ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

Ἀπό τήν Νέα σειρά "Μαθαίνω γιά τόν Θεό", τόμ. Β΄

«Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου»

(Ἐκδόσεις "Χριστιανική Ἐλπίς" Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα)

 cover μεσο β

Μάθημα 1ο: Ζεῖ ὁ Χριστός
 
Μάθημα 2ο: Γιατί ὑπάρχουν ἄθεοι;
 
Μάθημα 3ο: Ἡ ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν
 
Μάθημα 4ο: Τό ἡρωικό «ΟΧΙ»
 
Μάθημα 5ο: «Θέλω νά ᾿μαι ἐλεύθερος!»
 
Μάθημα 6ο: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί...» (Μθ 5,9)
 

Μάθημα 7ο: Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου

 

Μάθημα 8ο: Προσευχή

 
Μάθημα 9ο: Ἅγιος Ἐλευθέριος - Ἁγία Ἀνθία
 
Μάθημα 10ο: Προετοιμασία γιά τά Χριστούγεννα
 
Μάθημα 11ο: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Μθ 4,17)
 
Μάθημα 12ο: Ἅγιος Ἀθανάσιος
 
Μάθημα 13ο: Ἡ δύναμη τῆς θέλησης
 
Μάθημα 14ο: Ἡ Θεία Λειτουργία
 
Μάθημα 15ο: «Γεύσασθε καὶ ἴδετε...» (Ψα 33,9)
 

Μάθημα 16ο: Σύγχρονα εἴδωλα

 
Μάθημα 17ο: Ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ καί δική μου μητέρα
 
Μάθημα 18ο: Ἐξωτερική Ἱεραποστολή
 
Μάθημα 19ο: Ὁ Κύριος περπατᾶ στά κύματα
 
Μάθημα 20ό:Ὁ ἅγιος νεομάρτυρας Μιχαήλ Πακνανᾶς
 
Μάθημα 21ο: Ναοί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - Ἐξομολόγηση
 
Μάθημα 22ο: Ὁ ἅγιος ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς
 
Μάθημα 23ο: Ἡ δίκη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
 
Μάθημα 24ο: Οἱ μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως
 
Μάθημα 25ο: Ὁ ἀνύστακτος Φρουρός (Ψαλμός 120ός)