30 Ἰουνίου

Συνεργάτες τοῦ Θεοῦ

Συνεργάτες τοῦ Θεοῦ

   Τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ Ἰουνίου τελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας...

Περισσότερα
Νεομάρτυς Μιχαήλ Πακνανᾶς

Νεομάρτυς Μιχαήλ Πακνανᾶς

 Μεγαλόπρεπο μές στήν ἁπλότητά του, σαφέστατο, ἐνθουσιαστικό, ἀλλά συγχρόνως ὑψηλότατο...

Περισσότερα
Ἡ θαυμαστή ἀλλοίωση

Ἡ θαυμαστή ἀλλοίωση

  Χρόνος, περιβάλλον καί ποικίλοι ἄλλοι παράγοντες συνεργάζονται μέ ἀποτέλεσμα...

Περισσότερα

Σάν τούς ἀποστόλους

 «Ὦ Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς! Θεέ τοῦ Ἀβραάμ, Ἰσαάκ...

Περισσότερα