ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

Ἀπό τήν Νέα σειρά "Μαθαίνω γιά τόν Θεό", τόμ. Γ΄

Ὁ Θεός στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας

(Ἐκδόσεις "Χριστιανική Ἐλπίς" Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα)

 cover katotero c

Μάθημα 1ο: Ἡ Πεντηκοστή ("Βασιλεῦ οὐράνιε")
 
Μάθημα 2ο: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ἱεραποστολή)
 
Μάθημα 3ο: Ὁ πρωτομάρτυρας Στέφανος (Συγχώρεση)
 
Μάθημα 4ο: ὁ διάκονος Φίλιππος καί ὁ Αἰθίοπας (Ἁγία Γραφή)
 
Μάθημα 5ο: Ὁ ἀπόστολος Πέτρος στή φυλακή (Προσευχή)
 
Μάθημα 6ο: Ὁ ἅγιος Δημήτριος (Μυρωμένα περιστέρια)
 

Μάθημα 7ο: Ἕνας ἅγιος τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα: Ἅγιος Νεκτάριος                

                     (Θέλω νά γίνω ἅγιος!)

 

Μάθημα 8ο: Ξενάγηση στό σπίτι τοῦ Θεοῦ

 
Μάθημα 9ο: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Τρωάδα
                   
(Παρόντες ὅλοι στή Θεία Λειτουργία)
 
Μάθημα 10ο: Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη (Ἀγάπη στόν Χριστό)
 
Μάθημα 11ο: Ἡ ἁγία Ταβιθά (Ἡ ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης)
 
Μάθημα 12ο: Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας (Τό τριαδικό δόγμα)
 
Μάθημα 13ο: Τά δῶρα τῶν μάγων (Τά δῶρα μας στόν νεογέννητο Χριστό)
 
Μάθημα 14ο: Μιά ἱστορία ἀπό τό Κονγκό (Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος)
 
Μάθημα 15ο: Ἀνανίας καί Σαπφείρα (Τό ψέμα)
 

Μάθημα 16ο: Οἱ ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες

 
Μάθημα 17ο: Νύχτα Τσικνοπέμπτης (Τριώδιο-καρναβάλι)
 
Μάθημα 18ο: Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος (Σεβασμός στούς ἱερεῖς)
 
Μάθημα 19ο: Ἡ ἁγία Κυράννα (Θαρρεγή ὁμολογία)
 
Μάθημα 20ό: Ταξίδι στή Μεγάλη Σαρακοστή
 

Μάθημα 21ο: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς Φιλίππους

                     (Ἑξωτερική Ἱεραποστολή)

 
Μάθημα 22ο: Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος (Ἡ ὑπέρμαχος Στρατηγός)
 
Μάθημα 23ο: Ἡ ἁγία Φιλοθέη (Θυσία γιά τόν Χριστό καί τήν πατρίδα)
 

Μάθημα 24ο: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Ἔφεσο

                     (Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης)

 

Μάθημα 25ο: Ὁ ἅγιος Ταρσίζιος

                    ("Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε!")

 
Μάθημα 26ο: Τά Πάθη τοῦ Κυρίου
 
Μάθημα 27ο: Πορεία πρός Ἐμμαούς ("Μεῖνον μεθ' ἡμῶν!")
 

Μάθημα 28ο: Ἡ θεραπεία τοῦ χωλοῦ

                     (Ἡ δύναμη τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ)

 
Μάθημα 29ο: Ἕνα ἀναστημένο παιδί (Νίκη κατά τοῦ θυμοῦ)
 
Μάθημα 30ό: Ἕνα ναυάγιο στή Μελίτη (Θάρρος στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς)