ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

Ἀπό τήν Νέα σειρά "Μαθαίνω γιά τόν Θεό", τόμ. Β΄

Ὁ Θεός στήν Καινή Διαθήκη

(Ἐκδόσεις "Χριστιανική Ἐλπίς" Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα)

 cover katotero b

Μάθημα 1ο: Ὁ Ἰησοῦς δωδεκαετής στόν Ναό (Ἡ ἀξία τοῦ Κατηχητικοῦ)
 
Μάθημα 2ο: Ἡ θαυμαστή ἁλιεία (Οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι)
 
Μάθημα 3ο: Ἡ γέννηση τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου (Ἡ προσευχή)
 
Μάθημα 4ο: Ἡ παραβολή τοῦ σποριᾶ (Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ)
 
Μάθημα 5ο: Ἐργατικότητα
 
Μάθημα 6ο: Δαβίδ καί Γολιάθ (28η Ὀκτωβρίου)
 

Μάθημα 7ο: Ἡ παραβολή τοῦ δείπνου (Ἐκκλησιασμός)

 

Μάθημα 8ο: Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου
                    (Τά τρία παράσημα τῆς ψυχῆς)

 
Μάθημα 9ο: Ἡ ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου
                   
(Ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο)
 
Μάθημα 10ο: Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ
                      (Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης)

 
Μάθημα 11ο: Ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη
                      (Τά γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης)

 
Μάθημα 12ο: Ἡ νύχτα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ
 
Μάθημα 13ο: Ἡ βάπτιση τοῦ Χριστοῦ (Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ)
 
Μάθημα 14ο: Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν (Εὐγνωμοσύνη)
 
Μάθημα 15ο: Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
 

Μάθημα 16ο: Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ (Γιορτάζει ἡ μητέρα)

 
Μάθημα 17ο: Εἰκόνες γιά τή γλῶσσα (Τά πάθη τῆς γλώσσας)
 
Μάθημα 18ο: Ὁ θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου (Τριώδιο)
 
Μάθημα 19ο: Ἡ παραβολή τοῦ τελώνη καί τοῦ φαρισαίου (Κατάκριση)
 
Μάθημα 20ό:Ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ ἤ τοῦ σπλαχνικοῦ πατέρα (Μετάνοια)
 
Μάθημα 21ο: Τό δίλεπτο τῆς χήρας (Ἐλεημοσύνη)
 
Μάθημα 22ο: Οἱ δύο χρεωφειλέτες (Συγχωρητικότητα)
 
Μάθημα 23ο: Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου (25η Μαρτίου)
 
Μάθημα 24ο: Ἡ κατάπαυση τῆς τρικυμίας
                     (Ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς καί τό ἀβύθιστο πλοῖο Του)

 
Μάθημα 25ο: Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων (Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ)
 
Μάθημα 26ο: Ἡ παραβολή τοῦ χαμένου προβάτου
                      (Κυριακή τῆς Σταυροπροσκύνησης)

 
Μάθημα 27ο: Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος
 
Μάθημα 28ο: Ὁ Μυστικός Δεῖπνος (Θεία Κοινωνία)
 
Μάθημα 29ο: Ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ στούς Ἀποστόλους
 
Μάθημα 30ό: Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος