31 Ὀκτωβρίου

Νά τοῦ μοιάσω θέλω!

 - «Δέ θά τή σώσεις ἐσύ τή χριστιανοσύνη… Κι ἄν δέν πᾶς στήν ἐκκλησία κα­μιά φορά, μπορεῖ νά λειτουργήσει ὁ πα­πάς καί χωρίς ἐσένα…», ἔτσι μοῦ ᾽παν, ἀντιλάλησε ὁλόγυρα στό...

28-10-2022 Hits:1240 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Περισσότερα