7 Φεβρουαρίου

Ἀπό τό πλοιάριο τῆς Ἀπολλωνιάδας στήν κιβωτό τῆς Λαμψάκου

Ἀπό τό πλοιάριο τῆς Ἀπολλωνιάδας στήν κιβωτό τῆς Λαμψάκου

 Μέ κάθε λαμπρότητα καί μέσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα πραγματο­ποι­ήθηκε ἡ ὑποδοχή στή μεγάλη πόλη. Μέ εὐλαβική προσμονή περίμεναν χι­λιάδες ἄνθρωποι...

Περισσότερα