ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

Ἀπό τήν Νέα σειρά "Μαθαίνω γιά τόν Θεό", τόμ. Γ΄

Ἀπό τόν θησαυρό τῆς πίστης μας

(Ἐκδόσεις "Χριστιανική Ἐλπίς" Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα)

pro C

Μάθημα 1ο: Ὁ καλός Ποιμένας (Ἀσφαλισμένοι στό κατηχητικό μας)
 
Μάθημα 2ο: Ἡ ἁγία Σοφία καί οἱ κόρες της (Πίστη, ἐλπίδα, ἀγάπη)
 

Μάθημα 3ο: Ἡ ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν

                    (Ὁ Χριστός εἶναι Θεός παντοδύναμος)

 

Μάθημα 4ο: Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδά

                    (Δίπλα μου στέκει ὁ Χριστός)

 
Μάθημα 5ο: Ὁ ἅγιος Δημήτριος (Μιμητές τῶν Ἁγίων)
 
Μάθημα 6ο: Θαυμαστές ἀλλαγές (Ἡ Ἁγία Γραφή μεταμορφώνει)
 

Μάθημα 7ο: Ὁ βασιλιάς Ἐζεκίας (Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς)

 

Μάθημα 8ο: Ἡ Στέλλα νίκησε! (Κάθε Κυριακή στόν ναό)

 
Μάθημα 9ο: Καλεσμένοι σέ δεῖπνο (Τό οὐράνιο Δεῖπνο)
 
Μάθημα 10ο: Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων (Ἡ χαρά τῆς προσφορᾶς)
 
Μάθημα 11ο: Ἕνα ὑπέροχο παιχνίδι (Ὁ «χρυσός κανόνας»)
 
Μάθημα 12ο: Τό δῶρο τῶν Χριστουγέννων (Τό δῶρο γιά τόν Χριστό)
 
Μάθημα 13ο: Ἀγκάθια καί λουλούδια (Πάθη καί ἀρετές)
 
Μάθημα 14ο: Ἄρης ὁ... πεισματάρης (Τό πεῖσμα)
 
Μάθημα 15ο: Οἱ ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες (Φωτεινά πρότυπα)
 

Μάθημα 16ο: Τό χρέος (Εὐγνωμοσύνη στή μητέρα)

 
Μάθημα 17ο: Ὁ ἅγιος Παντελεήμων (Τό ἀγαθό τῆς ὑγείας)
 
Μάθημα 18ο: Δύο ὄμορφες λέξεις («Παρακαλῶ» - «Εὐχαριστῶ»)
 
Μάθημα 19ο: Ἡ δυσκολία τῆς Σταυρούλας (Νά ζητῶ συγγνώμη!)
 
Μάθημα 20ό: Ὁ προφήτης Ἠλίας (Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ)
 

Μάθημα 21ο: Τό πάθημα τοῦ Γιεζί (Τό ψέμα)

 

Μάθημα 22ο: Ἠ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν

                      (Παναγία, ἡ μητέρα ὅλων τῶν χριστιανῶν)

 
Μάθημα 23ο: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (Ὁ ἀληθινός ἥρωας)
 

Μάθημα 24ο: Ὁ προφήτης Ἰωνᾶς (Μετανοοῦμε γιά τά λάθη μας)

 

Μάθημα 25ο: Ὁ μικρός ψαράς (Μικρές θυσίες γιά τούς ἄλλους)

 
Μάθημα 26ο: Ἡ μεγαλύτερη νίκη (Ἡ ἀγάπη νικᾶ)
 
Μάθημα 27ο: Τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ (Ὁ Χριστός ἔπαθε γιά μᾶς)
 

Μάθημα 28ο: Ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ στούς μαθητές

                      (Ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης)

 
Μάθημα 29ο: Ὁ νεομάρτυρας Μιχαήλ Βουρλιώτης (Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση)
 
Μάθημα 30ό: Ἡ Πεντηκοστή (Τό Ἅγιο Πνεῦμα)