Ἡ Ἀρμενία ἀναγνώρισε τήν Γενοκτονία τῶν Ἐλλήνων

genoktonia Ἡ πρόσκληση τοῦ προέδρου τῆς Ἀρ­μενίας τό 2010 γιά νά μιλήσω στό διεθνές συνέδριο στό Ἐρεβάν, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 60 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπικύρωση τῆς σύμβασης τοῦ ΟΗΕ, γιά τή Γε­νο­κτο­νία, ἦταν μία ἀπό τίς σημαντικές στιγμές πού ἔζησα στή διαδρομή γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ μαζικοῦ ἐγκλήματος ἐνάντια στούς προγόνους μας. Ἐκεῖ στήν ἀρμενική πρωτεύουσα ζήτησα ἀπό τούς παριστάμενους ἀρμένιους ὑψηλούς θεσμι­κούς ἐκπροσώπους νά ἀναγνωρίσει ἡ χώρα τους τή Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἀπάντηση ἦταν γνωστή, μόνο πού ἤ­θελα νά ἐπιβεβαιώσω ἀπό ἐπίσημα ἀρ­μενικά χείλη αὐτό πού ὅλοι ξέραμε ἀπό καιρό: Αὐτή πού ἀντιδρᾶ γιά τήν ἀ­να­γνώ­ριση τῆς Γενοκτονίας ἀπό τήν Ἀρ­μενία εἶναι ἡ Ἑλλάδα!
Αὐτό τό ἀναφέρω γιά πρώτη φορά καί ὀφείλω νά τό πράξω, ὅπως θά δημοσιοποιήσω καί ἄλλα γεγονότα πού ἔχουν συμβεῖ στήν ἐπώδυνη διαδρομή τῆς ἀναγνώρισης, πού εἶχε ὡστόσο ἀναστάσιμη κατάληξη. Ἄλλωστε αὐτήν τήν Ἀνάσταση τήν ἔνιωσα ὅτι θά συμβεῖ ὅταν φύτεψα ἕνα δέντρο στό Τσιτσερνακαταμπέρντ, στό μνημεῖο τῆς Γενοκτονίας στό Ἐρεβάν. Καί δέν ἄρ­γη­σε, γιατί ἡ Ἀρμενία ἔ­πραξε τό καθῆ­κον καί τό χρέος της ἔ­­ναντι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀναγνωρίζοντας τή Γενοκτονία, ἀ­ναγνώ­ριση πού ἔχει συμβολικές καί οὐ­σιαστι­κές διαστάσεις.
 Συμβολικές, γιατί πραγματοποιεῖται τίς ἡμέρες αὐτές πού συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπό τό πρῶτο ἔγκλημα τοῦ 20οῦ αἰώνα, τή Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων. Οὐ­σιαστικές, γιατί ἀνοίγει ἕναν νέο κύκλο στόν μεγάλο ἀγώνα τῆς ἀναγνώρισης. Ἡ συνέπεια τῶν Ἀρμενίων ἔναντι τῆς δικῆς τους ἱστορίας ὁδηγεῖ καί τούς λίγους ἀλ­λά ἀποφασισμένους Ἕλληνες νά συν­εχίσουν. Εἶναι μία μεγάλη στιγμή γιά ὅ­λους μας καί θά πρέπει νά εὐχαριστήσουμε τόν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀντι­πρό­εδρο τῆς Βουλῆς τῆς Ἀρμενίας Ἔν­­­τουαρντ Σαρμαζάνοφ, καθώς τούς Ἀρμένιους καί τίς Ἀρμένιες πού ἔκαναν πράξη τό αἴ­τη­μα κεκοιμημένων καί ζώντων Ἑλ­λήνων. Ὁ ἀγώνας συνεχίζεται.

 Υ.Γ. Πρίν λίγες ἡμέρες ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀρμενίας ἀπηύθυνε πρόσκληση σέ ἐπιστήμονες ἀπό ὅλον τόν πλανήτη, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συμπαρασταθεῖ ἀνι­διοτελῶς στήν ὑπόθε­ση τῆς ἀναγνώρισης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων, νά βρεθοῦν καί νά μιλήσουν στό Ἐρεβάν, στίς ἐκδηλώσεις μνήμης γιά τά 100 χρόνια ἀπό τήν 24η Ἀπριλίου 1915. Εἶναι μεγάλη τιμή καί χα­ρά πού συμπεριέλαβε στίς προσ­κλήσεις καί ἐμέ­να, τή στιγμή πού ἡ χώρα τῆς ὁποίας εἶμαι πολίτης, ὅταν δέν εἶναι ἀντίθετη μέ τήν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας, τήν ὑπονομεύει!

•    Ὁ Θ. Μαλκίδης εἶναι μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Ἀκαδημαϊκῶν γιά τή Μελέτη τῶν Γενοκτονιῶν, ἡ ὁποία τό 2007 ἀναγνώρισε τή Γενοκτονία, τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἀσσυρίων. Ἔχει γράψει καί με­ταφράσει βιβλία γιά τή Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ἀρμενίων.