Αὐθεντικά ἑλληνικές!

plimira  Ἡ εἰκόνα μᾶς πάγωσε, ἡ ἀνάλυσή της μᾶς φόβισε. Ἕνας ἄν­θρωπος γλιστρᾶ στόν καταπέλτη τοῦ πλοίου καί πέφτει στή θάλασσα, γιατί οἱ ὑπεύθυνοι ἐκνευρίστηκαν μαζί του καί τόν ἔ­σπρωξαν. Κι ἐνῶ τόν βλέπουν νά πνίγεται, γυρνοῦν τήν πλάτη καί συνεχίζουν τή δουλειά τους. Δέν ἔχει πιά καμιά ἀξία ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου σ’ αὐ­τόν τόν τόπο;
  Κι ὅμως, λίγες μέρες ἀργότερα ἡ σκληρή πραγματικότητα φέρνει στήν ἐπιφάνεια ἄλλες εἰ­κόνες. Στά πλημμυρισμένα χω­ριά τῆς Καρδίτσας, καί ὄχι μόνο, πολ­λοί συνάνθρωποί μας, μέ κίνδυνο νά πνιγοῦν οἱ ἴδιοι, ἐπιχείρησαν καί κατάφε­ραν νά βοηθήσουν καί νά σώσουν συγχωριανούς καί συγγενεῖς τους.
  Τήν ὥρα τῆς καταστροφῆς στή Μεταμόρφωση Καρδίτσας ὁ 80χρονος βαρκάρης ἔσωσε ἀπό τόν πνιγμό 15 ἀν­θρώ­πους.
  Ὁ 83χρονος ἀπό τήν Καρδίτσα «φορτώθηκε» τήν ἄρρωστη σύζυγό του καί ρίχτηκε στά νερά γιά νά τή σώσει καί τό κατόρθωσε: «Ἄν ἦταν περισσότερα μέτρα μπορεῖ νά πέφταμε καί οἱ δυό καί νά πνιγόμασταν. Μᾶς βοήθησε ὁ Θεός», δήλωσε, συγκλονισμένος κι ὁ ἴδιος.
  Κάποιοι διασχίζοντας τά λασπόνερα πού ἔφταναν στό στέρνο τους, καί μέ κίν­δυνο νά παρασυρθοῦν, μετέφεραν κρε­μασμένα στόν λαιμό τους, φάρμακα καί τροφές σέ ἐγκλωβισμένους.
  Στή Λάρισα δύο ἀδέλφια, νεαρά παιδιά, ἔσωσαν μέ τή λέμβο τους περισσότερους ἀπό 200 συντοπίτες τους.
  Ναί, αὐτές οἱ εἰκόνες τῆς προσφο­ρᾶς καί τῆς αὐτοθυσίας εἶναι οἱ αὐθεντικά ἑλληνικές! Χρειάζεται ὅμως πάσῃ θυσίᾳ νά κρατήσουμε ζωντανές τίς ἀξίες πού τίς ἐνέπνευσαν, γιατί ἡ παγωνιά τοῦ ἀ­τομισμοῦ καί τῆς ἀπανθρωπιᾶς φαίνεται νά ἁ­πλώνεται γρήγορα καί ὀλέθρια στήν πα­τρίδα μας. Τῆς ἔχει ἀνοίξει δρόμο ἡ ἀπιστία καί ἡ ἀλαζονεία μας. Ἐκ­θρονί­σαμε ἀπό τίς καρδιές μας τόν Θεό τῆς ἐ­σταυρωμένης ἀγάπης καί στήσαμε θεό τό αὐτάρεσκο ΕΓΩ μας, τίς ἀπαιτήσεις καί τά πάθη του. Στόν δικό του βωμό φτάνουμε νά θυ­σιάζουμε -χωρίς ἀναστολές- ἀκόμη καί τή ζωή τῶν συνανθρώπων μας! Μένουν ὡστό­σο ἀκόμη κάποιες σπίθες ἀν­θρω­πιᾶς μας, θαμμένες μέσα στίς στάχτες τῆς πίστης πού ἀρνηθήκαμε. Ἄς μήν ἀφήσουμε νά σβήσουν! Ἡ δι­κή τους ἀναζωπύρωση, ἔστω στά «δύσκολα», θερμαίνει στήν καρδιά μας τήν ἐλπίδα γιά τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Κρής

"Ἀπολύτρωσις", Ὀκτ. 2023