25 Δεκεμβρίου

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο
Μή ἀποδεκτή προσφορά

Μή ἀποδεκτή προσφορά

  Ἀσύλληπτο καί ἀπροσπέλαστο τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ...

Περισσότερα
Πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν

Πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν

  Ἡ γέννηση τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναμφίβολα...

Περισσότερα
Οἱ τρεῖς παρουσίες τοῦ Θεοῦ

Οἱ τρεῖς παρουσίες τοῦ Θεοῦ

 Πολλές οἱ μέριμνες τῆς ζωῆς. ᾿Απορροφοῦν συνήθως ὅλο τό ἐνδιαφέρον...

Περισσότερα
Ἡ βασιλική ὁδός

Ἡ βασιλική ὁδός

  Τό μήνυμά μας εἶναι τό μήνυμα τῶν ἀγγέλων πρός...

Περισσότερα
Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

 Στήν ἁλυσίδα τῶν θείων παροχῶν καί δωρημάτων τήν ὕψιστη...

Περισσότερα
Ἡ πρόκληση

Ἡ πρόκληση

Εἶναι, πράγματι, πρόκληση φοβερή γιά τή σκέψη μας, ἐμπόδιο ἀξεπέραστο...

Περισσότερα
Ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν

Ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν

     Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς Θεάν­θρω­πος εἶναι μοναδικός καί ἀσύγ­κρι­τος...

Περισσότερα
"Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ"

"Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ"

   Κάθε φορά πού ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἔρχεται...

Περισσότερα
Ἀναζητώντας τά ἀληθινά Χριστούγεννα

Ἀναζητώντας τά ἀληθινά Χριστούγεννα

 Ἡ παγκοσμιοποιημένη ἐποχή μας καί ἡ νέα τάξη πραγμάτων, ἐνῶ...

Περισσότερα
Πόλεμος κατά τῶν Χριστουγέννων

Πόλεμος κατά τῶν Χριστουγέννων

 Τά Χριστούγεννα, τή μητρόπολη καί ρίζα τῶν ἑορτῶν, φρόντισαν οἱ...

Περισσότερα
Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

 Ζοφερή ἀποτυπώνεται ἡ εἰκόνα τῆς ἐποχῆς μας: ὁ ἄνθρωπος ὑψώνει...

Περισσότερα
Ἡ λύση - λύτρωση

Ἡ λύση - λύτρωση

Περπατώντας μέσα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους μένουμε συχνά προβληματισμένοι...

Περισσότερα
Φαινόμενα "χριστιανοφοβίας"

Φαινόμενα "χριστιανοφοβίας"

Τί κι ἄν φέτος γιορτάσαμε το 2013 πανηγυρικά τά 1.700...

Περισσότερα
Ὑψωθεῖτε!

Ὑψωθεῖτε!

Τό γεγονός τοῦ μήνα, τοῦ ἔτους, τῆς προσωπικῆς μας καί...

Περισσότερα
Οὐκ ἦν αύτοῖς τόπος...

Οὐκ ἦν αύτοῖς τόπος...

 Δεκέμβριος, ὁδεύοντας πρός τά Χρι­στού­γεν­να. Εἶναι ἡ ἐποχή τοῦ χρό­νου...

Περισσότερα
Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς

Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς

 Κορώνα καί στολίδι ἀλλά καί ἀπαραίτητος παράγοντας γιά τήν ζωή...

Περισσότερα
Προτάσεις

Προτάσεις

 Ἄς ξαναγυρίσομε σέ κείνη τή νύχτα κι ἄς πάρουμε τά...

Περισσότερα
Ἑτοιμασθεῖτε!

Ἑτοιμασθεῖτε!

Πανηγυρικό καί λαμπρό, ἀλλά συνάμα μυσταγωγικό καί κατανυκτικό τό μήνυμα...

Περισσότερα
Περί οἰκονομίας εὐχάριστα

Περί οἰκονομίας εὐχάριστα

Κατανοῶ τήν δυσπιστία πού ἐνδεχομένως προξενεῖ ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου...

Περισσότερα

Ὁ σφαγεύς τῶν ἀθώων νηπίων τῆς Βηθλέεμ

 Ἀνάμεσα στά γεγονότα πού συνδέονται μέ τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ...

Περισσότερα