Οἱ μικρές στιγμές

piata cΧαμογελῶ καθώς μαζεύω τό χρι­στου­γεννιάτικο τραπέζι… Τό γιορτινό γεῦμα μόλις ἔχει τελειώσει καί στό παιδικό δωμάτιο ἐπικρατεῖ μία σπάνια ἡσυχία, καθώς ὅλοι ἀσχολοῦνται μέ τά δῶ­ρα πού ἔστειλαν ὁ παππούς καί ἡ γιαγιά. Ἡ ἀπουσία τους εἶναι ἡ μόνη λύπη πού ἀφήνω νά ἀγγίξει τήν καρδιά μου αὐτή τή μεγάλη μέρα χαρᾶς. Χαμογελῶ καί πάλι ὅταν, καθώς πλένω τά πιάτα, με­τρῶ  ἕνα λιγότερο. Ἡ ζημιά τῆς ἡμέρας, σκέφτομαι.
Εἶναι καιρός πού τό ἔχω πάρει ἀπόφαση πώς δέν πρόκειται κανένα οἰκογενειακό μας γεῦμα νά μοιάζει μέ αὐτό πού συνήθως παρουσιάζουν οἱ διαφημίσεις: χαμογελαστοί γονεῖς, οἱ ὁποῖοι χαρωπά ἑτοιμάζουν κάτι γιά τά παιδιά τους, ἐνῶ ἐκεῖνα κάθονται ὑπομονετικά στό τραπέζι κουνώντας χαριτωμένα τά ποδαράκια τους κάτω ἀπό αὐτό. Ἔ­πει­τα, ὅλοι μαζί, πάντα χαμογελαστοί, ἀ­πολαμβάνουν τό γεῦμα τους.
Τό δικό μας τραπέζι διαφέρει ἀρ­κε­τά. Δέν ἐκσφενδονίζεται βέβαια τό φαγητό ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἀλλά ἀπέχουμε πολύ ἀπό τήν παραπάνω ὀνειρική εἰκό­να.  Πάντα σέ κάποιον δέν θά ἀρέσει τό φαγητό ἤ, κι ἄν ἀκόμη τοῦ ἀρέσει, θά προτιμοῦσε ὡστόσο κάτι ἄλλο. Πάντα, μά πάντα, κάποιος θά ρίξει τό ποτήρι του μέ τό νερό. Καί πάντα κάποιος θά ἐ­νο­χλεῖ­ται, εἴτε ἐπει­δή «κάθεσαι πολύ κον­τά μου» εἴτε ἐπει­δή ἁπλά «ἔτσι μοῦ ἀρέσει». Ἐν­νο­εῖ­ται πώς ὅλο αὐτό συνο­δεύ­εται ἀπό γκρί­νια καί κάποιες φορές μεγάλη γκρίνια!
Σήμερα μπορεῖ ἡ μέρα νά εἶναι ξεχωριστή καί τό φαγητό νά ἱκανοποίησε ὅλες τίς προτιμήσεις, γιά ἄλλη μία φορά ὅμως οἱ ἀταξίες δέν ἔλειψαν. Τό μαρτυροῦσε τό σπα­σμέ­νο πιάτο στήν ἄκρη τοῦ πάγκου. Μέ λίγα λόγια, ἦταν ἕνα «συνηθισμένο μεσημεριανό».
 Ὅμως κάποια στιγμή, καθώς τούς κοιτοῦσα ἕναν-ἕναν, εὐχαρίστησα τόν Θεό γι᾽ αὐτή τήν ὄμορφη μικρή στιγμή, πού κάποιος χαζογελοῦσε, ἄλλος λέρω­νε τό τραπεζομάντηλο, ἄλλος μιλοῦ­σε δυνατά καί ἐνοχλητικά. Ἤμασταν ὅ­λοι μαζί, γεροί καί ἀγαπημένοι• αὐτό εἶχε σημασία!
Εὐχαρίστησα τόν Θεό κι εὐχήθηκα αὐτές τίς μικρές στιγμές, πού δίνουν ἄλ­λο χρῶμα στήν καθημερινότητά μας, νά μπορῶ νά τίς ἀνακαλύπτω, νά μήν τίς προσπερνῶ ἀδιάφορα καί νά παίρνω δύναμη γιά νά συνεχίζω τόν ἀγώνα μου μέ διάθεση δοξολογίας.

Σ.Τ.