17 Νοεμβρίου

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Δ΄ Ματθαίου Μθ 8,5-13

῾Η θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Δ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου (8,5-13) ἐντάσσεται στή συνάφεια τῆς ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας, πού περιλαμβάνεται στά τρία προηγούμενα κεφάλαια (Μθ...

19-07-2024 Hits:3199 Ἑρμηνεία εὐαγγ. περικοπῶν

Περισσότερα

Ὁ μοναδικός ἐπιζῶν

  Σάν βρεθεῖς στή Λευκωσία τῆς Κύ­πρου, ἀξίζει νά ἐπισκεφθεῖς ἕναν τό­πο θυσίας, τόν τύμβο τῆς Μακεδο­νίτισσας ἤ τό στρα­­­τιωτικό κοι­μητήριο Μακεδονί­τισσας.   Μπροστά σου θωρεῖς ἕνα μνη­μεῖο μέ ἀπέραντους τάφους-κε­νοτάφια...

18-07-2024 Hits:21 Κυπριακός ἀγώνας

Περισσότερα

Κανένας δέν ξεχνᾶ

  Ὁ χρόνος πάγωσε ἐκεῖνο τό τραγικό πρωινό τῆς 20ῆς Ἰουλίου, πρίν 50 χρόνια, ὅταν τό «χρυσοπράσινο φύλλο» τῆς Μεσογείου, ἡ Κύπρος μας, ἄρχισε νά αἱ­μορραγεῖ κάτω ἀπό τή βίαιη...

18-07-2024 Hits:24 Κυπριακός ἀγώνας

Περισσότερα

Ἀσυμβίβαστοι

 Φωτεινό μετέωρο, ἀστέρι ἄδυτο φαντάζει ἡ αὐστηρή μορφή του στόν πολύφωτο οὐρανό τῆς Ἐκκλησίας. Κι ἡ θαρραλέα ὁμολογία του, ἀνέπαφη ἀπό τῶν αἰώνων τό πέρασμα, φθάνει στ᾿ αὐτιά μας ζωηρή...

18-07-2024 Hits:2278 ΙΟΥΛΙΟΣ

Περισσότερα