ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ

8

 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΤΟΜΟΣ Β΄

7 Χριστουγεννιάτικα θεατρικά ἔργα. Πολύτιμο γιά κάθε Σχολεῖο, Ἐνορία, Κατηχητικό.

Σελίδες 164, ἔκδοση Α΄

 Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518.