ ἐμπιστεύομαι μέ σιγουριά στά στοργικά χέρια τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Ἄς πρυτανεύει στήν καρδιά σου ἡ δική του εἰκόνα, γιά νά ἔχεις θεμέλιο κι ἐλπίδα στήν πορεία σου, γιά νά μή διεισδύσουν μέσα σου εἴδωλα ψεύτικα, πού θά σέ ὁδηγήσουν στήν ἀβεβαιότητα καί τό μηδενισμό. Πλοηγό στό μεγάλο σου ταξίδι βάλε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Αὐτή θά σέ ὁπλίσει κατάλληλα ν᾿ ἀντιμετωπίσεις -δίχως ν᾿ ἀποκάμνεις- τούς σκοπέλους καί τούς ὑφάλους τῆς ζωῆς.
   Μπορεῖ μέ τό κύλισμα τοῦ χρόνου ἡ δική μου μορφή νά ἀργοσβήνει στή μνήμη σου. Σέ παρακαλῶ ὅμως νά μήν πέσουν στή λησμοσύνη οἱ χρυσές ὑποθῆκες πού σοῦ ἄφησα.
   Καλοτάξιδος! Ὁ Θεός μαζί σου!

Ἡ Φιλόλογός σου
Μ. Γ.