ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

Ἀπό τήν Νέα σειρά "Μαθαίνω γιά τόν Θεό", τόμ. Α΄

Στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας

(Ἐκδόσεις "Χριστιανική Ἐλπίς" Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα)

 cover proa Layout 1

Μάθημα 1ο: Ὁ Ἰησοῦς εὐλογεῖ τά παιδιά (Κατηχητικό, ἡ ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ)

 
Μάθημα 2ο: Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου (Ὁ Θεός δημιουργός)
 
Μάθημα 3ο: Ὁ Χριστός περπατᾶ πάνω στά κύματα (Ὁ Χριστός εἶναι Θεάνθρωπος)
 
Μάθημα 4ο: Ὁ γάμος στήν Κανά (Κάνω ὅ,τι θέλει ὁ Χριστός)
 
Μάθημα 5ο: Ὁ βασιλιάς Ἰωσίας (Τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ)
 
Μάθημα 6ο: Ἁγία Σκέπη (Ἡ προστασία τῆς Παναγίας)
 

Μάθημα 7ο: Ὁ Δανιήλ καί οἱ Τρεῖς Παῖδες στή Βαβυλώνα (Νηστεία)

 

Μάθημα 8ο: Οἱ Τρεῖς Παῖδες στό καμίνι (Ὁ φύλακας ἄγγελος)

 
Μάθημα 9ο: Ὁ Δανιήλ (Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς)
 
Μάθημα 10ο: Ἡ Κυριακή προσευχή («Πάτερ ἡμῶν»)
 
Μάθημα 11ο: Ὁ ἅγιος Νικόλαος (Νά σκορποῦμε καλοσύνη)
 
Μάθημα 12ο: Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ (Ἡ χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία)
 
Μάθημα 13ο: Ὁ Μέγας Βασίλειος (Τό μάθημα τῆς ἀγάπης)
 
Μάθημα 14ο: Ἕνας ἀξέχαστος χειμώνας (Θεία Πρόνοια)
 
Μάθημα 15ο: Ὁ Ἀβραάμ καί ὁ Λώτ (Ὑποχωρητικότητα)
 

Μάθημα 16ο: Ἀβεσσαλώμ - Σολομώντας (Σεβασμός στούς γονεῖς)

 
Μάθημα 17ο: Ἡ «κυρα-Παράξενη» (Νικῶ τίς ἰδιοτροπίες μου)
 
Μάθημα 18ο: Ὁ Ἅγιος τῆς συγχώρεσης (Συγχωρητικότητα)
 
Μάθημα 19ο: Ἡ λαχτάρα τοῦ Ἀντρέα (Ἐκκλησιασμός) 
 
Μάθημα 20ό: Ἡ παραβολή τῶν βασιλικῶν γάμων (Θεία Κοινωνία)
 
Μάθημα 21ο: Ἡ μάχη μέ τούς Ἀμαληκίτες (Τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ)
 
Μάθημα 22ο: Ἡ ἁγία νεομάρτυς Ἀκυλίνα (Ἀγάπη στόν Χριστό καί στήν πατρίδα)
 
Μάθημα 23ο: Τό χρονικό τῆς 25ης Μαρτίου
 

Μάθημα 24ο: Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου καί ἡ μύρωση τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τή Μαρία

                      (Εὐγνωμοσύνη στόν Χριστό)

 

Μάθημα 25ο: Ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ στή Μαρία τή Μαγδαληνή

                      (Ἡ ἀνάσταη τοῦ Χριστοῦ)

 
Μάθημα 26ο: Ἕνα δῶρο γιά τήν Πασχαλίνα (Τά δῶρα τῆς Ἀνάστασης)
 
Μάθημα 27ο: Ὁ ἅγιος Γεώργιος (Πολεμοῦμε τό «θηρίο» τοῦ κακοῦ)
 
Μάθημα 28ο: Ἕνα μυτερό ἀγκάθι (Ἡ ζήλια)
 
Μάθημα 29ο: Ὁ πειρασμός τῆς Ἀνθούλας (Διορθώνω τά λάθη μου)
 
Μάθημα 30ό: Χαρά σ᾿ αὐτόν πού δίνει! (Δίνω ἀπό τά δικά μου)