ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

METAMORFOSI

  Ἡ θεολογία τῆς Μεταμορφώσεως εἶναι ἀνάγκη νά γίνει ἐντρύφημα, γλυκύτατο καί προσφιλέστατο μελέτημα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, κτῆμα τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Νά μπορεῖ κάθε ὀρθόδοξος χριστιανός νά πλησιάσει τόν μεταμορφωμένο Χριστό καί νά ἀπολαύσει τήν προσωπική του μεταμόρφωση. Καί δέν εἶναι τοῦτο δύσκολο...

 

Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο μας "Ἀπολύτρωσις", Γ. Μπακατσέλου 5, Θεσ/νίκη

τηλ. 2310 274518

e-shop https://www.apolytrosis-books.gr