Λατρευτικές συνάξεις

naos analypseos

Στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, στήν Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Χριστιανική Ἐλπίς»,

στήν περιοχή Φιλύρου Θεσ/νίκης, 

τελεῖται κάθε Κυριακή Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.