Κυριάκος Κυρλόγλου

Στίς 12 Ἰουλίου 2007 κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ ὁ ἀδελφός Κυριάκος (Κούλης) Κυρλόγλου τοῦ Παύλου καί τῆς Ἀφροδίτης, ἀρχαῖο καί ἀγαπητό μέλος τῆς Ἀδελφότητος «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ». Στήν ἐξόδιο ἀκολουθία παραβρέθηκαν μέλη καί φίλοι τῆς Ἀδελφότητος.
Ὁ ἀδελφός Κυριάκος (Κούλης) ἦταν ἀπό τούς νέους πού εἶχαν πλαισιώσει τό τμῆμα τῆς κατηχητικῆς κίνησης τῶν νέων τῆς Ἀπολυτρώσεως κατά τά πρῶτα χρόνια τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου, δραστηριοποιούμενος στή χορωδία, στίς πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, στίς ἱεραποστολικές ἐξορμήσεις καί στίς πρῶτες κατασκηνώσεις. Προερχόμενος ἀπό εὐσεβῆ οἰκογένεια μετεῖχε στίς διοργανούμενες ἀπό τήν Ἀδελφότητα ἱερές ἀκολουθίες, θεῖες Λειτουργίες καί ἀγρυπνίες. Στήν οἰκία τῶν γονέων του kyloglouὀργανώνονταν τακτικά συγκεντρώσεις πιστῶν, ὅπου γινόταν μελέτη τῆς ἁγίας Γραφῆς, καθώς καί τακτικές συναντήσεις νέων τῆς Ἀδελφότητος, κατά τίς ὁποῖες συζητοῦνταν διάφορα ἐνδιαφέροντα πνευματικά θέματα. Ἔχοντας ἐπικοινωνία συχνά ὁ ἀδελφός Κούλης μέ τόν πνευματικό του, μετεῖχε στά ἱερά μυστήρια καί μέ τή δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀντιμετώπιζε ἀποτελεσματικά τά ὅποια προβλήματα τόν ἀπασχολοῦσαν ὡς ἔφηβο καί νέο, ἀλλά καί στήν ὅλη πορεία τῆς ζωῆς του. Στήν καθημερινή ἐπαφή του μέ τούς συνανθρώπους του διακρινόταν γιά τήν εἰλικρίνεια καί εὐθύτητά του. Στό χῶρο τῆς ἐργασίας του -διατηροῦσε ἐμπορικό κατάστημα- γινόταν ἰδιαίτερα συμπαθής μέ τήν πρόθυμη ἐξυπηρετικότητά του. Ἰσχύει καί γιά τόν Κυριάκο αὐτό πού εἶχε γράψει ὁ διδάσκαλος τῆς Ἀδελφότητος κ. Στέργιος Σάκκος γιά τόν ἐν Χριστῷ ἀδελφό καί φίλο του Θεοφύλακτο Μολυβιάτη· «Μέσα στήν πιάτσα τῆς ἀγορᾶς, ὅπου κατά κανόνα ὁ κερδῶος Ἑρμῆς ἐλάχιστο χῶρο ἀφήνει γιά πνευματικές ἀνησυχίες στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ἔστησε ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ τό στέκι του σάν πιάτσα καί βιτρίνα τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν κόσμο τοῦ ἐμπορίου» (περ. ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ, Φεβρουάριος 1996, σελ. 41). Ἁπλά καί αὐθόρμητα ἔδινε σέ ὅλους τή χριστιανική μαρτυρία. Ἦταν συνεπής στίς ἰδέες του καί συνεργάσιμος. Ἀπό τή νεότητά του καί ἰδιαίτερα μετά τή συνταξιοδότησή του πρόσφερε ἀνιδιοτελῶς τίς ὑπηρεσίες του στή διεκπεραίωση τοῦ περιοδικοῦ «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ». Βοηθοῦσε μέχρι τούς τελευταίους μῆνες πρίν ἀπό τή δοκιμασία τῆς ἀσθένειάς του. Ὑπῆρξε καλός οἰκογενειάρχης ὡς σύζυγος τῆς ἐκπαιδευτικοῦ-Λυκειάρχη Ἐλισάβετ καί ὡς πατέρας τῶν δύο τέκνων του Παύλου καί Θεοδώρου. Τά μέλη καί οἱ φίλοι τῆς Ἀδελφότητος θά τόν ἐνθυμοῦνται πάντα. Αἰωνία ἡ μνήμη του!

Δ. Χαρίσης
Θεολόγος, Φιλόλογος, Νομικός
(Περιοδ. "Ἀπολύτρωσις", Σεπτ. 2007, σσ. 238-239)