28 Νοεμβρίου

Πεντεκαίδεκα

Πεντεκαίδεκα

   Δέν ἦταν ἕνας καί δυό ἀλλά πολλοί οἱ δικοί...

Περισσότερα
Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

 Εὐλογημένα τά χέρια πού κράτησαν ψηλά τή σημαία τῆς Ὀρθοδοξίας...

Περισσότερα
Ἅγιος Εἰρήναρχος

Ἅγιος Εἰρήναρχος

Ἀπό δήμιος μάρτυρας   Στήν ἐξεύρεση τρόπων ἱεραποστολῆς καί προσέγγισης τοῦ...

Περισσότερα