Προβολές θεατρικῶν ἔργων

Στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821

θά γίνουν καθ᾿ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους οἱ παρακάτω προβολές.

(Ἡ ἡμερομηνία συμπίπτει μέ ἐκείνην τοῦ γεγονότος πού περιγράφει ἡ θεατρική παράσταση)

dvd3

Ἡμερομ. προβολῆς Τίτλος θεατρικοῦ ἔργου

Ἔτος 

παραστάσεως

13/2 Μέ τό κοντύλι καί τό καριοφίλι
2002
20/2 Καπετάν Βλαχάβας 2001
25/3 Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός 2005
10/4 Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄ 2003
23/4

Τό λιοντάρι τῆς Ρούμελης

Γεώργιος Καραϊσκάκης

2017
8/5 Τό Χάνι τῆς Γραβιᾶς 2011
19/6 Ἱερός Λόχος 2015
9/7 Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός 1998
21/8

Τό τίμημα τῆς λευτεριᾶς

Κατσαντώνης

2012
24/8

Ὁ Ἅγιος τῶν σκλάβων

Πατροκοσμᾶς

2013
3/9
«Εἴτε θάνατος εἴτε λευτεριά» 2018
14/9 Φιλική Ἑταιρεία 
2014
23/9 Γεωργάκης Ὀλύμπιος 2016
9/10 Ἰωάννης Καποδίστριας 2006
29/10 Κ. Κανάρης
1999
10/11 Οἱ ἀθάνατοι - Τό Σούλι 2010