«Ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»

                                                 Ἀδέλφια μου, Χριστός ἀνέστη!
anastasi  Δέν ὑπάρχει πιό χαρούμενο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα ἀπό αὐτό πού ἀκούστηκε καί πάλι σέ ὅλους τούς ὀρθόδοξους ναούς ἀνά τόν κόσμο. Εἶναι τό μήνυμα τῆς νίκης τῆς Ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου.
  Χριστός ἀνέστη! Μία ἰαχή νίκης, πού φέτος μέσα στό κλίμα ἐντόνου φόβου καί ἀνασφάλειας πού ζεῖ σύμπασα ἡ ἀνθρωπότητα, παίρνει ἕνα ἰδιαίτερο καί συγκλονιστικό νόημα. Φρικιοῦμε γιά τήν κυριαρχία τοῦ θανάτου πάνω στή γῆ μέ τά χιλιάδες θύματα τῆς πανδημίας. Ἀγωνιοῦμε γιά τό μέλλον πού κανείς δέν μπορεῖ νά προβλέψει μέ βεβαιότητα. Διάφορα εὐφάνταστα σενάρια καί κάποτε διαδόσεις προφητειῶν ἀμφιβόλου προελεύσεως δημιουργοῦν μία ζοφερή κατάσταση καί περισφίγγουν τήν καρδιά μας κάνοντας τήν ἀγωνία μας μεγαλύτερη. Ἴσως γιά μᾶς οἱ σκοτεινές ὧρες τοῦ Πάθους δέν ἔχουν περάσει. Βιώνουμε ἀκόμη τόν πόνο τοῦ Σταυροῦ...
  Ὡστόσο ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἕνα γεγονός. Ὁ Χριστός ἀνέστη καί νίκησε τόν θάνατο, νίκησε τήν ἁμαρτία, νίκησε τόν διάβολο καί ὅλα τά σχέδιά του εἰς αἰῶνας αἰώνων.
  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μήν πανικοβάλλεσθε, μήν πτοεῖσθε γιά τά τωρινά ἤ τά ἐπερχόμενα δεινά. Ἡ ἰαχή τῆς Ἀποκάλυψης «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» εἶναι διαχρονική καί ἀφορᾶ καί στή δική μας ἐποχή. Τόν σταυρό διαδέχεται πάντοτε ἡ Ἀνάσταση! Τά φοβερότερα δεινά τοῦ ἀνθρώπου, ὁ θάνατος καί ἡ ἁμαρτία, ἔχουν νικηθεῖ κατά κράτος. Γι᾿ αὐτό, στούς χριστιανούς πού κατατάσσονται στό στρατόπεδο τοῦ Ἀναστημένου νικητῆ, ζώντας μέ ὑπακοή στό θέλημά του, δέν ταιριάζει οὔτε ὁ φόβος οὔτε ὁ πανικός. Ἀφήνουμε τήν προσωπική μας ζωή στά χέρια τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ καί ἀσκοῦμε τήν φιλαδελφία ἐφαρμόζοντας τά μέτρα πού ὑπαγορεύει ἡ ἐπιστήμη. Πορευόμαστε πρός τό μέλλον μέ ἀκράδαντη πίστη πώς ὁ Κύριος κρατᾶ στά χέρια του τήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ἡ ἀγάπη καί ἡ πίστη θά φέρουν στήν καρδιά μας τήν εἰρήνη.
  Πολύ κατάλληλο ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τό ἑρμηνευτικό ὑπόμνημα στήν Ἀποκάλυψη τοῦ ἀειμνήστου Διδασκάλου μας Στεργίου Σάκκου, τοῦ διαπρυσίου κήρυκος τῆς Ἀναστάσεως: «Τά σοβαρά προβλήματα καί οἱ θλίψεις πού ἀντιμετωπίζουν (οἱ πιστοί) δέν εἶναι ἄγνωστα στόν Θεό. Παντοῦ καί πάντοτε τό ἅγιο Πνεῦμα παρακολουθεῖ τά περιστατικά τῆς ζωῆς τους, τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα, καί θά δώσει τήν σοφία καί τήν δύναμή του γιά τήν σωστή ἀντιμετώπιση».
  Προσφιλῆ μου ἀδέλφια, θά ἤθελα αὐτές τίς δύσκολες μέρες νά κυριαρχεῖ στή σκέψη μας καί στήν καρδιά μας, νά διαποτίσει ὅλο τό εἶναι μας ἡ ἀκλόνητη ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός σφαγιάσθηκε σάν ἄκακο ἀρνί στόν Γολγοθᾶ, πέθανε θεληματικά πάνω στό σταυρό, ἀλλά καί ἀναστήθηκε φέροντας τίς πληγές τῆς σφαγῆς του σάν τρόπαια νίκης.
  Καί τό γεγονός αὐτό τό ἐπιβεβαιώνουν ἀδιαλείπτως οἱ μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, δηλαδή ὅλα τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τήν Πεντηκοστή μέχρι σήμερα, πού βιώνουν μέ τόν καθημερινό τους ἀγώνα τήν Ἀνάσταση ὡς γεγονός τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς καί ἀναφωνοῦν: Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!
  Ἄς πρεσβεύει στόν Ἀναστημένο μας Κύριο ἡ Παναγία μας καί ὅλοι οἱ ἅγιοι, ἀφενός μέν γιά τήν διασφάλιση τῶν συνόρων τῆς πατρίδος μας ἀπό κάθε ξένη ἐπιβουλή, ἀφετέρου γιά τήν διαφύλαξη τῆς ὑγείας ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν πανδημία. Νά πρεσβεύουν καί γιά τόν καθένα μας προσωπικά, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς τρέχουσες δυσκολίες μέ ἀκλόνητη πίστη στήν πρόνοιά Του καί νά αὐξηθεῖ ἡ ἀγάπη μας στό πρόσωπό Του.

Μέ ἐγκάρδιες καί ἀναστάσιμες εὐχές
π. Μιχαήλ Κόνιας