26 Ὀκτωβρίου

Ἕνα πρότυπο γιά τούς νέους

Ἕνα πρότυπο γιά τούς νέους

 Ψάχνουμε σήμερα νά βροῦμε πρότυπο γιά τούς νέους μας. Τούς...

Περισσότερα
Τιμώντας τόν Βιγλάτορα

Τιμώντας τόν Βιγλάτορα

 Τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Δημητρίου γιορτάζει τόν μήνα αὐτό ὅλη...

Περισσότερα
Ἅγιος Κατηχητής

Ἅγιος Κατηχητής

   Θά μποροῦσε λόγῳ τῆς θέσης του νά ἀνή­­κει...

Περισσότερα
Μαρτυρία γιά τόν μεγαλομάρτυρα

Μαρτυρία γιά τόν μεγαλομάρτυρα

  Ὕμνοι κι ἐγκώμια πολλά ἔχουν γραφεῖ γιά τόν ἅγιο...

Περισσότερα
Μύρο καί αἷμα

Μύρο καί αἷμα

 Φαιδρύνει μές στήν καρδιά τοῦ φθινοπώρου τήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης...

Περισσότερα
Ὁ βιγλάτορας τῆς Θεσσαλονίκης

Ὁ βιγλάτορας τῆς Θεσσαλονίκης

Τί θέλει νά συμβολίσει ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Δημητρίου ὡς...

Περισσότερα
Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

 Καρπός γλυκύς, πού μέστωσε στό δένδρο τῆς Ἐκκλησίας μέ τοῦ...

Περισσότερα
Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείαις

Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείαις

Στολισμένη μέ τά γιορτινά της τό μήνα αὐτό ἡ πόλη...

Περισσότερα

Ἐγγύηση ἀλληλοσεβασμοῦ

Ἐγγύηση ἀλληλοσεβασμοῦ

Περισσότερα
Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

Περισσότερα