Δέν εἶμαι θυμωμένη μέ τόν Θεό

 myriamΤόν περασμένο Αὔγουστο, ἑκατον­τάδες χιλιάδες ἰρακινοί χριστιανοί ἐγκα­τέλειψαν τά σπίτια τους ἐξαιτί­ας τῶν ἰσλαμιστῶν τῆς τρομοκρατι­κῆς ὀργάνωσης Ἰσλαμικό Κράτος (ISIS). Πάνω ἀπό δύο ἑκατομμύρια ἐκτοπισμένοι Ἰρακινοί ζοῦν σέ κα­ταυ­λισμούς• ἀ­νάμεσά τους καί ἡ οἰ­κο­γένεια τῆς δεκά­χρονης Myriam.
- Εἴχαμε ἕνα σπίτι καί περνούσα­με καλά, ἐξηγεῖ σέ ἕναν δημοσιογρά­φο ἡ Myriam, ἀλλά δόξα τῷ Θεῷ, ὁ Θεός μᾶς φροντίζει.
- Τί ἐννοεῖς σᾶς φροντίζει ὁ Θεός;
- Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ ὅλους, ὄχι μό­νο ἐμένα, ὁ Θεός ἀγαπάει τούς πάντες.
- Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεός ἀγαπάει καί ὅσους σέ ἔβλαψαν ἤ ὄχι;
- Τούς ἀγαπάει, ἀλλά δέν ἀγαπᾶ τόν Σατανᾶ.
- Ποιά εἶναι τά συναισθήματά σου γιά αὐτούς πού σέ ἔδιωξαν ἀπό τό σπίτι σου;
- Δέν ἔχω νά κάνω τίποτα γιά αὐ­τούς, ζητῶ μόνο ὁ Θεός νά τούς συγχωρήσει.
Ὁ δημοσιογράφος τή ρωτᾶ ἄν εἶ­ναι δύσκολο νά συγχωρήσει τήν ISIS, καί ἡ Myriam ἀπαντᾶ:
- Δέν θά τούς σκοτώσω. Γιατί νά τούς σκοτώσω; Εἶ­μαι ἁπλῶς λυπημέ­νη πού μᾶς ἔδιωξαν ἀπό τά σπίτια μας. Για­τί τό ἔκαναν αὐ­τό;
- Δέν αἰσθάνεσαι μερικές φορές λυ­πη­μένη; Δέν αἰσθάνεσαι ὅτι ὁ Ἰη­σοῦς σέ ἔχει ἐγκαταλείψει;
- Ὄχι, μερικές φορές κλαίω γιατί ἔφυγα ἀπό τό σπίτι μας καί τό Qa­raquosh, ἀλλά δέν εἶμαι θυμωμένη μέ τόν Θεό, ἐπειδή ἀφήσαμε τό Qaraquosh.
- Τόν εὐχαριστῶ γιατί μᾶς φροντίζει. Ἀκόμη καί ἄν ὑποφέρουμε ἐδῶ, μᾶς φροντίζει.
- Μοῦ ἔμαθες τόσα πολλά πρά­­γματα, λέει ὁ δημοσιογράφος, φανερά συγ­κι­νη­μένος.
Καί γιά μᾶς, μικρή Myriam, ἀποτελεῖς παράδειγμα συγχωρητικότητας. Ὁ ἀναστημένος Κύριος, πού συγχώρεσε τούς σταυρωτές του, νά ἐνισχύει τήν πίστη σου καί τήν ἀντίστασή σου.

Ε.Α.