Ὁ Ἀντίχριστος καί τό 666

5

Στ. Ν. Σάκκου

Ἐμπεριστατωμένη μελέτη γιά τό πολυσυζητημένο θέμα.
Ἀκολουθεῖ τήν πατερική παράδοση καί μέ τρόπο ἁπλό καί κατανοητό καταστέλλει τόν πανικό
καί ἀποτρέπει ἀπό τόν ἐφησυχασμό
 
Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο μας "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518
 
ἤ στό ἠλεκτρονικό μας Βιβλιοπωλεῖο https://www.apolytrosis-books.gr