ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

Ἀπό τήν Νέα σειρά "Μαθαίνω γιά τόν Θεό", τόμ. Β΄

Στή σκέπη τῶν Ἁγίων

(Ἐκδόσεις "Χριστιανική Ἐλπίς" Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα)

 cover prob Layout 1

Μάθημα 1ο: Οἱ πρῶτοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ (Μαθητές τοῦ Χριστοῦ)
 
Μάθημα 2ο: Φίλιππος καί Ναθαναήλ (Ἱεραποστολή)
 
Μάθημα 3ο: Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ (Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός)
 
Μάθημα 4ο: Ὁ μικρός ναυαγός (Ὁ Θεός μᾶς φροντίζει)
 
Μάθημα 5ο: Γιορτή τῆς σημαίας (Ἡ ἑλληνική σημαία)
 
Μάθημα 6ο: Ἐκκλησιασμός (Κάθε Κυριακή στόν ναό)
 

Μάθημα 7ο: Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης (Ἡ προσευχή)

 

Μάθημα 8ο: Γράμμα ἀπό τόν οὐρανό (Τό γράμμα τοῦ Θεοῦ)

 
Μάθημα 9ο: Ἡ παραβολή τῶν ταλάντων (Ἐργατικότητα - τεμπελιά)
 
Μάθημα 10ο: Τό ξέσπασμα τῆς Χρύσας (Ὁ θυμός)
 
Μάθημα 11ο: Ἕνα κοφτερό μαχαίρι (Ἡ κοροϊδία πληγώνει)
 
Μάθημα 12ο: Ἡ προσκύνηση τῶν μάγων (Τά πολυτιμότερα δῶρα)
 
Μάθημα 13ο: Μιά μεγάλη ἀπόφαση (Φιλανθρωπία)
 
Μάθημα 14ο: Ἡ βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ (Ἡ φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδας)
 
Μάθημα 15ο: Δύο ἀγαπημένοι φίλοι (Ὁ ἀληθινός φίλος)
 

Μάθημα 16ο: Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ (Γιορτή τῆς χριστιανῆς μητέρας)

 
Μάθημα 17ο: Μιά ἄδικη κατηγορία (Νά μήν κατηγορῶ)
 
Μάθημα 18ο: Τό ἀσημένιο αὐτοκινητάκι (Ἡ κλεψιά)
 
Μάθημα 19ο: Ποιός εἶναι ὁ καλύτερος; (Ὁ... καλύτερος)
 
Μάθημα 20ό:Δαβίδ καί Σαούλ (Α΄) (Τό πάθος τῆς ζήλιας)
 
Μάθημα 21ο: Δαβίδ καί Σαούλ (Β΄) (Ἡ συγχωρητικότητα)
 
Μάθημα 22ο: Ζώης Καπλάνης, ἕνας ἐθνικός εὐεργέτης (Εὐεργετῶ τήν πατρίδα μου)
 
Μάθημα 23ο: Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου (Ἡ πιό χαρούμενη εἴδηση)
 
Μάθημα 24ο: Τά δῶρα τοῦ Θεοῦ (Μειονεξία - Αὐτοεκτίμηση)
 
Μάθημα 25ο: Ὁ γογγυσμός τῶν Ἰσραηλιτῶν (Τό πάθος τῆς γκρίνιας)
 
Μάθημα 26ο: Ἡ εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ στά Ἰεροσόλυμα
                      (Πῶς νά ὑποδεχτοῦμε τόν Χριστό)

 
Μάθημα 27ο: Ὁ Μυστικός Δεῖπνος (Ἡ Θεία Κοινωνία)
 
Μάθημα 28ο: Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στήν Τιβεριάδα (Ἀγαπῶ τόν Χριστό)
 
Μάθημα 29ο: Ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος καί ἡ ἁγία Ἑλένη («Ἐν τούτῳ νίκα»)
 
Μάθημα 30ό: Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου (Ὁ Χριστός εἶναι πάντα μαζί μας)